Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Archív - Úradná tabuľa

Úradná tabuľa obce

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - PREDAJ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE

OBEC ORAVSKÝ PODZÁMOK
 
„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – MATERSKÁ ŠKOLA“
 
Táto ...viac...

Zverejnené 16.9.2014 -mc-


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania pre stavebníka - Mesto Dolný Kubín

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania a miestneho z ...viac...

Zverejnené 17.9.2019 -mc-


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Lávka pre peších v obci Oravský Podzámok v rámci projektu Mosty kultúry a poznania

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Lávka pre peších v obci Oravský Podzámok v r ...viac...

Zverejnené 16.4.2019 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 1926/2019/614
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                ...viac...

Zverejnené 23.9.2019 -mc-


 

P o z v á n k a

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 13.9.2019 -mc-


 

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia
 
Bližšie ...viac...

Zverejnené 2.8.2019 -mc-


 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní.
Zmena navrhovacej činnosti ,,Chladenie transformátoro ...viac...

Zverejnené 12.8.2019 -mc-


 

Návrh VZN 8 2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni

Návrh VZN 8 2019 o výške príspevku  za pobyt dieťaťa v materskej škole,  o výške  príspevku na čiast ...viac...

Zverejnené 22.7.2019 -mc-


 

P o z v á n k a

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 21.8.2019 -mc-


 

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán obce Medzibrodie nad Oravou - Zmeny a doplnky č.2

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán obce Medzibrodie nad Oravou - Zmeny a doplnky č.2" ...viac...

Zverejnené 22.7.2019 -RK-


 

Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia trvalého užívania stavby ,,Úprava systému vodného chladenia elektrických oblúkových pecí - prizvanie na ústne pojednávanie

Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia trvalého užívania stavby ,,Úprava systému vodného chlad ...viac...

Zverejnené 2.8.2019 -mc-


 

Stavebné povolenie ,, Brezovica - prekládka VN vedenia SO-01 Prekládka VN linky

Stavebné povolenie ,, Brezovica - prekládka VN vedenia SO-01 Prekládka VN linky"
 
Bli ...viac...

Zverejnené 10.7.2019 -mc-


 

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu regiónu Žilinského kraja

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu regiónu Žilinského kraja.
 
Bližšie inf ...viac...

Zverejnené 25.6.2019 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 18.7.2019 -mc-


 

Oznámenie o zatvorení obecného úradu

OZNAM
 
Oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Oravskom Podzámku bude dňa 04. 07. 2019, t. j ...viac...

Zverejnené 1.7.2019 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 1281/2019/385
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                ...viac...

Zverejnené 24.6.2019 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 1282/2019/386
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                         ...viac...

Zverejnené 24.6.2019 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 1283/2019/387
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                ...viac...

Zverejnené 24.6.2019 -mc-


 

Obecný úrad v Oravskom Podzámku otvorený

Obec Oravský Podzámok Vám oznamuje, že od 29.05.2019 bude presťahovaný späť do budovy obecného úradu ...viac...

Zverejnené 28.5.2019 -mc-


 

Pozvánka

 
P o z v á n k a
 
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. ...viac...

Zverejnené 21.6.2019 -mc-


 

Verejná vyhláška - Územný plán obce Hruštín

Verejná vyhláška obce Hruštín.
 
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 16.5.2019 -mc-


 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA DOPRAVY A MOBILITY ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA“

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
„STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA DOPRAVY A MOBILITY ŽILINSK ...viac...

Zverejnené 23.5.2019 -mc-


 

Chladenie transformátorov VN rozvodne

Chladenie transformátorov VN rozvodne - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.
V pr ...viac...

Zverejnené 30.5.2019 -mc-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania - " Brezovica - Prekládka VN vedenia SO - 01 Prekládka VN link ...viac...

Zverejnené 5.6.2019 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 7.6.2019 -mc-


 

Oznámenie o začatí prác - ,,Dolný Kubín - Kňažia - rekonštrukcia VNV 214,220 po Racibor(SW-8808)

Oznámenie o začatí prác - ,,Dolný Kubín - Kňažia - rekonštrukcia VNV 214,220 po Racibor(SW-8808)
...viac...

Zverejnené 20.2.2019 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 23.5.2019 -mc-


 

Návrh VZN o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok

Návrh VZN o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok
 
Celé znenie návrhu ...viac...

Zverejnené 3.5.2019 -mc-


 

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

ROZHODNUTIE 
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
z 1. februára 2019 
o vyhlá ...viac...

Zverejnené 4.2.2019 -mc-


 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlam ...viac...

Zverejnené 15.4.2019 -mc-


 

,,Územný plán mesta Dolný Kubín - Zmeny a doplnky č.6

,,Územný plán mesta Dolný Kubín - Zmeny a doplnky č.6"
Bližšie informácie nájdete v priloženo ...viac...

Zverejnené 16.4.2019 -mc-


 

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019 - II. kolo

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019 - II. kolo
viac...

Zverejnené 30.3.2019 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 887/2019/201
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                          ...viac...

Zverejnené 16.4.2019 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 886/2019/200
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                 ...viac...

Zverejnené 16.4.2019 -mc-


 

P o z v á n k a

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 19.4.2019 -mc-


 

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019 - I. kolo

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019 - I. kolo
 
viac...

Zverejnené 26.3.2019 -mc-


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky. Informácie pre voliča

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky.
Informácie pre voliča
 
 
Dá ...viac...

Zverejnené 10.1.2019 -mc-


 

Informačné poučenie pre voličov - INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačné poučenie pre voličov - INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
INFORMÁCIE O ...viac...

Zverejnené 20.2.2019 -mc-


 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Oravský Podzámok oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženi ...viac...

Zverejnené 27.2.2019 -mc-


 

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán mesta Dolný Kubín - Zmeny a doplnky č. 6

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán mesta Dolný Kubín - Zmeny a doplnky č. 6"
 < ...viac...

Zverejnené 12.3.2019 -mc-


 

Zoznam kandidátov pre druhé kolo prezidentských volieb, ktoré sa budú konať 30.3.2019

Do druhého kola volieb postupujú kandidáti:
Zuzana Čaputová, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok< ...viac...

Zverejnené 26.3.2019 -mc-


 

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu

Obec Oravský Podzámok, 027 41 Oravský Podzámok 61  
Z V E R E J N E N I E
 
...viac...

Zverejnené 26.3.2019 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 682/2019/137
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                          ...viac...

Zverejnené 21.3.2019 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 208/2019/57
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                  ...viac...

Zverejnené 12.3.2019 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 14.3.2019 -mc-


 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR 16.3.2019 a 30.3.2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prez ...viac...

Zverejnené 12.2.2019 -mc-


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na prezidenta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na prezidenta:
KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIK ...viac...

Zverejnené 25.2.2019 -mc-


 

Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni

Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,  o výške  príspevku
na čiastočn ...viac...

Zverejnené 28.2.2019 -mc-


 

Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných ...viac...

Zverejnené 28.2.2019 -mc-


 

Návrh VZN o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok

Návrh VZN o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok.
Celé znenie Návrhu VZN náj ...viac...

Zverejnené 28.2.2019 -mc-


 

Voľby prezidenta 2019 - prenosná volebná schránka

Voľby prezidenta 2019
Hlasovanie voličov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu v deň konani ...viac...

Zverejnené 15.3.2019 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 550/2019/103
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                          ...viac...

Zverejnené 27.2.2019 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 28.2.2019 -mc-


 

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie

Vec: Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie
 
 
Zapisovateľka okrskovej volebne ...viac...

Zverejnené 30.1.2019 -mc-


 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostr ...viac...

Zverejnené 10.1.2019 -RK-


 

Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia trvalého užívania stavby ,, Prestavba EOP 22 na výrobu Si metal prizvanie na ústne pojednávanie

Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia trvalého užívania stavby ,,Prestavba EOP 22 na výrobu S ...viac...

Zverejnené 14.1.2019 -mc-


 

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

OBEC Oravský Podzámok
Číslo: 1/2019
 
VYHLÁSENIE
MIMORIADNEJ SITUÁC ...viac...

Zverejnené 16.1.2019 -mc-


 

ODVOLANIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

OBEC Oravský Podzámok
Č.p.1/2019
 
ODVOLANIE
MIMORIADNEJ SITUÁCIE ...viac...

Zverejnené 18.1.2019 -mc-


 

Prizvanie na ústne pojednávanie k vydaniu stavebného povolenia ,,Spracovanie Mn vedľajších produktov v prevádzke Široká

Prizvanie na ústne pojednávanie k vydaniu stavebného povolenia ,,Spracovanie Mn vedľajších produktov ...viac...

Zverejnené 19.12.2018 -mc-


 

Oznámenie

Vážení občania,
na internetovú stránku obce v časti diskusia bol doručený príspevok v tomto z ...viac...

Zverejnené 9.1.2019 -mc-


 

Oficiálne výsledky komunálnych volieb v Oravskom Podzámku

Oficiálne výsledky komunálnych volieb v  Oravskom Podzámku:
Kompletné výsledky komunálnych vo ...viac...

Zverejnené 10.11.2018 -mc-


 

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Celý dokument je v prílohe.
viac...

Zverejnené 5.6.2017 -mc-


 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURO PSKEHO P ...viac...

Zverejnené 24.5.2018


 

Informácia

Fotografie a ochrana osobných údajov
v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURO PSKEHO PARLAMENTU ...viac...

Zverejnené 1.6.2018


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o odpadoch

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019  o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miest ...viac...

Zverejnené 16.12.2018 -mc-


 

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Oravský Podzámok

Všeobecne záväzné nariadenie  1/2019  o určení výšky finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku na ...viac...

Zverejnené 16.12.2018 -mc-


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Viacej informácií nájdete v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 19.10.2018 -RK-


 

Verejná vyhláška

V prílohe nájdete verejnú vyhlášku konceptu územného plánu obce Hruštín za účelom zverejnenia a vere ...viac...

Zverejnené 26.10.2018 -RK-


 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Oravský Podzámok

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku na ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -mc-


 

Návrh rozpočtu na rok 2019 a na roky 2020 a 2021

Zverejnené 26.11.2018 -mc-


 

Návrh všeobecného záväzného nariadenia o odpadoch

Celé znenie Návrhu VZN nájdete v prílohe.
viac...

Zverejnené 29.11.2018 -RK-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 9.12.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 2787/2018/856
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                         ...viac...

Zverejnené 30.11.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 2788/2018/855
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                         ...viac...

Zverejnené 30.11.2018 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V zmysle § 12 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení nesko ...viac...

Zverejnené 30.11.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 2612/2018/828
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                         ...viac...

Zverejnené 22.11.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 2633/2018/836
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                ...viac...

Zverejnené 22.11.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
 
Číslo konania: 2632/2018/835
Vybavuje: Ing. Matištík
 
       ...viac...

Zverejnené 22.11.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
 
Číslo konania: 2631/2018/834
Vybavuje: Ing. Matištík
 
       ...viac...

Zverejnené 22.11.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
 
Číslo konania: 2630/2018/833
Vybavuje: Ing. Matištík
 
       ...viac...

Zverejnené 22.11.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
 
 
Číslo konania: 2629/2018/832
Vybavuje: Ing. Matištík
 
...viac...

Zverejnené 22.11.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
 
 
Číslo konania: 2628/2018/831
Vybavuje: Ing. Matištík
 
...viac...

Zverejnené 22.11.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
 
Číslo konania: 2627/2018/830
Vybavuje: Ing. Matištík
 
       ...viac...

Zverejnené 22.11.2018 -mc-


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Oravskom Podzámku

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného  zastupiteľstva v Oravskom Podzámku nájdete ...viac...

Zverejnené 27.9.2018 -mc-


 

Informácie pre voliča

Voľby
do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konan ...viac...

Zverejnené 17.7.2018 -RK-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 12.11.2018 -mc-


 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Oravskom Podzámku

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Oravskom Podzámku nájdete v priloženom sú ...viac...

Zverejnené 27.9.2018 -mc-


 

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Zverejnené 14.8.2018 -mc-


 

Oznámenie počtu obyvateľov

OBEC ORAVSKÝ  PODZÁMOK
  Zverejnenie počtu obyvateľov obce Oravský Podzámok.
Na základ ...viac...

Zverejnené 14.8.2018 -mc-


 

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie a oznámenie o e-mailovej adrese na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej komisie

 
Obec Oravský Podzámok, Oravský Podzámok 61, 027 41
 
Starosta Obce Oravský Po ...viac...

Zverejnené 30.8.2018 -mc-


 

Hlasovanie voličov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu v deň konania volieb dostaviť do volebnej miestnosti

Hlasovanie voličov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu v deň konania volieb dostaviť do volebnej ...viac...

Zverejnené 7.11.2018 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 24.10.2018 -mc-


 

Úprava systému vodného chladenia EOP

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodá ...viac...

Zverejnené 19.9.2018


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 2229/2018/691
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                         ...viac...

Zverejnené 19.9.2018 -mc-


 

Oznámenie - O d o v z d á v a n i e Kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 
O d o v z d á v a n i e
 
Kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy ...viac...

Zverejnené 30.8.2018 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 14.9.2018


 

Úprava systému vodného chladenia elektrických oblúkových pecí - zaslanie oznámenia o zmene

Úprava systému vodného chladenia elektrických oblúkových pecí - zaslanie oznámenia o zmene
Mi ...viac...

Zverejnené 17.8.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 1956/2018/597
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                         ...viac...

Zverejnené 24.8.2018 -mc-


 

Výsledok vybavenia petície

Výsledok vybavenia  petície
Obec Oravský Podzámok, podľa zákona 29/2015 Z.z, ktorým sa mení a ...viac...

Zverejnené 3.8.2018


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE
Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA
Obec Oravský Podz ...viac...

Zverejnené 10.8.2018


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 25.8.2018


 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÝ PODZÁMOK č. 5/2018 ktorým sa v súlade s Územným plánom obce Oravský Podzámok zmenami a doplnkami č. 2 mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce Oravský Podzámok schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva v Oravskom Podzámku.č. 3/2007 zo dňa 21. 02. 2007.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÝ PODZÁMOK č. 5/2018 ktorým sa v súlade s Územným plánom obc ...viac...

Zverejnené 27.7.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
 
Číslo konania: 1909/2018/581
Vybavuje: Ing. Matištík
 
       ...viac...

Zverejnené 16.8.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 1670/2018/512
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                         ...viac...

Zverejnené 7.8.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 1671/2018/513
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                ...viac...

Zverejnené 7.8.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 1672/2018/514
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                         ...viac...

Zverejnené 7.8.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 1673/2018/515
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                ...viac...

Zverejnené 7.8.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 1674/2018/516
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                ...viac...

Zverejnené 7.8.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 1675/2018/517
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                ...viac...

Zverejnené 7.8.2018 -mc-


 

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
              ...viac...

Zverejnené 18.7.2018


 

PONUKA na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce Oravský Podzámok

PONUKA
na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce Oravský Podzámok
Obec Oravský Po ...viac...

Zverejnené 16.7.2018


 

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÝ PODZÁMOK ktorým sa v súlade s Územným plánom obce Oravský Podzámok zmenami a dopln-kami č. 2 mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce Oravský Podzámok schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva v Oravskom Podzámku.č. 3/2007 zo dňa 21. 02. 2007.

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÝ PODZÁMOK ktorým sa v súlade s Územným plánom obce Or ...viac...

Zverejnené 12.7.2018 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 18.7.2018


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 10.07.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 10.07.2018.
 
Bližšie informácie sú v ...viac...

Zverejnené 20.6.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 01/06/2018 - OP 
Vybavuje: Mgr. Čulen
                                    ...viac...

Zverejnené 2.7.2018 -mc-


 

Oznámenie o zatvorení obecného úradu dňa 10.7.

O B E C  O R A V S K Ý   P O D Z Á M O K
č. 61, 027 41  Oravský Podzámok
 
O Z  ...viac...

Zverejnené 9.7.2018 -mc-


 

,,Územný plán obe Hruštín -*rozposlanie rozsahu hodnotenia strategických dokumentov

,,Územný plán obe Hruštín" -*rozposlanie rozsahu hodnotenia strategických dokumentov.
 
...viac...

Zverejnené 20.6.2018 -mc-


 

Oznam o zatvorení Obecného úradu

O B E C  O R A V S K Ý   P O D Z Á M O K
č. 61, 027 41  Oravský Podzámok
 
O Z  ...viac...

Zverejnené 2.7.2018 -mc-


 

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2017

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2017.
 
Bližšie informácie s ...viac...

Zverejnené 22.5.2018 -mc-


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Oravský Podzámok na II. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Oravský Podzámok na II. polrok 2018.
 
...viac...

Zverejnené 22.5.2018 -mc-


 

Pracovisko mletia FeSiCa

Pracovisko mletia FeSiCa - bližšie informácie v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 7.6.2018 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Bližšie informácie o prerušení distribúcie na odberných miestach nájdete v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 3.5.2018 -mc-


 

ROZSAH HODNOTENIA - návrh pre hodnotenie strategického dokumentu ,,Územný plán obce Hruštín

ROZSAH HODNOTENIA - návrh pre hodnotenie strategického dokumentu ,,Územný plán obce Hruštín"
...viac...

Zverejnené 22.5.2018 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 31.5.2018


 

Verejná vyhláška

 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stave ...viac...

Zverejnené 4.5.2018


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
 
Bližšie informácie o prerušení distribúc ...viac...

Zverejnené 4.4.2018 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 24.4.2018


 

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán mesta Dolný Kubín - Zmeny a doplnky č.4

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán mesta Dolný Kubín - Zmeny a doplnky č.4"
  ...viac...

Zverejnené 28.3.2018 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 10.4.2018.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 10.4.2018.
Bližšie informácie a zoznam súpisnýc ...viac...

Zverejnené 9.4.2018 -mc-


 

Oznam o zatvorení Obecného úradu

O B E C  O R A V S K Ý   P O D Z Á M O K
č. 61, 027 41  Oravský Podzámok
 
O Z  ...viac...

Zverejnené 9.4.2018 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 29.3.2018


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 674/2018/160
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                 ...viac...

Zverejnené 21.3.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 675/2018/161
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                          ...viac...

Zverejnené 21.3.2018 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
 
Vážená obec/mesto, v zmysle ust ...viac...

Zverejnené 28.2.2018 -mc-


 

Lyžiarske preteky amatérov

Zverejnené 13.3.2018 -mc-


 

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia
 
Bližšie informác ...viac...

Zverejnené 6.2.2018 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 23.2.2018


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania:367/2018/77
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                            ...viac...

Zverejnené 28.2.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania:368/2018/78
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                            ...viac...

Zverejnené 28.2.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania:369/2018/79
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                            ...viac...

Zverejnené 28.2.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania:371/2018/81
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                            ...viac...

Zverejnené 28.2.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania:371/2018/81
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                            ...viac...

Zverejnené 28.2.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania:372/2018/82
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                   ...viac...

Zverejnené 28.2.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania:373/2018/83
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                            ...viac...

Zverejnené 28.2.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania:464/2018/109
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                           ...viac...

Zverejnené 28.2.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania:465/2018/110
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                  ...viac...

Zverejnené 28.2.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania:435/2018/112
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                  ...viac...

Zverejnené 28.2.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania:371/2018/81
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                            ...viac...

Zverejnené 28.2.2018 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania:408/2018/97
Vybavuje: Ing. Matištík
Oravský Podzámok      15.02.2018
...viac...

Zverejnené 16.2.2018


 

Verejná vyhláška „Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry, časť Dlhá nad Oravou II. Etapa, SO 100-00 Cyklochodník“

OBEC  ORAVSKÝ PODZÁMOK
č.61,  027 41 Oravský Podzámok
Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a ...viac...

Zverejnené 3.2.2018


 

Verejná vyhláška „IBV Lúčky Dlhá nad Oravou“

OBEC  ORAVSKÝ PODZÁMOK
č.61,  027 41 Oravský Podzámok
Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a ...viac...

Zverejnené 3.2.2018


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 01/02/2018-DK
Vybavuje: Ing. Matištík
 
                ...viac...

Zverejnené 12.2.2018 -mc-


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Oravský Podzámok
obstarávateľ' územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 16 zákona ...viac...

Zverejnené 27.12.2017 -mc-


 

Zadanie pre Územný plán Obce Hruštín - oznámenie o začatí prerokovávania, žiadosť o stanovisko k návrhu zadania

Zadanie pre Územný plán Obce Hruštín - oznámenie o začatí prerokovávania, žiadosť o stanovisko k náv ...viac...

Zverejnené 27.12.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 01/01/2018 - OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                          ...viac...

Zverejnené 22.1.2018 -mc-


 

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán obce Hruštín - zaslanie oznámenia

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán obce Hruštín - zaslanie oznámenia.
Bližšie i ...viac...

Zverejnené 2.1.2018 -mc-


 

Vyhlásenie v ý z v y na voľby členov do rady školy

Obec Oravský Podzámok, Oravský Podzámok 61, 027 41
Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/200 ...viac...

Zverejnené 4.1.2018


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 03/10/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 2.11.2017 -mc-


 

Pozvánka

Vážení vlastníci pozemkov v lokalite Pod Stráň a Horná Roveň v k. ú. Dolná Lehota pozývame Vás dňa 1 ...viac...

Zverejnené 14.6.2017


 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oravský Podzámok č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Zverejnené 16.12.2017 -mc-


 

VZN 2/2018 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a pri úmrtí občana

Zverejnené 16.12.2017 -mc-


 

VZN 3/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Zverejnené 16.12.2017 -mc-


 

VZN 4 /2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa

Zverejnené 16.12.2017 -mc-


 

Schválený rozpočet na rok 2018 a na roky 2019 a 2020

Zverejnené 16.12.2017 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
 
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 ...viac...

Zverejnené 29.12.2017


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oravský Podzámok na I. polrok 2018

Zverejnené 27.11.2017 -RK-


 

Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb - celé znenie je v priloženom súbore.
...viac...

Zverejnené 27.11.2017 -mc-


 

Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - celé znenie je v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 27.11.2017 -mc-


 

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Oravský Podzámok

 
Návrh  VZN   o určení výšky finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku na dieťa materskej ...viac...

Zverejnené 28.11.2017


 

Návrh rozpočtu obce Oravský Podzámok na rok 2018 a roky 2019-2020

Návrh rozpočtu obce Oravský Podzámok na rok 2018 a roky 2019-2020 - celé znenie je v priloženom súbo ...viac...

Zverejnené 28.11.2017


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - viac informácií v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 8.11.2017 -mc-


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 5.12.2017


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania - bližšie informácie v priloženom súbore
 
...viac...

Zverejnené 16.11.2017 -mc-


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania - bližšie informácie v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 9.11.2017 -mc-


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 
P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 ...viac...

Zverejnené 8.11.2017


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 07/10/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 2.11.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 08/10/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 2.11.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 04/10/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 2.11.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 05/10/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 2.11.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
 
Číslo konania: 06/10/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
          ...viac...

Zverejnené 2.11.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 02/09/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 30.10.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 03/07/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 30.10.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 01/10/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 30.10.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 02/10/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 30.10.2017 -mc-


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

I. Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. nov ...viac...

Zverejnené 28.6.2017 -mc-


 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej kom ...viac...

Zverejnené 21.8.2017 -mc-


 

Pripomienky k zostaveniu cestovného poriadku – výzva

Vec: Pripomienky k zostaveniu cestovného poriadku – výzva
 
                  V súvisl ...viac...

Zverejnené 21.8.2017 -mc-


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 20.9.2017


 

Verejná vyhláška


VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Stavebník Stredoslovenská energetika - Distribúc ...viac...

Zverejnené 31.8.2017


 

Oznam o zmene vývozu komunálneho odpadu

Oznam o zmene vývozu komunálneho odpadu
 
Technické služby Dolný Kubín oznamujú, že vý ...viac...

Zverejnené 8.9.2017 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 16.8.2017


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
...viac...

Zverejnené 1.8.2017 -mc-


 

Pietny akt

Obec Oravský Podzámok, Klub vojenskej histórie Beskydy a Československá obec legionárska Vás pozývaj ...viac...

Zverejnené 9.8.2017 -mc-


 

Oznámenie o odstávke mosta v Dolnej Lehote

O B E C  O R A V S K Ý  P O D Z Á M O K
Oravský Podzámok č. 61, 027 41
 
Vážení ...viac...

Zverejnené 28.6.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 03/07/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 12.7.2017 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Vážená obec/mesto,v zmysle ustanovenia § 31 odsek ...viac...

Zverejnené 26.6.2017 -mc-


 

Spracovanie Mn vedľajších produktov v prevádzke Široká - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, informácia o zverejnení

Spracovanie Mn vedľajších produktov v prevádzke Široká - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, inf ...viac...

Zverejnené 7.7.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 02/07/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 12.7.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 01/07/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 12.7.2017 -mc-


 

,,Pracovisko mletia FeSiCa pre OFZ, a.s. prevádzka Široká - zaslanie oznámenia o zmene

,,Pracovisko mletia FeSiCa" pre OFZ, a.s. prevádzka Široká - zaslanie oznámenia o zmene.
Bliž ...viac...

Zverejnené 19.5.2017 -mc-


 

Informácia k DzN za pozemky v roku 2017

Daň z nehnuteľností za poľnohospodárske pozemky v roku 2017
Vážení spoluobčania dovoľte, aby ...viac...

Zverejnené 15.5.2017 -mc-


 

Ponuka práce pre brigádnikov

O B E C  O R A V S K Ý   P O D Z Á M O K
č. 61, 027 41  Oravský Podzámok
Prijmeme brig ...viac...

Zverejnené 9.6.2017 -mc-


 

Úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
_____________________________________ ...viac...

Zverejnené 16.6.2017


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 16.6.2017


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 01/05/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 23.5.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 01/05/2017-OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 23.5.2017 -mc-


 

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra Obce Oravský Podzámok

Obec  Oravský Podzámok, Oravský Podzámok 61, 027 41
Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obc ...viac...

Zverejnené 12.3.2017


 

Pozvánka

 
 
 
P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) záko ...viac...

Zverejnené 20.4.2017


 

Obec Oravský Podzámok oznamuje, že zber obnoseného a nepotrebného šatstva sa bude konať do 05.04.2017.

!        Zber obnoseného šatstva       ! 
    
 
Obec Oravský Podzámok oznamuj ...viac...

Zverejnené 9.3.2017 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 21.3.2017


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
 
Bližšie informácie sú v priloženom súbor ...viac...

Zverejnené 23.3.2017 -mc-


 

Oznam o zatvorení obecného úradu

OZNAM
 
oznamujeme Vám, že dňa 31.03.2017 t.j. v piatok, bude Obecný úrad v Oravskom P ...viac...

Zverejnené 27.3.2017 -mc-


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania ,,Oravský Podzámok - smer Dolná Lehota - Rekonštrukcia VNV od 214/uv/4 po 214/uv/5 - SO-02-VNV od PB 20 po odbočku pre 214/ts/Dolná Lehota Obec2

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania
,,Oravský Podzámok - smer Dolná Lehota ...viac...

Zverejnené 23.2.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 01/03/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 16.3.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 02/03/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 16.3.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 03/03/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 16.3.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 04/03/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 16.3.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 05/03/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 16.3.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 06/03/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 16.3.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 08/03/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 16.3.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 09/03/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 16.3.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 07/03/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 16.3.2017 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 22.03.2017.
Bližšie informácie nájdete v priložen ...viac...

Zverejnené 21.2.2017 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 16.03.2017

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 16.03.2017
 
Bližšie informácie v priložen ...viac...

Zverejnené 21.2.2017 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 21.02.2017

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 21.02.2017
Bližšie informácie v priloženom súbore ...viac...

Zverejnené 26.1.2017 -mc-


 

ROKOVACÍ PORIADOK KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ORAVSKÝ PODZÁMOK

ROKOVACÍ PORIADOK KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ORAVSKÝ PODZÁMOK
Celé znenie dokumenty ...viac...

Zverejnené 30.1.2017 -mc-


 

ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ORAVSKOM PODZÁMKU

ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ORAVSKOM PODZÁMKU
 
Celý dokument nájdete ...viac...

Zverejnené 30.1.2017 -mc-


 

ŠTATÚT OBCE ORAVSKÝ PODZÁMOK

ŠTATÚT OBCE ORAVSKÝ PODZÁMOK
 
Celý dokument nájdete v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 30.1.2017 -mc-


 

Návrh dodatku č.1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU Obce Oravský Podzámok o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Návrh dodatku č.1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU Obce Oravský Podzámok o zbere, preprave a zneškod ...viac...

Zverejnené 30.1.2017 -mc-


 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Oravský podzámok

Celý dokument nájdete v priloženom súbore.
viac...

Zverejnené 30.1.2017


 

Pozvánka

P o z v á n k a
 
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 ...viac...

Zverejnené 9.2.2017


 

Prerušenie prevádzky materskej školy

Vec: Prerušenie prevádzky materskej školy
 
Obec Oravský Podzámok, IČO 00 314 731 v za ...viac...

Zverejnené 13.2.2017 -mc-


 

Slovenská inšpekcia životného prostredia - Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Slovenská inšpekcia životného prostredia - Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného ...viac...

Zverejnené 27.12.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 01/01/2017-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 25.1.2017 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 01/01/2017-OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 25.1.2017 -mc-


 

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd ...viac...

Zverejnené 13.12.2016


 

Vyhlásenie výberového konania

OBEC ORAVSKÝ PODZÁMOK
 Oravský Podzámok č. 61, 027 41  Oravský Podzámok
 
VYHLÁ ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Vianočné a Novoročné prianie

Zverejnené 21.12.2016 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 19.01.2017.
 
Viac informáciá v prilož ...viac...

Zverejnené 30.12.2016 -mc-


 

Pozvánka na divadelné predstavenie

Vážení občania,
pozývame Vás na divadelné predstavenie Bičianka z doliny v podaní Veličianske ...viac...

Zverejnené 2.1.2017


 

Registrácia chovu koní

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
DOLNÝ KUBÍN
Pelhřimovská  2055/7, 026 01  ...viac...

Zverejnené 24.10.2016


 

VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Oravský Podzámok

Celé znenie VZN nájdete v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 16.12.2016 -mc-


 

VZN č. 2/2017 o odpadoch

Celé znenie VZN nájdete v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 16.12.2016 -mc-


 

Schválený rozpočet na rok 2017 a na roky 2018 a 2019

Schválený rozpočet nájdete v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 16.12.2016 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 28.12.2016


 

Územný plán obce Oravský Podzámok. Zmeny a doplnky č. 2

Územný plán obce Oravský Podzámok. Zmeny a doplnky č. 2 - zaslanie oznámenia.
 
Všetky ...viac...

Zverejnené 27.10.2015 -mc-


 

Predĺženie prerokovania Verejnej vyhlášky Návrhu Územný plán obce Oravský Podzámok Zmeny a doplnky č.2


VEC:  Oznámenie o predĺžení Verejnej vyhlášky prerokovania „Návrhu Územný plán obce Oravský ...viac...

Zverejnené 18.11.2015


 

Oznam o zatvorení Obecného úradu

OZNAM
 
oznamujeme Vám, že dňa 23.12.2016 t.j. v piatok, bude Obecný úrad v Oravskom P ...viac...

Zverejnené 19.12.2016 -mc-


 

Rozhodnutie

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta ...viac...

Zverejnené 2.11.2015


 

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Zverejnené 30.11.2016 -mc-


 

Návrh VZN o odpadoch

Celé znenie Návrhu VZN o opadoch nájdete v prílohe.
viac...

Zverejnené 28.11.2016 -mc-


 

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Oravský Podzámok.

Celé znenie Návrhu VZN o opadoch nájdete v prílohe.
viac...

Zverejnené 28.11.2016 -mc-


 

Návrh rozpočtu na rok 2017-2019

Celé znenie Návrhu Návrh rozpočtu na rok 2017-2019 nájdete v prílohe.
viac...

Zverejnené 28.11.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
Číslo kon ...viac...

Zverejnené 7.12.2016 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
 
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 ...viac...

Zverejnené 8.12.2016


 

Rozhodnutie - schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Oravský Podzámok

Rozhodnutie - schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Oravský Podzámok
...viac...

Zverejnené 28.11.2016 -mc-


 

Pozvánka na adventné stretnutie

Zverejnené 25.11.2016 -mc-


 

Informácia pre verejnosť správe o hodnotení strategického dokumentu

Bližšie informácie najádete v priloženom súbore nižšie.
viac...

Zverejnené 28.10.2016 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
 
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 ...viac...

Zverejnené 8.11.2016


 

Oznámenie

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Odbor výstavby a bytovej politiky
Andreja Kmeťa č.17, 010 01 Žilin ...viac...

Zverejnené 9.11.2016


 

Oznam o zatvorení Obecného úradu

OZNAM
 
oznamujeme Vám, že dňa 18.11.2016 t.j. v piatok, bude Obecný úrad v Oravskom P ...viac...

Zverejnené 14.11.2016 -mc-


 

OZNAM – zmena vývozu komunálneho odpadu

OZNAM – zmena vývozu komunálneho odpadu
 
Vážení občania,

oznamujeme Vám, ž ...viac...

Zverejnené 14.11.2016 -mc-


 

Výkup papiera

OZNAM
 
Firma Ľupčianka,s.r.o.  ponúka  výkup papiera.
Vykupuje sa bežný papier z ...viac...

Zverejnené 14.11.2016 -mc-


 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
odbor posudzovania vplyvov na život ...viac...

Zverejnené 24.10.2016


 

Oznámenie o zatvorení Obecného úradu v Oravskom Podzámku

OZNAM  
oznamujeme Vám, že dňa 31.10.2016 t.j. v pondelok, bude Obecný úrad v Oravskom Pod ...viac...

Zverejnené 25.10.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 05/102016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                             ...viac...

Zverejnené 26.10.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 04/102016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                             ...viac...

Zverejnené 26.10.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 03/102016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                    ...viac...

Zverejnené 26.10.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 02/102016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                    ...viac...

Zverejnené 26.10.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 01/102016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                    ...viac...

Zverejnené 26.10.2016 -mc-


 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor posudzovania vplyvov na životné ...viac...

Zverejnené 29.9.2016


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 05/09/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 19.9.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 02/09/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 19.9.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 04/09/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 19.9.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 03/09/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 19.9.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 01/09/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 19.9.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 01/09/2016-OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 19.9.2016 -mc-


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Obec Oravský Podzámok, Oravský Podzámok 61, 027 41
 
ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJET ...viac...

Zverejnené 11.9.2016


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 
Pozvánka
 
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/19 ...viac...

Zverejnené 22.9.2016


 

Prestavba EOP 22 na výrobu Si metal - 2

Prestavba EOP 22 na výrobu Si metal - 2
 
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbo ...viac...

Zverejnené 12.9.2016 -mc-


 

Oznam o zatvorení obecného úradu

OZNAM oznamujeme Vám, že dňa 21.09.2016 t.j. v STREDU, bude Obecný úrad v Oravskom Podzámku z dôv ...viac...

Zverejnené 19.9.2016 -mc-


 

Rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín juh“ – zaslanie zámeru

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
odbor posudzovania vplyvov na život ...viac...

Zverejnené 25.8.2016 -mc-


 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE PROGRAM ROZVOJA OBCE HRUŠTÍN

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE PROGRAM ROZVOJA OBCE HRUŠTÍN
pre obdobie 2016-2025
...viac...

Zverejnené 13.5.2016 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 23.08.2016.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 23.08.2016.
Bližšie informácie o prerušení di ...viac...

Zverejnené 28.7.2016 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 22.08.2016.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 22.08.2016.
Bližšie informácie o prerušení di ...viac...

Zverejnené 28.7.2016 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
 
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 ...viac...

Zverejnené 17.8.2016


 

Oznam o zatvorení obecného úradu

OZNAM
oznamujeme Vám, že dňa 23.08.2016 t.j. v UTOROK, bude Obecný úrad v Oravskom Podzámku z ...viac...

Zverejnené 22.8.2016 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 18.08.2016.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 18.08.2016.
Bližšie informácie o prerušení di ...viac...

Zverejnené 28.7.2016 -mc-


 

Oznam o zatvorení obecného úradu

OZNAM
oznamujeme Vám, že dňa 18.08.2016 t.j. vO ŠTVRTOK, bude Obecný úrad v Oravskom Podzámku ...viac...

Zverejnené 16.8.2016 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 05.08.2016.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 05.08.2016.
Bližšie informácie o prerušení di ...viac...

Zverejnené 11.7.2016 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 03.08.2016

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 03.08.2016.
Bližšie informácie o prerušení di ...viac...

Zverejnené 11.7.2016 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 02.08.2016.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 01.08.2016.
 
Bližšie informácie o pre ...viac...

Zverejnené 11.7.2016 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 03.08.2016.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 03.08.2016.
 
Bližšie informácie o pre ...viac...

Zverejnené 11.7.2016 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 04.08.2016.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 04.08.2016.
 
Bližšie informácie o pre ...viac...

Zverejnené 11.7.2016 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.,
v zmysle ustanovenia §31 odsek 2 písm. t) z ...viac...

Zverejnené 18.7.2016


 

Verejná vyhláška

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
primerane v súlade s §42 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon)
...viac...

Zverejnené 20.7.2016


 

OZNAM

OZNAM
oznamujeme Vám, že dňa 03.08.2016 t.j. v stredu, bude Obecný úrad v Oravskom Podzámku z ...viac...

Zverejnené 1.8.2016 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 01.08.2016

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 01.08.2016.
 
Bližšie informácie o pre ...viac...

Zverejnené 11.7.2016 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 29.07.2016

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 29.07.2016.
 
Podrobnejšie informácie ...viac...

Zverejnené 11.7.2016 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 28.07.2016

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 28.07.2016.
Bližšie informácie o prerušení di ...viac...

Zverejnené 11.7.2016 -mc-


 

VZN obce o nakladaní s KO - schválené

 
Všeobecne záväzné nariadenie - o nakladaní s komunálnym odpadom
 
 
el ...viac...

Zverejnené 16.6.2016 -mc-


 

Oznam o zatvorení Obecného úradu v Oravskom Podzámku

OZNAM
oznamujeme Vám, že dňa 04.07.2016 t.j. v pondelok, bude Obecný úrad v Oravskom Podzámku ...viac...

Zverejnené 29.6.2016 -mc-


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Oravský Podzámok – smer Dolná L ...viac...

Zverejnené 16.6.2016 -mc-


 

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.1

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmen ...viac...

Zverejnené 13.6.2016 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distibúcie elektrickej energie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
 
Bližšie informácie v priloženom súbore:< ...viac...

Zverejnené 13.6.2016 -mc-


 

Záverečný účet Obce Oravský Podzámok

Záverečný účet Obce
Oravský Podzámok
 
a rozpočtové hospodárenie
za ro ...viac...

Zverejnené 27.5.2016 -mc-


 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016 obce Oravský Podzámok.

           Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016
                ...viac...

Zverejnené 27.5.2016 -mc-


 

Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

Zverejnené 30.5.2016 -mc-


 

Pozvánka na zasadnutie OZ

P o z v á n k a
 
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 ...viac...

Zverejnené 9.6.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 01/06/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 2.6.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 02/06/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 2.6.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 03/06/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 2.6.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 04/06/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 2.6.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 05/06/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 2.6.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 06/06/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 2.6.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 07/06/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 2.6.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 08/06/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 2.6.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 09/06/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 2.6.2016 -mc-


 

OZNAM

OZNAM
oznamujeme Vám, že dňa 03.06.2016 t.j. v piatok, bude Obecný úrad v Oravskom Podzámku Z ...viac...

Zverejnené 2.6.2016 -mc-


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
 
 
že v termíne od: 19.05.2016 07: ...viac...

Zverejnené 26.4.2016 -mc-


 

Pozvánka

Zverejnené 11.5.2016 -mc-


 

Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie pre líniovú stavbu ,,Vyšný Kubín-Námestovo"
Podrobnosti nájdete v nižšie u ...viac...

Zverejnené 14.4.2016 -mc-


 

,,Návrh na zmenu ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny Národnej prírodnej pamiatky Oravské hradné bralo, podľa § 53 v súlade s §50 zákona o PO a K

,,Návrh na zmenu ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny Národnej prírodnej pamiatky Orav ...viac...

Zverejnené 18.4.2016 -mc-


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OBEC  ORAVSKÝ PODZÁMOK
č.61, p. 027 41 Oravský Podzámok
Č. j.: 8/2016/204-ozn.     ...viac...

Zverejnené 6.4.2016 -mc-


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNÉJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU ORAVSKÝ PODZÁMOK 51, KTOREJ ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC ORAVSKÝ PODZÁMOK

Zverejnené 26.2.2016 -mc-


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 
ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA
...viac...

Zverejnené 26.2.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 01/03/2016-OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 9.3.2016 -mc-


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 
Obec Oravský Podzámok, Oravský Podzámok 61, 027 41 
 
P o z v á n k a
...viac...

Zverejnené 10.3.2016


 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016  
Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slov ...viac...

Zverejnené 7.1.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 01/02/2016-OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 26.2.2016 -mc-


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a
 
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 ...viac...

Zverejnené 16.2.2016


 

Zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti - Prestavba EOP 22 na výrobu Si metal

Obec Oravský Podzámok Oravský Podzámok 61, 027 41
 
Doručené :  27.01.2016
Zver ...viac...

Zverejnené 28.1.2016


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 01/02/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 8.2.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 02/02/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 8.2.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 03/02/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 8.2.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 04/02/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 8.2.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 05/02/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 8.2.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 06/02/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 8.2.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
 
Číslo konania: 07/02/2016-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
          ...viac...

Zverejnené 8.2.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 01/01/2016-OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 14.1.2016 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 02/01/2016-OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 14.1.2016 -mc-


 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – 1/2016 Obce OravskýPodzámok o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – 1/2016 Obce OravskýPodzámok o zbere, preprave a zneškodňovaní komunál ...viac...

Zverejnené 15.12.2015 -mc-


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Oravský Podzámok

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o  určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a pr ...viac...

Zverejnené 15.12.2015 -mc-


 

Oznam o zatvorení obecného úradu

OZNAM  
Oznamujeme Vám, že v dňoch 04. 01. - 05. 01. 2016 /pondelok a utorok/ z dôvodu čer ...viac...

Zverejnené 30.12.2015 -mc-


 

Verejná vyhláška

Vec:
Oznámenie o začatí územného konania stavby "Vyšný Kubín - Námestovo" a nariadenie ústneh ...viac...

Zverejnené 8.12.2015


 

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 01 ...viac...

Zverejnené 30.11.2015


 

Odvolanie mimoriadnej situácie

ODVOLANIE
mimoriadnej situácie
 
            Po splnení úloh znižovania rizík o ...viac...

Zverejnené 14.12.2015


 

Návrh Rozpočtu obce Oravský Podzámok na rok 2016 a roky 2017 a 2018

Rozpočet obce v zmysle zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 9 
je základom fina ...viac...

Zverejnené 29.11.2015


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Oravský Podzámok.

Zverejnené 29.11.2015


 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 
OZNÁMENIE
O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
 
 
 
OBEC Oravský Podzá ...viac...

Zverejnené 4.12.2015 -mc-


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 8.12.2015


 

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Babín - zaslanie oznámenia

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO
odbor starostlivosti o životné prostredie
Miestneho priemyslu 571, ...viac...

Zverejnené 24.11.2015


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 01/12/2015-OP
Vybavuje: Mgr. Záhora
 
                           ...viac...

Zverejnené 1.12.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 01/11/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 26.11.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 02/11/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 26.11.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 03/11/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 26.11.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 04/11/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 26.11.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 05/11/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 26.11.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 06/11/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 26.11.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 07/11/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 26.11.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 08/11/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 26.11.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 09/11/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 26.11.2015 -mc-


 

Oznam o zatvorení obecného úradu

Oznamujeme Vám, že dňa 03.12.2015 /štvrtok/ z dôvodu školenia pracovníkov bude Obecný úrad v Oravsko ...viac...

Zverejnené 2.12.2015 -mc-


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OBEC Oravský Podzámok
Oravský Podzámok č. 61, 027 41 Oravský Podzámok
VEREJNÁ VYHLÁŠKA ...viac...

Zverejnené 20.10.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 01/11/2015-OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 20.11.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 02/11/2015-OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 20.11.2015 -mc-


 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 -oznámenie

Okresný úrad  Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správ ...viac...

Zverejnené 2.11.2015


 

Vyhláška

                        EuroForest, s. r. o.,   Topoľová 26, Zvolen 960 01
__________________ ...viac...

Zverejnené 30.10.2015


 

Oznámenie o dražbe

Zverejnené 20.10.2015 -mc-


 

OZNAM

OZNAM
 
Oznamujeme Vám, že dňa 03.11.2015 /utorok/ z dôvodu čerpania dovolenky a dňa 0 ...viac...

Zverejnené 30.10.2015 -mc-


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA
Obec Oravský Pod ...viac...

Zverejnené 12.10.2015


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA
Obec Oravský Pod ...viac...

Zverejnené 12.10.2015


 

Pozvánka

P o z v á n k a
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o ob ...viac...

Zverejnené 22.10.2015


 

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu Chladič EOP č. 22.
Všekty dokumenty sú uvedené v prílohách n ...viac...

Zverejnené 7.10.2015 -mc-


 

Október, mesiac úcty k starším


 
 
 
 
 
viac...

Zverejnené 16.10.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 01/10/2015-OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
Oravský Podzámok            ...viac...

Zverejnené 20.10.2015 -mc-


 

Chladiče spalín EOP č. 21 a 23 - zverejnenie oznámenia

Chladiče spalín EOP č. 21 a 23 - zverejnenie oznámenia - Všetky dokumenty nájdete v prílohách.
viac...

Zverejnené 5.10.2015 -mc-


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE  Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA
Obec Oravský Po ...viac...

Zverejnené 5.10.2015


 

Pripomienky k zostaveniu cestovného poriadku

SAD LIORBUS, a. s.
Sídlo spoločnosti: Bystrická cesta 62, 034 01  Ružomberok
Korešpondenčn ...viac...

Zverejnené 21.8.2015


 

Oznam

Oznamujeme Vám, že lekáreň v  obci Oravský Podzámok je po získaní všetkých potrebných povolení opäť ...viac...

Zverejnené 7.9.2015


 

OZNAM

OZNAM
 
Oznamujeme Vám, že dňa 14.09.2015 /pondelok/ bude Obecný úrad v Oravskom Podzá ...viac...

Zverejnené 8.9.2015 -mc-


 

Oznam Mesta Dolný Kubín

Uzávierka miestnych komunikácií
Z dôvodu organizovania XXXIV. ročníka Kubínskeho jarmoku, kto ...viac...

Zverejnené 11.9.2015


 

Povolenie na uzávierku mostného objektu I/59, v k.ú. Podbiel

Zverejnené 11.9.2015


 

Mimoriadne vlaky

Vážení cestujúci,
z dôvodu rozsiahlych obmedzení cestnej infraštruktúry v úseku Nižná – Podbi ...viac...

Zverejnené 15.9.2015


 

Pozvánka

Pozvánka
 
Pozývame všetkých Dobrovoľných hasičov a obyvateľov obce na stretnutie s Po ...viac...

Zverejnené 10.9.2015


 

Koncert

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava Vás pozýva na koncert  Bratislavského chlapčenského zboru 13. septe ...viac...

Zverejnené 10.9.2015


 

Oznámenie o dražbe Podrobnejšie informácie v prílohe

Zverejnené 11.8.2015 -mc-


 

OZNAM

OZNAM  
 
Vážení občania, zberné miesto na separovaný odpad pri Základnej škole s m ...viac...

Zverejnené 2.7.2015 -mc-


 

Verejné letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín

Vážení spoluobčania,
na  základe žiadosti z Ministerstva vnútra SR Vás informujeme o možnosti ...viac...

Zverejnené 29.7.2015


 

Oznam pre majiteľov psov

Žiadam všetkých majiteľov psov, aby pri pohybe na verejných priestranstvách v obci Oravský Podzámok ...viac...

Zverejnené 30.7.2015


 

Využite výhodnú ponuku OravaCard


 
Regionálna karta zliav OravaCard ponúka balík služieb a zaujímavé zľavy pre všetkýc ...viac...

Zverejnené 13.8.2015


 

OZNAM

OZNAM  
Oznamujeme Vám, že dňa 31.08.2015 /pondelok/ bude Obecný úrad v Oravskom Podzámku ...viac...

Zverejnené 27.8.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 01/08/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 17.8.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 02/08/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 17.8.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 03/08/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 17.8.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 04/08/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 17.8.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 05/08/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 17.8.2015 -mc-


 

Pozvánka

Oravské múzeum  P.O. Hviezdoslava pre Vás pripravilo na  víkend tieto kultúrne podujatia. 
V ...viac...

Zverejnené 18.8.2015


 

Stretnutie najlepších heligonkárov Slovenska, Moravy a Poľska

Penzión Pribiskô v Zuberci vás pozýva na stretnutie a vystúpenie 50 najlepších heligonkárov, ktorí b ...viac...

Zverejnené 18.8.2015


 

Pozvánka

P o z v á n k a
 
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 ...viac...

Zverejnené 13.8.2015


 

Pozvánka

DHZ Oravský Podzámok, Koliba pod Lampášom a Mäsiarstvo u Miša
Vás pozývajú na   5. ročník Cy ...viac...

Zverejnené 21.7.2015


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 01/07/2015-OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 28.7.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 02/07/2015-OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 28.7.2015 -mc-


 

Pozvánky Oravského múzea

Oravské múzeum Vás pozýva v dňoch 7.- 9. augusta 2015 na  víkendové podujatia.
 
V pia ...viac...

Zverejnené 2.8.2015


 

Spoločný program rozvoja obcí

MAS Orava, o. z. pripravuje Spoločný program rozvoja obcí Oravského podhradia
 
Platné ...viac...

Zverejnené 20.6.2015


 

Oznam

OZNAM
 
Aktualizácia    Územného plánu obce Oravský Podzámok     Zmeny a doplnky č. 2< ...viac...

Zverejnené 5.7.2015


 

Zákaz vypúšťania splaškov zo žúmp

Starosta obce zakazuje vypúšťanie splaškov zo žúmp do prícestných kanálov v obci a na  pozemky.
...viac...

Zverejnené 21.1.2015


 

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DOLNOM KUBÍNE
 
V súlade ...viac...

Zverejnené 21.7.2015


 

OZNAM - sanácia haldy trosky v Istebnom

Vážení spoluobčania,
v poslednom období sa objavilo viacero informácií o zámere OFZ, a.s. Ist ...viac...

Zverejnené 4.2.2015 -mc-


 

Zákaz vypaľovania trávy

Opäť prichádza jar, čo nás nepochybne všetkých teší. Príchod jari však prináša aj potrebu upraviť si ...viac...

Zverejnené 7.5.2015 -mc-


 

Monografia Oravský Podzámok obec a jej obyvatelia

Obec Oravský Podzámok vydala  knihu  „Oravský Podzámok obec a jej obyvatelia“.
Prezentácia kn ...viac...

Zverejnené 25.5.2015


 

Verejná vyhláška

 
 
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddeleni ...viac...

Zverejnené 9.6.2015


 

Okresná hasičská súťaž mužov a žien

Dňa 7.6.2015 sa konala Okresná hasičská súťaž mužov a žien v Kraľovanoch.Zúčastnilo sa celkovo 30 dr ...viac...

Zverejnené 11.6.2015 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
 
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 ...viac...

Zverejnené 18.6.2015


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 01/06/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 11.6.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 02/06/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 11.6.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 03/06/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 11.6.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 04/06/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 11.6.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 05/06/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 11.6.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 06/06/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 11.6.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 07/06/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 11.6.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 08/06/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 11.6.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 09/06/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 11.6.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 10/06/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 11.6.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
 
Číslo konania: 11/06/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
          ...viac...

Zverejnené 11.6.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 12/06/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 11.6.2015 -mc-


 

Oravský Podzámok CUP 2015

 

Obec Oravský Podzámok  Vás pozýva na futbalový turnaj kategórie U12  "Oravský Podzá ...viac...

Zverejnené 9.6.2015


 

Štatistické zisťovanie

Vážení spoluobčania,                                                                       
S ...viac...

Zverejnené 2.4.2015


 

Dorastenci druhí na Orave

 
Dňa 23.5.2015 sa konala Regionálna hasičská súťaž dorastencov a dorasteniek v obci Vasiľov. ...viac...

Zverejnené 27.5.2015


 

Vývoz TKO

OZNAM – zmena vývozu komunálneho odpadu   Vážení občania,

oznamujeme Vám, že z dôvo ...viac...

Zverejnené 28.1.2015


 

Prezentácia knihy

Zverejnené 7.5.2015 -mc-


 

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru
 
v zmysle zákona č.258/2009 Z.z., v zmysle zákona 507/2010 Z.z. kt ...viac...

Zverejnené 20.4.2015


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 03/04/2015-OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 28.4.2015 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
 
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 ...viac...

Zverejnené 2.5.2015


 

Oznam

Ukončenie činnosti pediatra MUDr. Agneša Šátková
 
V súvislosti s ukončením činnosti p ...viac...

Zverejnené 10.4.2015


 

Výsledky volieb do samosprávy obce

Obec Oravský Podzámok
 
Výsledky volieb do samosprávy obce
 
V sobotu 15 ...viac...

Zverejnené 15.11.2014 -mc-


 

Informácia o projekte

FC TJ Oravský Podzámok sa podarilo pomocou Nadácie Slovenskej sporiteľne získať na podporu a rozvoj ...viac...

Zverejnené 21.11.2014 -mc-


 

Schválené VZN na rok 2015

Zverejnené 27.11.2014 -mc-


 

Rozhodnutie Okresného úradu Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín - ,,Zariadenie na zhodnocovanie - úpravu ostatných odpadov

Zverejnené 2.12.2014 -mc-


 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

 
 
P o z v á n k a
 
V zmysle § 12 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obec ...viac...

Zverejnené 2.12.2014 -mc-


 

OZNAM o zatvorení Obecného úradu z dôvodu čerpania dovolenky

OZNAM
 
Oznamujeme Vám, že v dňoch 22.12.2014 /pondelok/, 23.12.2014/utorok/, 31.12.20 ...viac...

Zverejnené 3.12.2014 -mc-


 

Schválený rozpočet na rok 2015

Zverejnené 3.12.2014 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Obec Oravský Podzámok, na základe žiadosti zo dňa 08.12.2014 o výrub drevín rastúcich na pozemku par ...viac...

Zverejnené 8.12.2014 -mc-


 

Vianoce na hrade 2014

Zverejnené 10.12.2014 -mc-


 

Zverejnenie Oznámenia o dobrovoľnej dražbe

V zmysle § 11 ods. 4 zák.č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách týmto Obec Oravský Podzámok zvere ...viac...

Zverejnené 15.12.2014 -mc-


 

Pozvánka

 
P o z v á n k a
 
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. ...viac...

Zverejnené 26.12.2014


 

Divadelné predstavenie

Obec Oravský Podzámok
Vás pozýva v nedeľu 04. januára 2015 o 16 00 hod  do kultúrneho domu n ...viac...

Zverejnené 26.12.2014


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Vec: Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
  ...viac...

Zverejnené 29.12.2014 -mc-


 

Zmena vývozu komunálneho odpadu

Technické služby Dolný Kubín oznamujú, že z dôvodu sviatku Troch kráľov bude vývoz komunálneho odpad ...viac...

Zverejnené 29.12.2014 -mc-


 

Žiadosť o zníženie (resp. odpustenie) miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z dôvodu pobytu mimo Obce Oravský Podzámok

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobn ...viac...

Zverejnené 9.1.2015 -mc-


 

Pozvánka

P O Z V Á N K A
 
Obec Oravský Podzámok a Turistický kruh Lihôčan Vás pozývajú na  19. ...viac...

Zverejnené 13.1.2015


 

OZNAM-Matrika

Vážení občania, z dôvodu školenia pracovníkov obecného úradu nebude možné dňa 26.01.2015 /pondelok/ ...viac...

Zverejnené 15.1.2015 -mc-


 

Výkup papiera

Výkup  papiera
 
Firma SAGI, s. r. o. Žilina ponúka pravidelný výkup papiera za produk ...viac...

Zverejnené 27.1.2015


 

Zápis detí do materskej školy na šk.rok 2015/2016

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, týmto oznamuje, že ŽIADOSŤ O ZARADENIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský r ...viac...

Zverejnené 29.1.2015


 

Oznámenie

OZNAM
V Oravskom Podzámku 03.02.2015
 
Dňa 02. 02. 2015 nám bolo zaslané oznáme ...viac...

Zverejnené 3.2.2015 -mc-


 

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu ochrany prírody a krajiny, Regionálny územný sys ...viac...

Zverejnené 4.2.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 03/02/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 4.2.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 01/02/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 4.2.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 02/02/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 4.2.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 04/02/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 4.2.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 05/02/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 4.2.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 06/02/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 4.2.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 07/02/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 4.2.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 08/02/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
Oravský Podzámok                     ...viac...

Zverejnené 4.2.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 09/02/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
Oravský Podzámok                     ...viac...

Zverejnené 4.2.2015 -mc-


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ...viac...

Zverejnené 5.2.2015


 

Referendum o ochrane rodiny 2015 - výsledky

Na základe petície občanov, prijatej 27. augusta 2014, prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. ...viac...

Zverejnené 8.2.2015


 

Pozvánka na 3.ročník Bielej stopy

Obec Oravský Podzámok Vás pozýva na 3.ročník Bielej stopy Oravský Podzámok, ktorý sa uskutoční v sob ...viac...

Zverejnené 9.2.2015 -mc-


 

Oznam

 
Oznam pre vlastníkov poľovných pozemkov
 
Poľovnícke  združenie JAVOROVÁ týmt ...viac...

Zverejnené 13.2.2015


 

Pozvánka

 
Pozvánka
 
 
Vážení spoluobčania,
starosta obce a poslanci obec ...viac...

Zverejnené 24.2.2015


 

Oznam SSE Distribúcia,a.s.

Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s. (ďalej len "SSE-D, a.s.") je osobou poverenou prevádzko ...viac...

Zverejnené 26.2.2015


 

Zbierka použitého oblečenia

Obec Oravský Podzámok
vyhlasuje jarnú

Zbierku použitého oblečenia
 
Čo ...viac...

Zverejnené 26.2.2015


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 05/03/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 3.3.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 04/03/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 3.3.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 03/03/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 3.3.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
 
Číslo konania: 02/03/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
          ...viac...

Zverejnené 3.3.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 01/03/2015-DK
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                   ...viac...

Zverejnené 3.3.2015 -mc-


 

Pozvánka

Pozvánka
 
 
Vážení spoluobčania,
starosta obce a poslanci obecného zast ...viac...

Zverejnené 3.3.2015


 

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia
 
Zverejne ...viac...

Zverejnené 6.3.2015 -mc-


 

Aktualizácia Územného plánu obce Oravský Podzámok Zmeny a doplnky č. 2

OZNAM
 
Aktualizácia   Územného plánu obce Oravský Podzámok  Zmeny a doplnky č. 2
...viac...

Zverejnené 16.3.2015


 

Za čistejšiu obec

Obec Oravský Podzámok
 
Vážení spoluobčania,
pozývam Vás v týždni od 23.03.2015 ...viac...

Zverejnené 22.3.2015


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 
Číslo konania: 01/03/2015-OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                  ...viac...

Zverejnené 24.3.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 02/03/2015-OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 25.3.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 01/04/2015-OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 2.4.2015 -mc-


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Číslo konania: 02/04/2015-OP
Vybavuje: Mgr. Čulen
 
                            ...viac...

Zverejnené 9.4.2015 -mc-


 

Pozvánka

P o z v á n k a
 
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 ...viac...

Zverejnené 10.4.2015


 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka