Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších právnych predpisov.

 

Obec Oravský Podzámok, ako príslušný stavebný úrad určený odborom výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Žilina podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní    a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba “stavebný zákon“), preskúmal predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby podľa §§ 37 a 38 stavebného zákona a vydáva podľa §§ 39 a 39a  stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

„IBV Dlhá nad Oravou - Lúčky“

 

viac v priloženom súbore


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utoroknestránkový deň
Streda7.30 - 17.00
Štvrtoknestránkový deň
Piatoknestránkový deň

obedňajšia prestávka:
12.00 - 13.00

dnes je: 21.10.2018

meniny má: Uršuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka