Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Informácia k DzN za pozemky v roku 2017

Informácia k DzN za pozemky v roku 2017Vytlačiť
 

Daň z nehnuteľností za poľnohospodárske pozemky v roku 2017

Vážení spoluobčania dovoľte, aby sme Vás informovali o postupe obce ako správcu dane

podľa §99e ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe  daní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri vydávaní rozhodnutí, ktorými sa vyrubuje daň za rok 2017.

 

V uplynulom roku mali občania obce, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností - poľnohospodárskych pozemkov uzatvorené zmluvy s Podielnickym družstvom Horná Lehota. Niektorí vlastníci  nemali uzatvorené zmluvy Podielnickym družstvom Horná Lehota a platili si daň s pozemkov sami.

 

V 2016 vznikla spoločnosť s ručením obmedzeným Agrodružstvo Lehota so sídlom Oravský Podzámok 148. (zdroj: Obchodný register Okresného súdu Žilina).

Niektorí vlastníci poľnohospodárskych pozemkov vypovedali zmluvy, ktoré mali uzatvorené s   Podielníckym družstvom Horná Lehota a uzatvorili zmluvy s  Agrodružstvom Lehota s.r.o..

 Agrodružstvo Lehota s.r.o. Oravský Podzámok 148, IČO: 50348167 podalo dňa 31.01.2017 daňové priznanie. Dňa 16.02. 2017 Obec Oravský Podzámok ako správca dane vyzval   Agrodružstvo Lehota s.r.o., aby vo veci priznania k dani z nehnuteľností za rok 2017 doplnilo nasledovné údaje: doložil zoznam vlastníkov pozemkov s ktorými má uzatvorené nájomné zmluvy, vysvetlil a právne zdôvodnil podklad k daňovému priznaniu, opravil údaje uvedené v daňovom priznaní a preukázal písomnými listinami pravdivosť údajov uvedených v daňovom priznaní zo dňa 31.01.2017.

Dňa 06.03.2017 Agrodružstvo Lehota s.r.o. doplnilo zoznam vlastníkov s ktorými má uzatvorené zmluvy, výmeru v m2   , druh pôdy, čísla parciel a listov vlastníctva.

Dňa 16.02.2017 Obec Oravský Podzámok ako správca dane vyzval daňový subjekt Podielnícke družstvom Horná Lehota, Horná lehota 59 IČO: 31583806 o predloženie daňového priznania za rok 2017.

Vzhľadom k tomu, že ani Agrodružstvo Lehota, s.r.o.  ani  Podielnické družstvo Horná Lehota nedoložili doklady preukazujúce náležitosti splnenia nájomcu poľnohospodárskej pôdy podľa daňového poriadku, zák. č. 563/2009, Obec Oravský Podzámok ako správca dane dospela k názoru a rozhodla, že vlastníci pôdy si budú musieť podať daňové priznania k nehnuteľnostiam sami a túto daň aj zaplatiť.

Obec Oravský Podzámok a správca dane bude nápomocná  všetkým vlastníkom pôdy pri podaní priznania k dani z nehnuteľnosti.

Zároveň Vás žiadame o zhovievavosť pri vybavovaní, keďže sa jedná o zdĺhavý a náročný proces.

Akékoľvek nezrovnalosti môžete konzultovať v stránkové dni na Obecnom úrade v Oravskom Podzámku. Prípadné otázky môžete klásť na tel. č. 043/5821300, prípadne e-mailom: podatelna@oravskypodzamok.sk, príp. starosta@oravskypodzamok.sk alebo osobne u Mgr. Mareka Čulena.

 

Obec Oravský Podzámok ako správca dane doteraz postupovala a bude postupovať rovnako ku všetkým daňovníkom podľa platnej právnej úpravy.

Obci Oravský Podzámok neprináleží  posudzovať pravosť zmlúv, ktoré majú vlastníci poľnohospodárskej pôdy uzatvorené  s  Podielnickým družstvom Horná Lehota  a Agrodružstvom Lehota, s.r.o..

 Mgr. Jozef Záhora starosta obce


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka