Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Diskusia

Pravidla diskusie:
1/ v príspevku nesmú byť použité vulgarizmy
2/ akékoľvek obvinenia nebudú zverejnené
3/ komerčné reklamy sú zakázané

Tu môžete vyjadriť svoje názory, svoju nespokojnosť, poprípade spokojnosť a samozrejme, čo by ste privítali, aby na tejto stránke bolo doplnené.

Pridať príspevok

 
pridané 19.1.2019 16:24:01, IP: 217.31.43.89

Posýpanie v obci

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, či je problém s posýpacím materiálom v obci...Kopce sú neposypané, chodníky pre chodcov taktiež, na niektoré kopce nie je možné vyjsť autom..keby chcela vyjsť sanitka ani nevyjde, keďže takmer v celej obci sa strašne šmýka. A taktiež sa chcem opýtať, či je normálne, že autá na námestí parkujú po chodníkoch a chodci musia chodiť po ceste?
Ďakujem za odpoveď

Veronika


 

Dobrý deň,

ďakujem za príspevok do diskusie.

V posledných dňoch evidujeme viacero podnetov na zlepšenie zimnej údržby v obci.
Chodníky sú odhŕňané, keď neustále snežilo nemalo zmysel robiť posyp, lebo by to ihneď
pripadlo snehom.

Dvakrát sme odviezli sneh z chodníka od COOP Jednoty na horný koniec v Dolnej Lehote, odvezený bol sneh z chodníka popri ceste na Pribiš od námestia k železničnému priecestiu. Odvezený bol sneh z chodníka od námestia po Horné rúry.
V týždni od 14.1. do 18.1. bol odvezený sneh z ulíc kde sme mali najväčšie problémy s prejazdnosťou. /Repisko, Mrzáčka, Dolné Rúry a pod/

Cesty a chodníky samozrejme posýpame. V prípade, že je niekde problém prosím Vás zavolať na moje telefónne číslo resp. poslať SMS-ku.
Ako príklad uvediem : V nedeľu 19.1.2019 o 10 :20 hod prišla SMS-ka, že je treba posypať Šibenice o 11 15 hod bol posyp urobený.

Neviem či je myslené parkovanie na námestí pre kostolom ? Či je to niekde inde?


Ďakujem za pochopenie.

Mgr. Jozef Záhora
starosta obcepridané 9.1.2019 10:37:39, IP: 195.80.174.141

rokovanie 15.1.2019

Vážený pán starosta,

spoliehame na Vás, že 15.1.2019 budete rokovať v súlade s ochranou zdravia obyvateľov Oravského Podzámku. Všetci dobre vieme, aký je mangán kov. Veríme, že v spolupráci s pánom Karaskom prispejete k maximálnej ochrane ovzdušia v obci.

Občania


 

Vážení občania,

na internetovú stránku obce v časti diskusia bol doručený príspevok v tomto znení:

rokovanie 15.1.2019

Vážený pán starosta, spoliehame na Vás, že 15.1.2019 budete rokovať v súlade s ochranou zdravia obyvateľov Oravského Podzámku. Všetci dobre vieme, aký je mangán kov. Veríme, že v spolupráci s pánom Karaskom prispejete k maximálnej ochrane ovzdušia v obci.

ObčaniaDňa 15.01.2019 sa uskutoční ústne pojednávanie vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku OFZ, a.s. prevádzka Široká. Súčasťou zmeny bude vydanie stavebného povolenia na stavbu Spracovanie Mn vedľajších produktov v prevádzke Široká.
Obec Oravský Podzámok nie je v tomto konaní stavebným úradom je v účastníkom konania.
Prizvanie na ústne pojednávanie k vydaniu stavebného povolenia ,,Spracovanie Mn vedľajších produktov v prevádzke Široká bolo doručené 18.12.2019 a 19.12. 2018 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce.
Do podkladov ku konaniu je možné nahliadnuť na SIŽP, OIPK, Legionárska 5, Žilina, ktorá je stavebným úradom.
Vážení spoluobčania, v prípade ak máte konkrétne pripomienky k vydaniu stavebného povolenia na stavbu Spracovanie Mn vedľajších produktov v prevádzke Široká prosím doručte ich do podateľne obce alebo na e-mail starosta@oravskypodzamok.sk

Ďakujem za Váš záujem o dianie v obci Oravský Podzámok.


Mgr. Jozef Záhora
starosta obce


pridané 9.9.2018 22:12:44, IP: 213.81.221.114

občan

Dobrý deň
Plánujete ku blížiacim sa voľbám na starostu obce nejakú moderovanú diskusiu s kandidátmi spolu s občanmi?
Ja ako občan si myslím že by to bolo správne, pre spoznanie kandidátov


 

Vážený spoluobčan

Do polnoci 11.09.2018 mohli byť podané kandidátne listiny na voľbu starostu obce a voľbu poslancov do obecného zastupiteľstva.

Miestna volebná komisia vydá rozhodnutia o registrácii kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a kandidátov na starostu obce najneskôr 26.09.2018 t.j. 45 dní pred konaním volieb, ktoré budú 10.11.2018.

Vždy keď som kandidoval v komunálnych voľbách organizoval som stretnutia s občanmi. Na týchto stretnutiach som informoval o programe na nasledujúce štyri roky a odpovedal na otázky prítomných.

Pre tohtoročnými komunálnymi voľbami pozvem všetkých obyvateľov obce na stretnutia, kde ich budem informovať o tom čo sme za štyri predchádzajúce dosiahli a predstavím im plány na nasledujúce obdobie.

Vítam túto Vašu iniciatívu na predstavenie kandidátov na funkciu starostu pred občanmi. K tomu, aby to bolo uskutočniteľné treba aj súhlas ostatných kandidátov.
Bolo by dobré stanoviť okruh tém o ktorých sa bude diskutovať.

Netreba však zabúdať ani na kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje v zmysle zákona o obecnom zriadení o základných otázkach života obce. Treba si uvedomiť, že starosta nie je nadradený nad obecné zastupiteľstvo a nie je tomu ani opačne.


Ďakujem za Váš názor a teším sa na predvolebné stretnutia.

V Oravskom Podzámku 11.09.2018

S úctou

Mgr. Jozef Záhora
starosta obce

Položky 1-3 z 45

Napíšte nám,aké informácie Vám na stránke chýbajú, čo by ste privítali, aby tu bolo

Pridať príspevok

 
pridané 30.11.2010 18:39:52, IP: 212.26.177.105

zaspali ste

Dobry večer je treti den po volbach a ešte stale nie su prepísaný nový poslanci na stranke obce a aktualizovany starosta/2 funkčne obdobie/

karol


 
Reakcia na príspevokpridané 1.12.2010 07:32:59, IP: 213.160.188.147

Nezaspali

Vážený Karol,
ďakujeme za otázku, ktorá však nie je celkom zrozumiteľná,no nemyslím, že sme v niečom zaspali.
Vieme, že je tretí deň po voľbách.
Poslancov nie je dôvod meniť na stránke. Buď nerozumiem Vašej otázke, alebo ak ste narážali na to, že by mali byť zverejnení poslanci, ktorí boli zvolení 27.11.2010, tak sa mýlite. 30 dní od konania volieb musí byť ustanovujúce OZ, kedy poslanci a starosta zložia sľub a až potom sa ujímajú svojej funkcie.
Pred tým,než v budúcnosti položíte nie celkom férovo napísanú otázku, prekontrolujte si aj pravopis a až potom osočujte zamestnancov obce.
Príjemný deň.

Admin


 
pridané 6.8.2010 08:43:00, IP: 217.31.40.125

chceme to vseci

Som zvedavy kedy pan starosta zacne nieco robit aj pre dolnu lehotu

Truhlik


 
Reakcia na príspevokpridané 12.8.2010 09:04:10, IP: 213.160.188.147

Odpoveď

Dobrý deň, vážený spoluobčan ďakujem za túto otázku. Verím, že odpoveď bude zaujímať aj ostatných.

Počas doterajšieho pôsobenia vo funkcii sme sa spolu s poslancami obecného zastupiteľstva snažili a budeme aj naďalej snažiť o rozvoj celej obce a každej jej časti podľa potrieb a možností.
Na nové investície, údržbu a opravy obecného majetku sa dajú využiť vlastné finančné zdroje, cudzie finančné zdroje /úvery, dotácie, fondy/.
Snažili sme sa, aby prostriedky, ktoré máme k dispozícii pomohli vybudovať vždy niečo užitočné, aby sa skrášlilo prostredie.
Naša obec má dve katastrálne územia, Oravský Podzámok a Dolná Lehota. Dolnú Lehotu tvorí časť obce popri ceste I/59 smerom na Trstenú, ale aj časť obce smerom na Pribiš od odbočky na vodojem.
Keďže otázka smeruje priamo na Dolnú Lehotu budem sa venovať tomu, čo sa doteraz od roku 2007 podarilo urobiť v tejto časti obce.
Na opravy a investície v tejto časti obce boli použité vlastné finančné zdroje, niektoré akcie boli ukončené v jednom roku, budovanie iných trvalo aj dlhšie obdobie.

- Oprava požiarnej zbrojnice, oprava sušiaka na hadice a úprava okolia, regulácia potoka pri hasičskej zbrojnici
- Oprava fasády a natretie strechy na zvonici
- Oprava oplotenia cintorína, úprava vstupu na cintorín, prekrytie kanála pri cintoríne, vybavenie domu smútku
- Vysporiadanie pozemkov pod cintorínom
- Oprava lavice ponad Oravu/výmena pletiva, natretie nosnej konštrukcie, výmena a náter podlahy/
- oprava kapličky/izolácia, vnútorné omietky, kompletná výmena strešnej krytiny, dvere, okná, treba dokončiť fasádu/
- Oprava autobusových zastávok, informačné tabule
- Oddychová zóna pod Zeleným/mlyn/
- Detské ihrisko na Sihoti, lavičky, ohnisko
- Vysporiadanie pozemkov pod cintorínom
- Monografia „Bývalá obec Dolná Lehota a jej obyvatelia“
- Oprava miestnych komunikácií po výstavbe cesty R 3 Oravský Podzámok – H.Lehota
- Oprava cesty III/05922 O.Podzámok – Pribiš uskutočnená aj zásluhou petícií podporených občanmi
- Dopravné zariadenia – zrkadlá pri výjazdoch z miestnych komunikácií 2 ks


Určite je toho oveľa viac čo by bolo treba urobiť. Neraz tomu bránia neusporiadané
vlastnícke vzťahy. Preto sme aj začali s procesom prípravy Pozemkových úprav v k.ú.
Dolná Lehota.
Pravidlá poskytovania pomoci z EÚ prostredníctvom projektov sú viazané na vlastníctvo
pozemkov pod konkrétnu stavbu a podporujú výstavbu v centrách obcí a miest. Projekt
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ , ktorý sme podali rieši aj Dolnú Lehotu.

Verím, že pokiaľ sa finančná situácia zlepší budeme aj naďalej investovať vo všetkých častiach obce

Oravský Podzámok 10.08.2010

Jozef Záhora, starosta obce


 
pridané 16.6.2010 18:15:46, IP: 212.26.177.105

htr

dobry den ide sa prerabat namestie ,škola občania tejto obce ani netušia ako to bude vyzerat ,nieje možne dat nejaku vizualizaciu alebo fotky na stranku obce alebo si myslite ,že urobite stranku a koniec tym to padá.Namestie sa prerobi okolo kostola to ostava ako je teraz aj s tym hroznym plotom to si myslite že je normalne aby farar takto branil k rozvoju obce,ale ked treba dat na kostol alebo na faru to problem nie je.prečo sa taketo informacie nevyvesia na tabuli aby to vedeli občania alebo to nie je s kostolnym poriadkom .ďakujem za odpoved


 
Reakcia na príspevokpridané 17.6.2010 08:50:43, IP: 213.160.188.147

Vizualizácia

Vážený občan.
V Dokumentoch, v podmenu Žiadosti, nájdete vizualizáciu verejného priestranstva

Admin


 
Položky 4-6 z 6

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka