Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra  2015 t.j. v pondelok  o 16 00 hod. v sále kultúrneho domu v Oravskom Podzámku  s navrhovaným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

3.   Schválenie programu rokovania

4.   Schválenie rozpočtu obce Oravský Podzámok na rok 2016 a roky 2017 a

      2018

5.   Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  o zbere, preprave 

      a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber,  

      prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

6.   Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  o určení výšky finančných 

      prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy

      a dieťa školského zariadenia na území Obce Oravský Podzámok.

7.   Úprava rozpočtu obce Oravský Podzámok na rok 2015

8.   Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Oravský Podzámok

      Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Oravský Podzámok m.č.  

      Dolná Lehota  

 9.  Schválenie zámeru predaja hnuteľného majetku obce – osobný automobil

      Škoda Felícia

10. Dohoda o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi Obec Oravský  

      Podzámok a Obec Branky, Česká republika

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oravský Podzámok na I. 

      polrok 2016

12. IBV Stodolisko – návrh záberov pod miestne komunikácie

13. Dodatok č.4 k Zmluve o dielo medzi Obec Oravský Podzámok a Technické služby, s.r.o. 

      Dolný Kubín

14. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy medzi ENVI-PAK, a.s. Bratislava a Obec Oravský 

      Podzámok

15. Zmluva medzi Ľupčianka s.r.o. Liptovský Mikuláš a Obec Oravský Podzámok na

      zabezpečenie triedeného zberu

16. Záver

V Oravskom Podzámku  08.12.2015                                                                   

                                                                                               Mgr. Jozef Záhora

                                                                                                        starosta obce

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka