Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Diskusia

Pravidla diskusie:
1/ v príspevku nesmú byť použité vulgarizmy
2/ akékoľvek obvinenia nebudú zverejnené
3/ komerčné reklamy sú zakázané

Tu môžete vyjadriť svoje názory, svoju nespokojnosť, poprípade spokojnosť a samozrejme, čo by ste privítali, aby na tejto stránke bolo doplnené.

Pridať príspevok

 
pridané 1.10.2012 11:17:27, IP: 212.26.177.105

občan

Dobry den pan starosta kedy už konečne preriedite zamestnancov na obecnom urade traja ludia su tam absolutne zbytočný ine obce s vačšim počtom obyvatelov maju o polovicu menej zamestnancov ,treba rozmyšlať aj nad externymi službami a nedržať ludi na zmluvu je to veĺká uspora pre obec,a bol by som rád keby to bolo uverejnené lebo neviem prečo je diskusia na stranke keď neuverejnujete príspevky a dotazy.ďakujem


 
Reakcia na príspevokpridané 8.10.2012 08:46:38, IP: 213.160.188.147

Odpoveď

Dobrý deň vážený spoluobčan,
reagujem na Váš príspevok do diskusie ohľadom počtu zamestnancov. Okrem iných úsporných opatrení od nového roku počítame aj s úsporou mzdových nákladov znížením počtu zamestnancov. Samozrejme obec ako zamestnávateľ musí dodržať pri rozviazaní pracovného pomeru zákonník prace.

Diskusia na stránke je pravidelne sledovaná a doteraz boli všetky príspevky aj odpovede uverejnené.

starosta obce


 
pridané 9.7.2012 22:34:37, IP: 46.33.96.8

Dotaz na pejska z Oravského hradu

Dobrý večer, dne 9.6.2012 jsem zde do diskuze přidávala dotaz na pejska,který se již delší dobu potuloval na Oravském Hradu. Svůj dotaz zde ani poměsíci stále nevidím a proto se připomínám.... Jakmile jsme se o pejskovi dověděli, spustila se akce najeho záchranu a během několika dní se pro pejska jelo,protože měl zajištěné místo v utulku ( prý se na hradě potuloval cca 2měsíce a nikdo neměl zájem ho dostat do bezpečí). Můj dotaz směroval k tomu, že dle smlov místních byl pes vložen do auta obecního úřadu a odvezen pryč, proto ho tam ve čtvrtek už nikdo nenašel.Můžete mi prosím tedy odpovědět an tento dotaz z 9.6.2012, jak to bylo a kam byl pes převezen? Děkuji, s pozdravem Lenka

Lenka


 
Reakcia na príspevokpridané 17.7.2012 08:18:06, IP: 213.160.188.147

Odpoveď

Dobrý deň, na základe otázky na web stránke obce dávam nasledujúce vyjadrenie.

Na základe Vášho telefonátu v 24. týždni som zisťoval skutočnosti okolo túlavého psa. V čase, ktorý uvádzate v Vašom príspevku Obecný úrad Oravský Podzámok nezabezpečoval odchyt túlavého psa.

V Oravskom Podzámku 11.07.2012

Mgr. Jozef Záhora, starosta obce


 
pridané 21.6.2012 08:37:46, IP: 178.41.46.5

kameňolom

Píšem 21.6.2010:
Zaujímalo by ma, ako ďalej pokračuje dianie okolo kameňolomu, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti Podzámku (jeho národných kultúrnych pamiatok i ostatných domov patriacich obyvateľom obce) snaží presadiť istá známa záujmová skupina všetkými dostupnými prostriedkami a možnými spôsobmi.
ďakujem

občan


 
Reakcia na príspevokpridané 26.6.2012 08:15:43, IP: 213.160.188.147

Odpoveď "Kameňolom"

Dobrý deň, na základe otázky na web stránke obce dávam nasledujúce vyjadrenie. V prípade záujmu je možné nahliadnuť do spisu.

Rozhodnutím Krajského stavebného úradu v Žiline č.j. 2011/00353/dub zo dňa 17.01.2011 bolo potvrdené rozhodnutie Obce Oravský Podzámok č.j. 14/2010/131 zo dňa 15.10.2010, ktorým bol zamietnutý návrh na vydanie rozhodnutia pre využitie územia „Za účelom ťažby stavebného kameňa“ v k.ú. Oravský Podzámok.

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok dňa 13. 06. 2012 bola prerokovaná žiadosť o vypracovanie zmeny k územnému plánu obce Oravský Podzámok. Uznesenie zo zasadnutia je zverejnené obvyklým spôsobom.
Uvádzam aj výpisy z uznesenia k danej problematike.

Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Oravskom Podzámku
Neschvaľuje
Žiadosť DB REAL FINANCE s.r.o. . Zákamenné o zmenu územného plánu obce Oravský Podzámok na parcele C KN 501/1 v k.ú. Oravský Podzámok za podmienok uvedených v žiadosti.

Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Oravskom Podzámku
Neschvaľuje
Zámer vypracovania zmeny územného plánu obce Oravský Podzámok na parcele C KN 501/1 podľa GP č.28/2008, ktorá je podmienkou ťažby kameňa (Račová).

V Oravskom Podzámku 25.06.2012 Bc. Jozef Záhora
starosta obce


 
Položky 13-15 z 45

Napíšte nám,aké informácie Vám na stránke chýbajú, čo by ste privítali, aby tu bolo

Pridať príspevok

 
pridané 13.4.2013 22:59:50, IP: 87.244.196.158

Prečo všetko predávate. nemyslíte na budúcnosť obce. Váš synovec tu ide všetko poničiť. Nehanbíte sa?


 

Odpoveď starostu:

Dobrý deň, aj keď mi niektorí radia na anonymné príspevky nereagovať, chcem sa aj k týmto názorom vyjadriť, možno to pomôže objasniť situáciu.

Čo sa týka predaja majetku obce, vysvetlenie bude uverejnené v obecných novinách.

Na druhú časť príspevku nebudem reagovať, ak treba niečo prediskutovať, rád sa stretnem osobne.

V Oravskom Podzámku 17.04.2013
Mgr. Jozef Záhora, starosta obce

pridané 31.7.2012 16:56:59, IP: 77.234.246.33

Nevyplatené faktúry malým živnostníkom za ZŠ Or. Podzámok

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, kedy uhradíte živnostníkom peniaze za prácu, ktorú vykonali na vašej škole. Každý z nich má rodinu a účty musia platiť aj oni. Zvláštne, že môžete nečinne sedieť a brať plat, keď iní vykonali prácu a čakajú aj jeden a pol roka a faktúry nemajú uhradené. Tomu sa hovorí svedomie. My sme urobili, čo nás po druhých. Svedomie? Asi žiadne nemáte. Dúfam, že každému to hneď uhradíte a ešte k tomu niečo dáte naviac. Čo? Porozmýšľajte? Verím, že o týždeň to bude uhradené. Ak nie, spustiť môžme aj mediálnu..... S pozdravom - občan.

Občan


 
Reakcia na príspevokpridané 1.8.2012 08:23:01, IP: 213.160.188.147

Nevyplatené faktúry

Dobrý deň, na základe Vášho príspevku do diskusie na web stránke obce dávam nasledujúce vyjadrenie.

Vážený občan práce na projekte „Rekonštrukcia areálu ZŠ s MŠ Oravský Podzámok“ boli ukončené 25.10.2011, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21.12.2011.
Ak máte seriózny záujem o informácie bolo by dobré osobne sa zastaviť na obecnom úrade.
Treba uviesť konkrétnych živnostníkov a sumy.

V Oravskom Podzámku 01.08.2012 Mgr. Jozef Záhora
Starosta obce

Mgr. Jopzef Záhora


 
pridané 30.11.2010 18:46:39, IP: 212.26.177.105

rekonštrukcia

pekny den chcem sa opytat na rekonštrukciu namestia a parku kedy to už bude konečne hotove a či to muselo takto ostat na zimu s otvorenymi vykopmi,kopami hliny a pod.Dufam že na jar to zrychlite a ukončite do letnej sezony.ďakujem

občan


 
Reakcia na príspevokpridané 13.12.2010 07:34:30, IP: 213.160.188.147

Odpoveď

Stavba "Revitalizácia verejného priestranstva pod NKP Oravský hrad v Oravskom Podzámku"bola zahájená v 8.mesiaci tohto roku.Stavbu realizuje na základe verejnej súťaže zhotoviteľ Alpine SLOVAKIA spol. s.r.o.Bratislava,z verejnej súťaže je i doba výstavby,čo obec nemôhla ovplyvniť,t.j. termín ukončenia stavby je stanovený na 30.07.2011.
Stavba pozostáva zo 6 stavebných objektov: SO 01-chodníky ,SO 02-Súbor prvkov drobnej architektúry,SO 03-Verejné osvetlenie,SO 04-Verejná zeleň,SO 05-Objekt WC a SO 06 Pešia zóna-rekonštrukcia,všetko o rozpočtovom náklade 921 924.-€.Tieto objekty sú financované 85 % europske fondy,10 % štátny rozpočet a 5% prispieva na výstavbu obec.Z európskych fondov nemôže byť platený súkromný majetok využívaný pre podnikanie,preto výstavbu NN rozvodov a slaboprúdových rozvodov financuje a zebezpečuje obec,tieto objekty neboli predmetom súťaže.NN rozvody pozostávajú z pokládky zemných káblov,rozvodných a elektromerových skríň a pripojenie jednotlivých odberných miest v danej lokalite,t.j.námestia až po budovu pošty.Slaboprúdové rozvody je miestny rozhlas.Za spolupráce TEES Žilina/správca rozvodov káblovej televízie/sa zároveň vykonáva i pokládka týchto káblov.To znamená,že po ukončení stavby v lokalite námestia,úsek po poštu a úsek po cestný most bude bez akýchkoľvek vzdušných vedení a stĺpov,okrem nového verejného osvetlenia.Nakoľko u NN rozvodov sa jedná o likvidáciu a obnovu majetku SSE tento objekt musí realizovať EEM a.s. Žilina.V tomto období dochádza k uzatvoreniu zmluvy o dielo na realizáciu tohto objektu , zo strany SSE je navrhnutý termín ukončenia marec 2011/podotýkam,že objekt je toho času rozpracovaný na 85 % subdodávateľom EEM/.
K dnešnému dňu je na stavbe prestavaných 384 875.-€,čo činí cca 42 % z celkových nákladov.Jednotlivé objekty sú rozostavané nasledovne:SO 01-chodníky /časť A-ukončená,časť B -10%,časť C-5%,SO 02-súbor drobnej architektúry nie je doposial zahájený,SO 03- Verejné osvetlenie,rozpracovaný na 75 % /je ukončená pokládka káblov,okrem priestoru parkoviska kde je vykopaná rýha,osadené sú stožiare a svietidlá v počte 19 ks,ostatné stožiare a svietidlá sú skladom okrem svietidiel a stožiarov parkoviska/,SO 04-Verejná zeleň-rozostavanosť 5 %,objekt SO 05 - Objekt WC-je postavená hrubá stavba,rozvody kúrenia,elektroinštalácie,rozvody zdravotechniky,tepelné izolácie,je predpoklad ukončenia tohto objektu/okrem vonkajšej fasády/ešte tohto roku,SO 06 -Pešia zóna-rekonštrukcia-objekt je rozostavaný na 40 %.Ďalší postup prác na tomto objekte je možný až po demontáži jestvujúcich stožiarov NN vzdušného vedenia,nakoľko demontáž si vyžaduje použitie ťažkých mechanizmov,čo po pokládke dlažby nebude možné.
Rozostavanosť stavby dáva realny predpoklad ukončenia stavby v plánovanom termíne,v prípade priaznivých poveternostných podmienok i v predstihu.V súčasnom období sú na stavbe výkopy pre neukončené šachty dažďovej kanalizácie a stožiarov VO,taktiež na stavbe sú zhotoviteľom vytvorené prekážky aby nedochádzalo k predčasnému úžívaniu stavby pred jej odovzdaním.Taktiež pre reguláciu dopravy bude osadené nové dopravné značenie.


Bc. Jozef Záhora
starosta obce

starosta obce


 
Položky 1-3 z 6

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka