Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Diskusia

Pravidla diskusie:
1/ v príspevku nesmú byť použité vulgarizmy
2/ akékoľvek obvinenia nebudú zverejnené
3/ komerčné reklamy sú zakázané

Tu môžete vyjadriť svoje názory, svoju nespokojnosť, poprípade spokojnosť a samozrejme, čo by ste privítali, aby na tejto stránke bolo doplnené.

Pridať príspevok

 
pridané 19.1.2019 16:24:01, IP: 217.31.43.89

Posýpanie v obci

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, či je problém s posýpacím materiálom v obci...Kopce sú neposypané, chodníky pre chodcov taktiež, na niektoré kopce nie je možné vyjsť autom..keby chcela vyjsť sanitka ani nevyjde, keďže takmer v celej obci sa strašne šmýka. A taktiež sa chcem opýtať, či je normálne, že autá na námestí parkujú po chodníkoch a chodci musia chodiť po ceste?
Ďakujem za odpoveď

Veronika


 

Dobrý deň,

ďakujem za príspevok do diskusie.

V posledných dňoch evidujeme viacero podnetov na zlepšenie zimnej údržby v obci.
Chodníky sú odhŕňané, keď neustále snežilo nemalo zmysel robiť posyp, lebo by to ihneď
pripadlo snehom.

Dvakrát sme odviezli sneh z chodníka od COOP Jednoty na horný koniec v Dolnej Lehote, odvezený bol sneh z chodníka popri ceste na Pribiš od námestia k železničnému priecestiu. Odvezený bol sneh z chodníka od námestia po Horné rúry.
V týždni od 14.1. do 18.1. bol odvezený sneh z ulíc kde sme mali najväčšie problémy s prejazdnosťou. /Repisko, Mrzáčka, Dolné Rúry a pod/

Cesty a chodníky samozrejme posýpame. V prípade, že je niekde problém prosím Vás zavolať na moje telefónne číslo resp. poslať SMS-ku.
Ako príklad uvediem : V nedeľu 19.1.2019 o 10 :20 hod prišla SMS-ka, že je treba posypať Šibenice o 11 15 hod bol posyp urobený.

Neviem či je myslené parkovanie na námestí pre kostolom ? Či je to niekde inde?


Ďakujem za pochopenie.

Mgr. Jozef Záhora
starosta obcepridané 9.1.2019 10:37:39, IP: 195.80.174.141

rokovanie 15.1.2019

Vážený pán starosta,

spoliehame na Vás, že 15.1.2019 budete rokovať v súlade s ochranou zdravia obyvateľov Oravského Podzámku. Všetci dobre vieme, aký je mangán kov. Veríme, že v spolupráci s pánom Karaskom prispejete k maximálnej ochrane ovzdušia v obci.

Občania


 

Vážení občania,

na internetovú stránku obce v časti diskusia bol doručený príspevok v tomto znení:

rokovanie 15.1.2019

Vážený pán starosta, spoliehame na Vás, že 15.1.2019 budete rokovať v súlade s ochranou zdravia obyvateľov Oravského Podzámku. Všetci dobre vieme, aký je mangán kov. Veríme, že v spolupráci s pánom Karaskom prispejete k maximálnej ochrane ovzdušia v obci.

ObčaniaDňa 15.01.2019 sa uskutoční ústne pojednávanie vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku OFZ, a.s. prevádzka Široká. Súčasťou zmeny bude vydanie stavebného povolenia na stavbu Spracovanie Mn vedľajších produktov v prevádzke Široká.
Obec Oravský Podzámok nie je v tomto konaní stavebným úradom je v účastníkom konania.
Prizvanie na ústne pojednávanie k vydaniu stavebného povolenia ,,Spracovanie Mn vedľajších produktov v prevádzke Široká bolo doručené 18.12.2019 a 19.12. 2018 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce.
Do podkladov ku konaniu je možné nahliadnuť na SIŽP, OIPK, Legionárska 5, Žilina, ktorá je stavebným úradom.
Vážení spoluobčania, v prípade ak máte konkrétne pripomienky k vydaniu stavebného povolenia na stavbu Spracovanie Mn vedľajších produktov v prevádzke Široká prosím doručte ich do podateľne obce alebo na e-mail starosta@oravskypodzamok.sk

Ďakujem za Váš záujem o dianie v obci Oravský Podzámok.


Mgr. Jozef Záhora
starosta obce


pridané 9.9.2018 22:12:44, IP: 213.81.221.114

občan

Dobrý deň
Plánujete ku blížiacim sa voľbám na starostu obce nejakú moderovanú diskusiu s kandidátmi spolu s občanmi?
Ja ako občan si myslím že by to bolo správne, pre spoznanie kandidátov


 

Vážený spoluobčan

Do polnoci 11.09.2018 mohli byť podané kandidátne listiny na voľbu starostu obce a voľbu poslancov do obecného zastupiteľstva.

Miestna volebná komisia vydá rozhodnutia o registrácii kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a kandidátov na starostu obce najneskôr 26.09.2018 t.j. 45 dní pred konaním volieb, ktoré budú 10.11.2018.

Vždy keď som kandidoval v komunálnych voľbách organizoval som stretnutia s občanmi. Na týchto stretnutiach som informoval o programe na nasledujúce štyri roky a odpovedal na otázky prítomných.

Pre tohtoročnými komunálnymi voľbami pozvem všetkých obyvateľov obce na stretnutia, kde ich budem informovať o tom čo sme za štyri predchádzajúce dosiahli a predstavím im plány na nasledujúce obdobie.

Vítam túto Vašu iniciatívu na predstavenie kandidátov na funkciu starostu pred občanmi. K tomu, aby to bolo uskutočniteľné treba aj súhlas ostatných kandidátov.
Bolo by dobré stanoviť okruh tém o ktorých sa bude diskutovať.

Netreba však zabúdať ani na kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje v zmysle zákona o obecnom zriadení o základných otázkach života obce. Treba si uvedomiť, že starosta nie je nadradený nad obecné zastupiteľstvo a nie je tomu ani opačne.


Ďakujem za Váš názor a teším sa na predvolebné stretnutia.

V Oravskom Podzámku 11.09.2018

S úctou

Mgr. Jozef Záhora
starosta obce

Položky 1-3 z 45

Napíšte nám,aké informácie Vám na stránke chýbajú, čo by ste privítali, aby tu bolo

Pridať príspevok

 
pridané 13.4.2013 22:59:50, IP: 87.244.196.158

Prečo všetko predávate. nemyslíte na budúcnosť obce. Váš synovec tu ide všetko poničiť. Nehanbíte sa?


 

Odpoveď starostu:

Dobrý deň, aj keď mi niektorí radia na anonymné príspevky nereagovať, chcem sa aj k týmto názorom vyjadriť, možno to pomôže objasniť situáciu.

Čo sa týka predaja majetku obce, vysvetlenie bude uverejnené v obecných novinách.

Na druhú časť príspevku nebudem reagovať, ak treba niečo prediskutovať, rád sa stretnem osobne.

V Oravskom Podzámku 17.04.2013
Mgr. Jozef Záhora, starosta obce

pridané 31.7.2012 16:56:59, IP: 77.234.246.33

Nevyplatené faktúry malým živnostníkom za ZŠ Or. Podzámok

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, kedy uhradíte živnostníkom peniaze za prácu, ktorú vykonali na vašej škole. Každý z nich má rodinu a účty musia platiť aj oni. Zvláštne, že môžete nečinne sedieť a brať plat, keď iní vykonali prácu a čakajú aj jeden a pol roka a faktúry nemajú uhradené. Tomu sa hovorí svedomie. My sme urobili, čo nás po druhých. Svedomie? Asi žiadne nemáte. Dúfam, že každému to hneď uhradíte a ešte k tomu niečo dáte naviac. Čo? Porozmýšľajte? Verím, že o týždeň to bude uhradené. Ak nie, spustiť môžme aj mediálnu..... S pozdravom - občan.

Občan


 
Reakcia na príspevokpridané 1.8.2012 08:23:01, IP: 213.160.188.147

Nevyplatené faktúry

Dobrý deň, na základe Vášho príspevku do diskusie na web stránke obce dávam nasledujúce vyjadrenie.

Vážený občan práce na projekte „Rekonštrukcia areálu ZŠ s MŠ Oravský Podzámok“ boli ukončené 25.10.2011, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21.12.2011.
Ak máte seriózny záujem o informácie bolo by dobré osobne sa zastaviť na obecnom úrade.
Treba uviesť konkrétnych živnostníkov a sumy.

V Oravskom Podzámku 01.08.2012 Mgr. Jozef Záhora
Starosta obce

Mgr. Jopzef Záhora


 
pridané 30.11.2010 18:46:39, IP: 212.26.177.105

rekonštrukcia

pekny den chcem sa opytat na rekonštrukciu namestia a parku kedy to už bude konečne hotove a či to muselo takto ostat na zimu s otvorenymi vykopmi,kopami hliny a pod.Dufam že na jar to zrychlite a ukončite do letnej sezony.ďakujem

občan


 
Reakcia na príspevokpridané 13.12.2010 07:34:30, IP: 213.160.188.147

Odpoveď

Stavba "Revitalizácia verejného priestranstva pod NKP Oravský hrad v Oravskom Podzámku"bola zahájená v 8.mesiaci tohto roku.Stavbu realizuje na základe verejnej súťaže zhotoviteľ Alpine SLOVAKIA spol. s.r.o.Bratislava,z verejnej súťaže je i doba výstavby,čo obec nemôhla ovplyvniť,t.j. termín ukončenia stavby je stanovený na 30.07.2011.
Stavba pozostáva zo 6 stavebných objektov: SO 01-chodníky ,SO 02-Súbor prvkov drobnej architektúry,SO 03-Verejné osvetlenie,SO 04-Verejná zeleň,SO 05-Objekt WC a SO 06 Pešia zóna-rekonštrukcia,všetko o rozpočtovom náklade 921 924.-€.Tieto objekty sú financované 85 % europske fondy,10 % štátny rozpočet a 5% prispieva na výstavbu obec.Z európskych fondov nemôže byť platený súkromný majetok využívaný pre podnikanie,preto výstavbu NN rozvodov a slaboprúdových rozvodov financuje a zebezpečuje obec,tieto objekty neboli predmetom súťaže.NN rozvody pozostávajú z pokládky zemných káblov,rozvodných a elektromerových skríň a pripojenie jednotlivých odberných miest v danej lokalite,t.j.námestia až po budovu pošty.Slaboprúdové rozvody je miestny rozhlas.Za spolupráce TEES Žilina/správca rozvodov káblovej televízie/sa zároveň vykonáva i pokládka týchto káblov.To znamená,že po ukončení stavby v lokalite námestia,úsek po poštu a úsek po cestný most bude bez akýchkoľvek vzdušných vedení a stĺpov,okrem nového verejného osvetlenia.Nakoľko u NN rozvodov sa jedná o likvidáciu a obnovu majetku SSE tento objekt musí realizovať EEM a.s. Žilina.V tomto období dochádza k uzatvoreniu zmluvy o dielo na realizáciu tohto objektu , zo strany SSE je navrhnutý termín ukončenia marec 2011/podotýkam,že objekt je toho času rozpracovaný na 85 % subdodávateľom EEM/.
K dnešnému dňu je na stavbe prestavaných 384 875.-€,čo činí cca 42 % z celkových nákladov.Jednotlivé objekty sú rozostavané nasledovne:SO 01-chodníky /časť A-ukončená,časť B -10%,časť C-5%,SO 02-súbor drobnej architektúry nie je doposial zahájený,SO 03- Verejné osvetlenie,rozpracovaný na 75 % /je ukončená pokládka káblov,okrem priestoru parkoviska kde je vykopaná rýha,osadené sú stožiare a svietidlá v počte 19 ks,ostatné stožiare a svietidlá sú skladom okrem svietidiel a stožiarov parkoviska/,SO 04-Verejná zeleň-rozostavanosť 5 %,objekt SO 05 - Objekt WC-je postavená hrubá stavba,rozvody kúrenia,elektroinštalácie,rozvody zdravotechniky,tepelné izolácie,je predpoklad ukončenia tohto objektu/okrem vonkajšej fasády/ešte tohto roku,SO 06 -Pešia zóna-rekonštrukcia-objekt je rozostavaný na 40 %.Ďalší postup prác na tomto objekte je možný až po demontáži jestvujúcich stožiarov NN vzdušného vedenia,nakoľko demontáž si vyžaduje použitie ťažkých mechanizmov,čo po pokládke dlažby nebude možné.
Rozostavanosť stavby dáva realny predpoklad ukončenia stavby v plánovanom termíne,v prípade priaznivých poveternostných podmienok i v predstihu.V súčasnom období sú na stavbe výkopy pre neukončené šachty dažďovej kanalizácie a stožiarov VO,taktiež na stavbe sú zhotoviteľom vytvorené prekážky aby nedochádzalo k predčasnému úžívaniu stavby pred jej odovzdaním.Taktiež pre reguláciu dopravy bude osadené nové dopravné značenie.


Bc. Jozef Záhora
starosta obce

starosta obce


 
Položky 1-3 z 6

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka