Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

I n f o r m á c i aVytlačiť
 

Vážení spoluobčania, touto cestou Vás chceme informovať o postupe pri podaní podnetu resp. o podaní sťažnosti pri porušení  predpisov pri ochrane životného prostredia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Podnet

Podnet možno podať písomne, osobne, telefonicky alebo elektronickou formou. Podnet musí byť čitateľný a zrozumiteľný. Musí byť z neho jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa podávateľ domáha. Prešetrenie podnetu sa vykonáva v primeranej lehote závislej hlavne od počtu už vopred naplánovaných kontrol, zároveň od náročnosti a naliehavosti konkrétneho podnetu.

Je nutné rozlišovať medzi sťažnosťou a iným podaním - podnetom. Sťažnosti upravuje osobitný predpis - zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., ktorý sa však nevzťahuje na podnety.

Slovenská inšpekcia životného prostredia príjme aj anonymný podnet a prešetrí ho v rámci svojich kompetencií.

- poštou na adresu: Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie, Grösslingová 5, 811 09 Bratislava.

- v elektronickej podobe na emailovú adresu: podnety@sizp.sk

Sťažnosť

SIŽP pri prijímaní a prešetrovaní sťažností postupuje v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).

V zmysle zákona o sťažnostiach sa sťažnosťou rozumie podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým:

sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, 

poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. 

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa, musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. 

Ďalšie náležitosti upravuje zákon o sťažnostiach.

Sťažnosti je možné podávať:

- poštou na adresu: Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie, Grösslingová 5, 811 09 Bratislava 

- v elektronickej podobe v súlade s § 5 ods. 4 zákona o sťažnostiach.

 

https://www.sizp.sk/kontakty/inspektoraty/zilina

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka