Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Adaptačné vzdelávanie

Postup pri adaptačnom vzdelávaní (ďalej len AV)


1. Prihláška začínajúceho učiteľa na AV


2. Písomné oznámenie riaditeľa o zaradení začínajúceho učiteľa na AV (je ho potrebné oznámiť najneskôr do 10 dní pred jeho začatím).


3. Menovanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca riaditeľom školy

(uvádzajúcim môže byť pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou resp. 2. atestáciou. Spolu s riaditeľom školy vytvoria záznam o AV učiteľa t.j. Príloha č. 1 k Smernici č. 19/2009-R a riadi sa zamestnávateľom vypracovaným programom AV učiteľa).


4. Program AV pedagogického zamestnanca.


5. Témy záverečného pohovoru adaptačného vzdelávania.


6. Kritéria hodnotenia adaptačného vzdelávania.


7. Predhospitačný plán vyučovacej hodiny (nemusí byť, nie je v povinnej dokumentácii).


8. Záverečná správa uvádzajúceho učiteľa (obsahuje mieru osvojenia si profesijných kompetencií začínajúceho pedagogického zamestnanca.


9. Menovanie členov skúšobnej komisie pri AV (skúšobnú komisiu menuje riaditeľ školy najneskôr 10 dní pred ukončením vzdelávania a stáva sa jej predsedom, ktorý menuje ďalších dvoch členov skúšobnej komisie. V rovnakom termíne sú členovia komisie oboznámení so záverečnou správou uvádzajúceho pedagogického zamestnanca).


10. Pozvánka na vykonanie otvorenej hodiny a záverečného pohovoru (písomná pozvánka na vykonanie otvorenej hodiny a záverečného pohovoru musí byť doručená najneskôr 10 dní pred uskutočnením uvedených činností).


11. Zápisnica o ukončení AV ( zápisnicu podpíše predseda, členovia skúšobnej komisie a pedagogický zamestnanec. Jedno vyhotovenie protokolu dostane pedagogický zamestnanec).


12. Rozhodnutie o úspešnom alebo neúspešnom ukončení AV (na základe zápisnice po uplynutí 15-dňovej lehoty od jej podpísania alebo do troch dní od podpísania protokolu o opravnom ukončení AV vydá riaditeľ rozhodnutie o úspešnom  alebo neúspešnom ukončení vzdelávania. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je pedagogický zamestnanec zaradený do  kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec).

 

13. Osvedčenie o absolvovaní uvádzania začínajúceho pedagogického zamestnanca do praxe (nemusí byť, nie je v povinnej dokumentácii).
Termín ukončenia AV určuje zamestnávateľ. Podľa toho si prispôsobuje aj termíny prípravy dokumentácie.

 


 
Vyhláška 4452009.pdf(106.9 kB)Vyhláška 445/2009

 

V zmysle § 27 ods. 3 zákona: „Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec pri nástupe do

 

a) prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť, alebo

 

b) pracovného pomeru s iným zamestnávateľom po neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca u predchádzajúceho zamestnávateľa."

 

V zmysle § 27 ods. 4 písm. a) zákona: „Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, ak úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie.“

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že každý zamestnanec, ktorý úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie, je zaradený minimálne do stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,

prípadne ak už má vykonanú 1. alebo 2. atestáciu, zaradí sa do vyššieho stupňa.

Zákon nerozlišuje, či bolo adaptačné vzdelávanie úspešne ukončené v materskej škole, špeciálnej materskej škole a pod. V zmysle § 36 ods. 1 zákona: „Cieľom adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nemožno získať absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom požadovaný stupeň vzdelania.“

 

V zmysle vyššie uvedeného, ak už učiteľky úspešne ukončili adaptačné vzdelávanie, hoci aj v špeciálnej materskej škole, v materskej škole adaptačné vzdelávanie nemusia opätovne absolvovať, nakoľko už nie sú začínajúci pedagogickí zamestnanci v zmysle § 27 ods. 3 zákona.


 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka