Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

PONUKA na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce Oravský Podzámok

PONUKA na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce Oravský Podzámok Vytlačiť
 

PONUKA

na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce Oravský Podzámok

Obec Oravský Podzámok, so sídlom Oravský Podzámok 61, Oravský Podzámok, PSČ: 027 41, IČO: 00 314 731 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oravský Podzámok schválených obecným zastupiteľstvom v Oravskom Podzámku dňa 16.03.2016 ponúka na predaj nasledovný prebytočný hnuteľný majetok obce:

Nákladné vozidlo SEAT INCA        Ev.č. DK 112 AS, VIN VSSZZZ9KZVR018831

Nákladné vozidlo PRAGA V3S       Ev. č. DK 636 BF, VIN 2082085

Špeciálne vozidlo ADK                     Ev. č. DK 844 BF, VIN 8105525

Nákladné vozidlo PRAGA V3S       Ev. č. C16276

Prebytočný majetok je k dispozícií k obhliadke po dohode na tel. č. 0905 288 723.

Cenové ponuky v písomnej forme v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka - Seat Inca 9K 1,4i / Praga V3S / IFA ADK 70 – autožeriav / Preväzovňa pojazdná – V3S  – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa, môžu záujemcovia zasielať na adresu

Obec Oravský Podzámok

Oravský Podzámok 61

027 41 Oravský Podzámok.

Lehota na doručenie cenových ponúk je do 31.07.2018 do 14 00 hod.

Cenová ponuka musí obsahovať:

identifikačné údaje uchádzača (meno, priezvisko / obchodné meno, telefonický kontakt),

predmet ponuky

ponúknutú cenu

 

Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo budú doručené po určenej lehote, budú vylúčené z procesu hodnotenia.

Rozhodujúcim kritériom pre výber kupujúceho je najvyššia ponúknutá cena.

Obec Oravský Podzámok si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky.

 

V Oravskom Podzámku, dňa 16.07.2018

                                                                                              Mgr. Jozef Záhora

                                                                                              starosta obce


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka