Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Vytlačiť
 

 

Obec Oravský Podzámok, Oravský Podzámok 61, 027 41 

 

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok, ktoré sa uskutoční dňa 16. marca  2016 t.j. v stredu  o 16 00 hod. v kancelárii starostu na obecnom úrade v Oravskom Podzámku  s navrhovaným programom:

 

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

3.   Schválenie programu rokovania

4.   Spoločný program rozvoja obcí Oravského podhradia - schválenie

5.   Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

      školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je Obec

      Oravský Podzámok

6.   Zásady hospodárenia s majetkom obce Oravský Podzámok - schválenie

7.   Schválenie prevodu majetku Obce Oravský Podzámok  pozemok C KN 671/276      

      ostatné plochy v k.ú. Oravský Podzámok  o výmere 2 m2

8.   Úprava rozpočtu  obce Oravský Podzámok na rok 2016

9.   Rôzne

      - návrh na obstaranie techniky – traktor s príslušenstvom

      - informácia o schválení dotácie z Environmentálneho fondu - Programu obnovy dediny

      - informácia o schválení dotácie  z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na

        rok 2016 v zmysle VZN ŽSK č. 4/2004

      - informácia o daňových nedoplatkoch k 29.02.2016

10. Záver

 

V Oravskom Podzámku  10.03.2016                                                                  

                                                                                               Mgr. Jozef Záhora v.r.

                                                                                                        starosta obce

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka