Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajinyVytlačiť
 

Číslo konania: 2229/2018/691

Vybavuje: Ing. Matištík

 

                                                                                                                      

Oravský Podzámok                                                                                                      

19.09.2018

 

Vec: Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Obec Oravský Podzámok, na základe žiadosti zo dňa 18.09.2018 o výrub drevín rastúcich na pozemkoch parc. č. C-KN 127/82 v k.ú. Veľký Bysterec oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad v Oravskom Podzámku, resp. na adresu: podatelna@oravskypodzamok.sk.

Druh dreviny                                                                         Obvod kmeňa (cm)                

 

 

  1. Tuja                                                                                 93                                          
  2. Tuja (dvojkmeň)                                                              39, 70
  3. Tuja (dvojkmeň)                                                              46, 55                                    
  4. Tuja (dvojkmeň)                                                              70, 62 
  5. Tuja (trojkmeň)                                                                45, 49, 45       
  6. Tuja (štvorkmeň)                                                             41, 38, 45, 38           

Na pozemku parc. č.:

Katastrálne územie:

Odôvodnenie žiadosti

 

 

 

KN-C 127/82 (cintorín na Malom Bysterci, Dolný Kubín)

Malý Bysterec

Dreviny je potrebné odstrániť, nakoľko sa nachádzajú na plochách, na ktorých je plánovaná realizácia investičnej akcie žiadateľa.

Názov investičnej akcie: Technická vybavenosť pre nové hrobové miesta v areáli cintorína pri Dome smútku na Malom Bysterci v Dolnom Kubíne. SO 05 Urnová stena.

Žiadateľ a vlastník:               Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 02601, Dolný Kubín

 

Upozornenie: prihlásenie do konania má spĺňať náležitosti podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, ďalej podľa § 82 ods. 3 a ods. 6 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny s uvedením aktuálnych údajov o združení k dňu prihlásenia sa do konania. V prípade, že za združenie koná splnomocnená osoba doručiť aj aktuálnu Dohodu o plnomocenstve uzavretú v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Akékoľvek podanie bez riadnej identifikácie a autorizácie subjektu nie je možné.
 

Informáciu zverejnil: Mgr. Marek Čulen dňa 19.09.2018


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka