Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Diskusia

Pravidla diskusie:
1/ v príspevku nesmú byť použité vulgarizmy
2/ akékoľvek obvinenia nebudú zverejnené
3/ komerčné reklamy sú zakázané

Tu môžete vyjadriť svoje názory, svoju nespokojnosť, poprípade spokojnosť a samozrejme, čo by ste privítali, aby na tejto stránke bolo doplnené.

Pridať príspevok

 
pridané 22.2.2012 14:14:35, IP: 212.26.177.105

občan

chcem sa opytat či je na obci nejaka kontrola dochadzky do prace s prace na obed z obeda a podobne ,lebo ako si všimame a potvrdili to viaceri ludia, zamestnanci si chodia ako chcu a či je potrebne držat tolko ludi na ob.urade ked sa všade šetri.vy idete skresat prispevok pri narodeni dietata o 70€ na dieta ,pri narodeni 15deti ste ušetrili na občanoch obce 1050€ ale mali by ste sa zamerat na efektivitu o.uradu ,vozenie sa autami ,kontrola prace ,dochadzky,plnenie povinnosti,šetrenie energii,pohonnych hmot,a v neposlednom rade zvaženie počtu zamestnancov na urade.Velmi by nas zaujimalo vykon prace čulena ,havličkovej,mihala za den./8,5hod/lebo za osem hodin prace musi byt vidno za človekom kus prace, vozenie sa po obci a po kubine a v prac.dobe chodit po obchodoch a vybavovat si sukromne zaležitosti nie je asi to čo potrebujeme.

Bc.Jozef Záhora, starosta obce


 

Som rád, keď občania sledujú dianie v obci a nie je im to ľahostajné. Obec hospodári s verejnými financiami a je len prirodzené, že je aj pod verejnou kontrolou. Už pri tvorbe rozpočtu obce na rok 2012 starosta a poslanci OZ navrhovali riešenia tak, aby boli znížené výdavky. Toto šetrenie však nesmie ísť na úkor zabezpečenia chodu obce a vykonávania prenesených a originálnych kompetencií. Preto aj na prvom zasadnutí v tomto roku bola na programe úprava rozpočtu na rok 2012. Celková úspora po úprave rozpočtu je vo výške 19 850,-€. Zástupca starostu RNDr. Dušan Karaska sa vzdal odmeny, celkovo to činí 1200,-€ za rok. Plat starostu bude tento rok nižší o 1683,-€. Tiež poslanci obecného zastupiteľstva majú nižšie odmeny. Pracovníci obecného úradu majú ponížený príjem od začiatku roka v priemere o 4%. V priebehu roku budeme pokračovať v úsporách aj v mzdovej oblasti. Prehodnotíme aj personálne obsadenie a rozdelenie práce.
Otázku zamestnanosti na obecnom úrade je potrebné vidieť z pohľadu zabezpečovania úloh a služieb. Aj keď nám kompetencií pribúda počet zamestnancov sa znižuje. Dochádzka je kontrolovaná a riadne evidovaná. Samozrejme, že tieto Vaše postrehy prediskutujem s každým pracovníkom.

pridané 22.1.2012 11:44:41, IP: 217.31.40.30

telocvična

Dobrý deň,

chcel by som sa Vás opýtať, či je možnosť využitia telecvične aj teraz po prestavbe školy, ako to bolo predtým.
Ďakujem.

občan Jozef


 
Reakcia na príspevokpridané 25.1.2012 08:09:15, IP: 213.160.188.147

Odpoveď

Dobrý deň, ďakujem za otázku.

Projekt „Rekonštrukcia areálu ZŠ s MŠ Oravský Podzámok“ bol stavebne ukončený v októbri 2011. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v decembri 2011. Škola, škôlka a jedáleň boli presťahované v priebehu vianočných prázdnin.
Od 09.01.2012 Základná škola s materskou školou začala vyučovanie v nových priestoroch.
Do areálu patrí aj telocvičňa v ktorej bolo vymenené kúrenie a osvetlenie. Zrekonštruované boli šatne, sprchy a WC, ktoré patria k telocvični. Náklady na kúrenie, el. energiu, vodu a upratovanie priestorov znáša Základná škola s materskou školou.
Preto aj využívanie telocvične mimo vyučovania bude evidovať a organizovať vedenie ZŠ s MŠ Oravský Podzámok.
Samozrejme je v záujme obce, aby telocvičňa slúžila aj pre obyvateľov obce.


Bc. Jozef Záhora starosta obce


 
pridané 12.1.2012 23:43:26, IP: 80.242.33.35

len tak dalej.....

ako Vas rodak rad sledujem svoju rodnu obec aspon na webovych strankach. Som rad, ze neupada, ale naopak, mam dojem, ze zije "bohatsie" ako ked som svoju rodnu obec opustal v roku 1989. Rad sa vraciam "domov" , ked uz aspon pre skvele Misove klobasy. Chutia vsetkym kolegom a kamaratom v Martine.

Roman K


 
Položky 19-21 z 45

Napíšte nám,aké informácie Vám na stránke chýbajú, čo by ste privítali, aby tu bolo

Pridať príspevok

 
pridané 13.4.2013 22:59:50, IP: 87.244.196.158

Prečo všetko predávate. nemyslíte na budúcnosť obce. Váš synovec tu ide všetko poničiť. Nehanbíte sa?


 

Odpoveď starostu:

Dobrý deň, aj keď mi niektorí radia na anonymné príspevky nereagovať, chcem sa aj k týmto názorom vyjadriť, možno to pomôže objasniť situáciu.

Čo sa týka predaja majetku obce, vysvetlenie bude uverejnené v obecných novinách.

Na druhú časť príspevku nebudem reagovať, ak treba niečo prediskutovať, rád sa stretnem osobne.

V Oravskom Podzámku 17.04.2013
Mgr. Jozef Záhora, starosta obce

pridané 31.7.2012 16:56:59, IP: 77.234.246.33

Nevyplatené faktúry malým živnostníkom za ZŠ Or. Podzámok

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, kedy uhradíte živnostníkom peniaze za prácu, ktorú vykonali na vašej škole. Každý z nich má rodinu a účty musia platiť aj oni. Zvláštne, že môžete nečinne sedieť a brať plat, keď iní vykonali prácu a čakajú aj jeden a pol roka a faktúry nemajú uhradené. Tomu sa hovorí svedomie. My sme urobili, čo nás po druhých. Svedomie? Asi žiadne nemáte. Dúfam, že každému to hneď uhradíte a ešte k tomu niečo dáte naviac. Čo? Porozmýšľajte? Verím, že o týždeň to bude uhradené. Ak nie, spustiť môžme aj mediálnu..... S pozdravom - občan.

Občan


 
Reakcia na príspevokpridané 1.8.2012 08:23:01, IP: 213.160.188.147

Nevyplatené faktúry

Dobrý deň, na základe Vášho príspevku do diskusie na web stránke obce dávam nasledujúce vyjadrenie.

Vážený občan práce na projekte „Rekonštrukcia areálu ZŠ s MŠ Oravský Podzámok“ boli ukončené 25.10.2011, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21.12.2011.
Ak máte seriózny záujem o informácie bolo by dobré osobne sa zastaviť na obecnom úrade.
Treba uviesť konkrétnych živnostníkov a sumy.

V Oravskom Podzámku 01.08.2012 Mgr. Jozef Záhora
Starosta obce

Mgr. Jopzef Záhora


 
pridané 30.11.2010 18:46:39, IP: 212.26.177.105

rekonštrukcia

pekny den chcem sa opytat na rekonštrukciu namestia a parku kedy to už bude konečne hotove a či to muselo takto ostat na zimu s otvorenymi vykopmi,kopami hliny a pod.Dufam že na jar to zrychlite a ukončite do letnej sezony.ďakujem

občan


 
Reakcia na príspevokpridané 13.12.2010 07:34:30, IP: 213.160.188.147

Odpoveď

Stavba "Revitalizácia verejného priestranstva pod NKP Oravský hrad v Oravskom Podzámku"bola zahájená v 8.mesiaci tohto roku.Stavbu realizuje na základe verejnej súťaže zhotoviteľ Alpine SLOVAKIA spol. s.r.o.Bratislava,z verejnej súťaže je i doba výstavby,čo obec nemôhla ovplyvniť,t.j. termín ukončenia stavby je stanovený na 30.07.2011.
Stavba pozostáva zo 6 stavebných objektov: SO 01-chodníky ,SO 02-Súbor prvkov drobnej architektúry,SO 03-Verejné osvetlenie,SO 04-Verejná zeleň,SO 05-Objekt WC a SO 06 Pešia zóna-rekonštrukcia,všetko o rozpočtovom náklade 921 924.-€.Tieto objekty sú financované 85 % europske fondy,10 % štátny rozpočet a 5% prispieva na výstavbu obec.Z európskych fondov nemôže byť platený súkromný majetok využívaný pre podnikanie,preto výstavbu NN rozvodov a slaboprúdových rozvodov financuje a zebezpečuje obec,tieto objekty neboli predmetom súťaže.NN rozvody pozostávajú z pokládky zemných káblov,rozvodných a elektromerových skríň a pripojenie jednotlivých odberných miest v danej lokalite,t.j.námestia až po budovu pošty.Slaboprúdové rozvody je miestny rozhlas.Za spolupráce TEES Žilina/správca rozvodov káblovej televízie/sa zároveň vykonáva i pokládka týchto káblov.To znamená,že po ukončení stavby v lokalite námestia,úsek po poštu a úsek po cestný most bude bez akýchkoľvek vzdušných vedení a stĺpov,okrem nového verejného osvetlenia.Nakoľko u NN rozvodov sa jedná o likvidáciu a obnovu majetku SSE tento objekt musí realizovať EEM a.s. Žilina.V tomto období dochádza k uzatvoreniu zmluvy o dielo na realizáciu tohto objektu , zo strany SSE je navrhnutý termín ukončenia marec 2011/podotýkam,že objekt je toho času rozpracovaný na 85 % subdodávateľom EEM/.
K dnešnému dňu je na stavbe prestavaných 384 875.-€,čo činí cca 42 % z celkových nákladov.Jednotlivé objekty sú rozostavané nasledovne:SO 01-chodníky /časť A-ukončená,časť B -10%,časť C-5%,SO 02-súbor drobnej architektúry nie je doposial zahájený,SO 03- Verejné osvetlenie,rozpracovaný na 75 % /je ukončená pokládka káblov,okrem priestoru parkoviska kde je vykopaná rýha,osadené sú stožiare a svietidlá v počte 19 ks,ostatné stožiare a svietidlá sú skladom okrem svietidiel a stožiarov parkoviska/,SO 04-Verejná zeleň-rozostavanosť 5 %,objekt SO 05 - Objekt WC-je postavená hrubá stavba,rozvody kúrenia,elektroinštalácie,rozvody zdravotechniky,tepelné izolácie,je predpoklad ukončenia tohto objektu/okrem vonkajšej fasády/ešte tohto roku,SO 06 -Pešia zóna-rekonštrukcia-objekt je rozostavaný na 40 %.Ďalší postup prác na tomto objekte je možný až po demontáži jestvujúcich stožiarov NN vzdušného vedenia,nakoľko demontáž si vyžaduje použitie ťažkých mechanizmov,čo po pokládke dlažby nebude možné.
Rozostavanosť stavby dáva realny predpoklad ukončenia stavby v plánovanom termíne,v prípade priaznivých poveternostných podmienok i v predstihu.V súčasnom období sú na stavbe výkopy pre neukončené šachty dažďovej kanalizácie a stožiarov VO,taktiež na stavbe sú zhotoviteľom vytvorené prekážky aby nedochádzalo k predčasnému úžívaniu stavby pred jej odovzdaním.Taktiež pre reguláciu dopravy bude osadené nové dopravné značenie.


Bc. Jozef Záhora
starosta obce

starosta obce


 
Položky 1-3 z 6

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka