Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Diskusia

Pravidla diskusie:
1/ v príspevku nesmú byť použité vulgarizmy
2/ akékoľvek obvinenia nebudú zverejnené
3/ komerčné reklamy sú zakázané

Tu môžete vyjadriť svoje názory, svoju nespokojnosť, poprípade spokojnosť a samozrejme, čo by ste privítali, aby na tejto stránke bolo doplnené.

Pridať príspevok

 
pridané 26.7.2013 13:23:33, IP: 85.237.227.38

Nepríjemný zápach v obci

Dobrý deň pán starosta, sme z východného Slovenska úplne od hraníc s Ukrajinou.
Minulý víkend sme boli s manželom navštíviť Oravský hrad, boli sme ubytovaní v Penzióne Pod hradom, zdržali sme sa tam tri dni a musím povedať, že sme navštívili už veľa hradov a chodievame aj na turistiku do Tatier, ale takú krásu akú sme videli v Oravskom Podzámku sme ešte nikde inde nezažili. Nádherná príroda, pekne upravené prostredie, výborné pohostenie, úplná pohoda až na ten nepríjemný zápach, ktorý sa šíri po celej obci. Nevedeli sme na sto percent zistiť, odkiaľ ten zápach pochádza ale zdalo sa nám, že niekto vypúšťa odpadovú vodu do miestneho potôčika a odtiaľ sa ten zápach šíri do okolia. Je to veľmi nepríjemné a ako sme si všimli máte veľa návštevníkov aj zo zahraničia, nemala by takáto nepríjemnosť kaziť dojem z krásnej Oravskej prírody. Dúfam, že nájdete riešenie, prajem Vám k tomu veľa úspechov a ostávam s pozdravom.


 
Reakcia na príspevokpridané 30.7.2013 15:08:27, IP: 213.160.188.147

Odpoveď

Dobrý deň, ďakujem za slová uznania i oprávnenej kritiky. S problémom zápachu sa zápasíme dlhšiu dobu. Povolenie na vypúšťanie vôd do Račovského potoka majú viacerí vlastníci stavieb v okolí. Na základe Vášho podnetu sme požiadali Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne o vykonanie kontroly.


V Oravskom Podzámku 30.07.2013

Mgr. Jozef Záhora, starosta obce


 
pridané 24.7.2013 15:11:29, IP: 87.197.100.86

info

Dobrý deň,
pán starosta chcem sa spýtať kedy sa bude robiť na stodolisku - IBV2 ten odvodňovací kanál, aby netopilo domy na spodnej ulici. Keď sme tam v apríli spolu boli vravel ste že "už" sa to ide robit a do 2 týždňov to bude. Len je už pomaly august a nič. Či ideme počkať do jari alebo na dáky väčší lejak aby nás zasa troška potopilo dole z hornej ulice a potom to pôjdete zasa obzrieť? To sa naozaj nedá spraviť aspoň provizórny odtokový kanál aby sme mi dolu mohli pokojne spať? Načo niečo sľúbite a potom nedodržíte. Volal som Vám od apríla asi 5x ale ani raz som sa nedovolal. Viem, že máte toho asi veľa ale tak skúste si aj na toto nájsť nejaký čas a konečne splniť tie sľuby čo ste dal. Zatiaľ iba sľubujete ale čo si človek nespraví sám tak to nemá...
PS: dík za tu drenáž poza náš plot


 
Reakcia na príspevokpridané 30.7.2013 15:05:42, IP: 213.160.188.147

Odpoveď

Problém s dažďovou vodou na Stodolisku je dlhodobý. Problémy boli pri výstavbe IBV I a sú aj na IBV II. Projekt pre stavebné povolenie pre IBV II zahŕňa aj objekt SO 07 Dažďová kanalizácia“. Zatiaľ bola z dažďovej kanalizácie o celkovej dĺžke 408 m vybudovaná len časť od konca miestnej komunikácie na IBV II v dĺžke 117 m. Rozpočet na celú dažďovú kanalizáciu je podľa projektu 87 545,02 €. Túto sumu v rozpočte na rok 2013 nemáme.
Čo sa týka provizórneho riešenia na ktorom sme sa dohodli v apríli, nezabudol som na to čo som sľúbil. Na základe posúdenia odborníkov- stavbárov, ktorých som prizval na konzultáciu sme oslovili Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29 825 63 Bratislava 211 so žiadosťou o vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení v danej lokalite.
Na jar tohto roku po prívalových dažďoch boli povrchovou vodou ohrozené viaceré pozemky a domy a provizórne riešenie tak ako bolo dohodnuté bude vybudované podľa technických možností.

Mgr. Jozef Záhora, starosta obce


 
pridané 26.4.2013 15:27:46, IP: 217.31.40.87

Dobrý den... už som sa raz pýtal ,že či nebude v našej obci vystupovať skupina Progres ,známa z televíznej relácie Šlager tv ,ale zatial mi nikto neodpovedal...ďakujem... Boli by sme veľmi radi a privítali niečo takéto ...

občan


 
Reakcia na príspevokpridané 29.4.2013 14:07:10, IP: 213.160.188.147

Odpoveď

Obec Oravský Podzámok neorganizuje vystúpenie skupiny Progres, ani nám nikto neoznámil organizovanie vystúpenia tejto skupiny.

Mgr. Jozef Záhora, starosta obce


 
Položky 10-12 z 45

Napíšte nám,aké informácie Vám na stránke chýbajú, čo by ste privítali, aby tu bolo

Pridať príspevok

 
pridané 13.4.2013 22:59:50, IP: 87.244.196.158

Prečo všetko predávate. nemyslíte na budúcnosť obce. Váš synovec tu ide všetko poničiť. Nehanbíte sa?


 

Odpoveď starostu:

Dobrý deň, aj keď mi niektorí radia na anonymné príspevky nereagovať, chcem sa aj k týmto názorom vyjadriť, možno to pomôže objasniť situáciu.

Čo sa týka predaja majetku obce, vysvetlenie bude uverejnené v obecných novinách.

Na druhú časť príspevku nebudem reagovať, ak treba niečo prediskutovať, rád sa stretnem osobne.

V Oravskom Podzámku 17.04.2013
Mgr. Jozef Záhora, starosta obce

pridané 31.7.2012 16:56:59, IP: 77.234.246.33

Nevyplatené faktúry malým živnostníkom za ZŠ Or. Podzámok

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, kedy uhradíte živnostníkom peniaze za prácu, ktorú vykonali na vašej škole. Každý z nich má rodinu a účty musia platiť aj oni. Zvláštne, že môžete nečinne sedieť a brať plat, keď iní vykonali prácu a čakajú aj jeden a pol roka a faktúry nemajú uhradené. Tomu sa hovorí svedomie. My sme urobili, čo nás po druhých. Svedomie? Asi žiadne nemáte. Dúfam, že každému to hneď uhradíte a ešte k tomu niečo dáte naviac. Čo? Porozmýšľajte? Verím, že o týždeň to bude uhradené. Ak nie, spustiť môžme aj mediálnu..... S pozdravom - občan.

Občan


 
Reakcia na príspevokpridané 1.8.2012 08:23:01, IP: 213.160.188.147

Nevyplatené faktúry

Dobrý deň, na základe Vášho príspevku do diskusie na web stránke obce dávam nasledujúce vyjadrenie.

Vážený občan práce na projekte „Rekonštrukcia areálu ZŠ s MŠ Oravský Podzámok“ boli ukončené 25.10.2011, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21.12.2011.
Ak máte seriózny záujem o informácie bolo by dobré osobne sa zastaviť na obecnom úrade.
Treba uviesť konkrétnych živnostníkov a sumy.

V Oravskom Podzámku 01.08.2012 Mgr. Jozef Záhora
Starosta obce

Mgr. Jopzef Záhora


 
pridané 30.11.2010 18:46:39, IP: 212.26.177.105

rekonštrukcia

pekny den chcem sa opytat na rekonštrukciu namestia a parku kedy to už bude konečne hotove a či to muselo takto ostat na zimu s otvorenymi vykopmi,kopami hliny a pod.Dufam že na jar to zrychlite a ukončite do letnej sezony.ďakujem

občan


 
Reakcia na príspevokpridané 13.12.2010 07:34:30, IP: 213.160.188.147

Odpoveď

Stavba "Revitalizácia verejného priestranstva pod NKP Oravský hrad v Oravskom Podzámku"bola zahájená v 8.mesiaci tohto roku.Stavbu realizuje na základe verejnej súťaže zhotoviteľ Alpine SLOVAKIA spol. s.r.o.Bratislava,z verejnej súťaže je i doba výstavby,čo obec nemôhla ovplyvniť,t.j. termín ukončenia stavby je stanovený na 30.07.2011.
Stavba pozostáva zo 6 stavebných objektov: SO 01-chodníky ,SO 02-Súbor prvkov drobnej architektúry,SO 03-Verejné osvetlenie,SO 04-Verejná zeleň,SO 05-Objekt WC a SO 06 Pešia zóna-rekonštrukcia,všetko o rozpočtovom náklade 921 924.-€.Tieto objekty sú financované 85 % europske fondy,10 % štátny rozpočet a 5% prispieva na výstavbu obec.Z európskych fondov nemôže byť platený súkromný majetok využívaný pre podnikanie,preto výstavbu NN rozvodov a slaboprúdových rozvodov financuje a zebezpečuje obec,tieto objekty neboli predmetom súťaže.NN rozvody pozostávajú z pokládky zemných káblov,rozvodných a elektromerových skríň a pripojenie jednotlivých odberných miest v danej lokalite,t.j.námestia až po budovu pošty.Slaboprúdové rozvody je miestny rozhlas.Za spolupráce TEES Žilina/správca rozvodov káblovej televízie/sa zároveň vykonáva i pokládka týchto káblov.To znamená,že po ukončení stavby v lokalite námestia,úsek po poštu a úsek po cestný most bude bez akýchkoľvek vzdušných vedení a stĺpov,okrem nového verejného osvetlenia.Nakoľko u NN rozvodov sa jedná o likvidáciu a obnovu majetku SSE tento objekt musí realizovať EEM a.s. Žilina.V tomto období dochádza k uzatvoreniu zmluvy o dielo na realizáciu tohto objektu , zo strany SSE je navrhnutý termín ukončenia marec 2011/podotýkam,že objekt je toho času rozpracovaný na 85 % subdodávateľom EEM/.
K dnešnému dňu je na stavbe prestavaných 384 875.-€,čo činí cca 42 % z celkových nákladov.Jednotlivé objekty sú rozostavané nasledovne:SO 01-chodníky /časť A-ukončená,časť B -10%,časť C-5%,SO 02-súbor drobnej architektúry nie je doposial zahájený,SO 03- Verejné osvetlenie,rozpracovaný na 75 % /je ukončená pokládka káblov,okrem priestoru parkoviska kde je vykopaná rýha,osadené sú stožiare a svietidlá v počte 19 ks,ostatné stožiare a svietidlá sú skladom okrem svietidiel a stožiarov parkoviska/,SO 04-Verejná zeleň-rozostavanosť 5 %,objekt SO 05 - Objekt WC-je postavená hrubá stavba,rozvody kúrenia,elektroinštalácie,rozvody zdravotechniky,tepelné izolácie,je predpoklad ukončenia tohto objektu/okrem vonkajšej fasády/ešte tohto roku,SO 06 -Pešia zóna-rekonštrukcia-objekt je rozostavaný na 40 %.Ďalší postup prác na tomto objekte je možný až po demontáži jestvujúcich stožiarov NN vzdušného vedenia,nakoľko demontáž si vyžaduje použitie ťažkých mechanizmov,čo po pokládke dlažby nebude možné.
Rozostavanosť stavby dáva realny predpoklad ukončenia stavby v plánovanom termíne,v prípade priaznivých poveternostných podmienok i v predstihu.V súčasnom období sú na stavbe výkopy pre neukončené šachty dažďovej kanalizácie a stožiarov VO,taktiež na stavbe sú zhotoviteľom vytvorené prekážky aby nedochádzalo k predčasnému úžívaniu stavby pred jej odovzdaním.Taktiež pre reguláciu dopravy bude osadené nové dopravné značenie.


Bc. Jozef Záhora
starosta obce

starosta obce


 
Položky 1-3 z 6

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka