Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stretnutie seniorovVytlačiť
 

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, Vás srdečne pozývame na stretnutie seniorov našej obce, ktoré sa uskutoční 24. októbra 2018.

Program:

09:00 hod - sv. omša v kostole sv. Jána Nepomuckého

10:30 hod - program v sále kultúrneho domu v Oravskom Podzámku

vystúpenie detí z MŠ Oravský Podzámok

vystúpenie žiakov zo ZŠ Oravský Podzámok

prezentácia knihy Oravský Podzámok sprievodca po obci
Oravský Richtári

Obed

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

V prípade záujmu o odvoz kontaktujte 0901 771 090.ruže.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Revitalizácia zelene v Oravskom PodzámkuVytlačiť
 

Rozhodnutím  ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 17.04.2018  č.86/POD-503/18 o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku bola obci pridelená dotácia na projekt Revitalizácia zelene v Oravskom Podzámku. 

 

Obec z dotácie a z vlastných zdrojov financovala tento projekt. Projekt bol realizovaný dodávateľským spôsobom na základe výsledkov verejného obstarávania a pracovníkmi obce.

Pracovníkmi obce boli vykonané prípravné práce. Dodávateľ Ing. Ivan Stolár Záhradnícke centrum Oáza začal s prácami odstránením starých pňov, vyschnutých drevín, živého plota. 

 

Na ploche v okolí pamätníka  P. O. Hviezdoslava bol odstránený živý plot a odstránený starý trávnik a pôvodne vysadené kvetiny.  Na pripravenú plochu boli vysadené rastliny a kvety. Vysadené boli rastliny živého plota.

V rámci projektu bola revitalizovaná zeleň pred vstupom do kostola sv. Jána Nepomuckého.

Odstránené boli  staré pne, vypílené stromy a odstránené ich pne. Odstránený bol živý plot. Odstránený bol starý kovový plot. Dovezená bola hlina na vyrovnanie terénu. Vysadené boli ruže, živý plot a vysiaty nový trávnik.

Pri realizácii projektu sme využili dostupné mechanizmy na práce pri odstraňovaní starých pňov , pri  výrube drevín a ich odvoze  na vykopanie živého plota a prípravu terénu pred sadením.

 

Dodávateľ v zmysle zmluvy vykonal  vysadenie nasledovnej zelene:

Penisetum alopecuroides Hameln 161 ks, Hechera Palace Purple 266 ks, Aster dumosus Purple Diamond 49, Symphorciarpos albus 100 ks, Symphorciarpos albus 182 ks ,Ruže 16 ks.

 

Pri výsadbe bol použitý záhradnícky substrát, rastliny boli prihnojené.

 

Projekt bol realizovaný  v období júl – september 2018.

logo dedina.jpglogo  enviromentalny.png


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Vytlačiť
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.

Dňa 05.11.2018 bude v Obci Oravský Podzámok prerušená distribúcia elektrickej energie. Podrobnosti nájdete v priloženom súbore.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Vyrozumenie.pdf Vyrozumenie.pdf (432.8 kB)

 
 

Upozornenie - detské ihrisko StodoliskoVytlačiť
 

Vážení občania, obec Oravský Podzámok vybudovala v miestnej časti Stodolisko nové detské ihrisko. Z bezpečnostných dôvodov je vstup na ihrisko z ulice nad radovou zástavbou. Brána, ktorá vedie z hlavnej cesty, bude v najbližších dňoch uzavretá. Prosíme rodičov, aby dávali pozor na svoje deti. Vstup na ihrisko je vyznačený, stačí sledovať šípky.šípky.jpg


 
 

Revitalizácia zelene v Oravskom PodzámkuVytlačiť
 

Rozhodnutím ministra životného prostredia SR bola obci Oravský Podzámok pridelená dotácia z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na projekt „Revitalizácia zelene v Oravskom Podzámku. Projekt zahŕňa úpravu priestranstva, odstránenie pňov, vyschnutých drevín, živého plota, kovového plota a výrub drevín, výkop jám a vysadenie rastlín. Realizácia projektu je zameraná na rozsiahlejšiu rekultiváciu zelene v centrálnej časti obce Oravský Podzámok a vytvorenie kompaktnejších plôch, ktoré sú na seba navzájom prepojené opticky a kompozične. V rámci projektu bude revitalizovaná zeleň v okolí kostola sv. Jána Nepomuckého, a plocha okolo sochy P. O. Hviezdoslava.environmentálny fond.jpgprogram obnovy dediny.jpg


 
 

Našli sa kľúčeVytlačiť
 

Kľúče sú k disozícií na obecnom úrade v Oravskom Podzámkukľúče.jpg


 
 

Pozor na podomový predaj, poistenie a podobne!!!Vytlačiť
 

Upozornenie!!!

Policajný zbor upozorňuje  na nekalé praktiky zo strany podomnových predajcov a na rôzne osoby, ktoré zastupujú zdravotné a sociálne poisťovne.

podomový predajVážení spoluobčania, hlavne seniori, chceme Vás v mene Policajného zboru upozorniť, že sa okolo nás pohybujú  stále viac a viac občania, ktorí majú nekalé zámery obohatiť sa na úkor iných, hlavne starších a osamelo žijúcich  občanov. Polícia upozorňuje na rôznych podomových predajcov, zástupcov firiem, ktoré ponúkajú lacnejšiu elektrickú energiu plyn, rôzne výhry a poistenia a na rôzne osoby, ktoré zastupujú zdravotné a sociálne poisťovne. V prípade, že Vás takéto osoby navštívia v žiadnom prípade ich nevpúšťajte do svojich dvorov a už vôbec nie do domácností. V takomto prípade ihneď kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

nekalé praktiky


 
 

Európa pre občanov Projekt Aj my tvoríme Európsku úniu financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanovVytlačiť
 

EU.png

Účasť: na prvom podujatí projekt umožnil stretnutie 578 občanov, z ktorých 450 pochádzalo z obce Oravský Podzámok, 72 pochádzalo z obce Branky (Česká republika), 56 z mesta Vodňany (Česká republika).

Účasť: na druhom podujatí projekt umižnil stretnutie 92 občanov z ktorých 20 pochádzalo z obce Oravský Podzámok (Slovenská republika) a 72 z gminy Lipinki (Poľsko).

Miesto/dátumy: 1. podujatie sa uskutočnilo v obci Oravský Podzámok (Slovenská republika) od 20/07/2017 do 23/07/2017

Miesto/dátumy: 2. poduajtie sa uskutočnilo v obci Oravský Podzámok (Slovenská republika) od 20/10/2017 do 24/10/2017

Stručný opis: Prvé podujatie

Najväčšou výzvou projektu a zároveň aj najväčším úspechom bolo zapojenie účastníkov do debát okolo Európskej únie a pochopenia fungovania únie a jej prínosov pre nás občanov. Aj keď debaty a predstavenie Európskej únie tvorilo len jednu časť, alebo cieľ projektu, pokladáme práve túto časť za nosnú pre celý projekt. Do diskusií sme si pozvali europoslanca MUDr. Miroslava Mikolášika, ktorý diskutoval  na rôzne témy. Aj keď boli témy rôznorodé, najviac sa diskutovalo na problematiku euroskepticizmu, migračnej krízy, a výhod občianstva Európskej únie. Ďalej sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia Európy pre občanov, ktorí prispeli do diskusie témami ako dobrovoľníctvo a predstavili nám ciele a hodnoty Európskej únie. Z pohľadu organizátora si môžeme dovoliť tvrdiť, že tieto témy zaujali diskutujúcich a ľudia debatovali o týchto témach aj po skončení podujatia. Myslíme si, že sme naplnili cieľ, ktorý sme si stanovili a ľudia začali chápať fungovanie únie a benefitov, ktoré máme vďaka únií. Taktiež získali cenné poznatky o cieľoch únie. Zástupcovia zúčastnených partnerov nám zas ukázali, čo všetko sa dá vybudovať a zmeniť v samospráve z podpory únie a grantov, ktoré nám únia poskytuje. Predstavili nám ich už zrealizované projekty, a rozprávali aj o plánoch do budúcna.

Keďže projekt nebol zameraný len na poznatky a debaty okolo Európskej únie, ale hlavne na prehlbovanie spolupráce medzi partnermi a nadviazaniu nových priateľstiev pripravili sme pre našich partnerov program, ktorý pozostával z predstavenia našej obce a širšieho okolia, zvykov, kultúry. Ostatní partneri tak isto predstavili svoju samosprávu a povedali nám o svojich zvykoch a kultúre. Aj v tejto časti bola citeľná Európska únia a to hlavne pri spoznávaní krás našej krajiny, kde sme sa oboznámili s tým, že väčšina pamiatok pri našej malej exkurzií niesla znak, alebo nápis v znení spolufinancované EÚ. Aj týmto sme sa presvedčili o výhodách únie.

Z nadobudnutých poznatkov a zážitkov vidíme budúcnosť projektu a prínos projektu pre nás aj našich partnerov. Naviazali sme nové priateľstvá, uzatvorili dohody o spolupráci a spoznali kultúru, tradície a históriu partnerov. V súčasnosti má naša obec rozbehnutých niekoľko projektov na ktorých spolupracujeme s našimi partnerskými obcami a mestom. Ako dopadnú, už v najbližšom čase uvidíme.

 

 

Dňa 20/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na prezentáciu partnerských samospráv

Dňa 21/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na diskusie ohľadom EU

Dňa 22/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spoznávanie obce Oravský Podzámok

Dňa 23/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vyhodnotenie projektu

 

Stručný opis: Druhé podujatie

Druhé podujatie bolo organizované pre gminu Lipinki z dôvodu, že sa táto partnerská samospráva nemohla zúčastniť na prvom podujatí. Obec Oravský Podzámok privítal delegáciu z obce Lipinki. Naša delegácia mala za úlohu ozrejmiť a prezentovať výsledky a poznatky prvého podujatia. Delegácia bola vedená Mgr. Jozefom Záhorom, ktorý za pomoci svojej delegácie tlmočil dosiahnuté výsledky prvého podujatia. Keďže sa na tomto podujatí stretli len dve partnerské samosprávy, ostatné samosprávy boli prezentované za pomoci prezentácií a ústneho podania. Občania partnerskej samosprávy prejavili záujem o témy, ktoré boli rozoberané aj na prvom podujatí a to nosné témy okolo Európskej únie a pochopenia fungovania únie a jej prínosov pre nás občanov. Ďalej sa rozoberali témy ako euroskepticizmu, migračná kríza, a výhody občianstva Európskej únie. Taktiež sme ukázali, čo všetko sa dá vybudovať za podpory EÚ.

Ďalšou časťou podujatia bolo ukázanie našej krajiny a predstavenie našej kultúry. Táto časť bola zo strany partnerskej samosprávy prezentovaná hlavne fotografiami a prezentáciami. Naša obec prispela do tejto témy predstavením a ukázaním svojej krajiny, kultúry a tradícií.

Aj keď druhé podujatie nemalo takú veľkú účasť ako prvé, jeho prínos je viditeľný dodnes a to hlavne v nadobudnutí nových poznatkov, upevnení našich priateľstiev a nadviazaní novej spolupráce.

Dňa 20/10/2017 príchod účastníkov vo večerných hodinách, slávnostná večera

Dňa 21/07/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na prezentáciu partnerských samospráv

Dňa 22/10/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na diskusie ohľadom EU

Dňa 23/10/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spoznávanie obce Oravský Podzámok

Dňa 24/10/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vyhodnotenie projektu

 


 
 
Položky 1-10 z 19

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konaniaVytlačiť
 

Viacej informácií nájdete v priloženom súbore


 
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Oravskom Podzámku Vytlačiť
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Oravskom Podzámku nájdete v priloženom súbore:

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Oravskom Podzámku
zoznam  kand.STAR_.pdf zoznam kand.STAR_.pdf (192.3 kB)

 
 
Položky 1-10 z 19

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utoroknestránkový deň
Streda7.30 - 17.00
Štvrtoknestránkový deň
Piatoknestránkový deň

obedňajšia prestávka:
12.00 - 13.00

dnes je: 21.10.2018

meniny má: Uršuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka