Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom KubíneVytlačiť
 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DOLNOM KUBÍNE

 

V súlade s § 21 písm. n) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení  neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej  prevencii  v znení neskorších predpisov

 

VYHLASUJE

 

ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

v územnom obvode okresov Dolný Kubín a Tvrdošín

dňom 21.07.2015 od 0900 hod. – do odvolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších  predpisov  na lesných pozemkoch   z a k a z u j e   najmä:

 

-  zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

-  fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-  odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,

-  vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z.  v znení neskorších predpisov a  v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  p o v i n n í   najmä:

zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov (mobily, vysielačky...),

zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,

udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne dňom 21.07.2015 od 0900 hod. - až do odvolania pozastavuje vykonateľnosť rozhodnutí na spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve pre rok 2015 vydaných pre lesomajiteľov, správcov lesov a urbárske spoločnosti.

                                                                                                      

                                                                                                       plk. Mgr. Jozef Púčik v.r.

                                                                                                       riaditeľ   OR HaZZ v Dolnom Kubíne

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka