Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok, ktoré sa uskutoční dňa 24. februára  2016 t.j. v stredu  o 16 00 hod. v kancelárii starostu na obecnom úrade v Oravskom Podzámku  s navrhovaným programom:

 

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

3.   Schválenie programu rokovania

4.   Zrušenie uznesenia č.12 zo dňa 14.12.2015

5.   Schválenie priameho predaja hnuteľného majetku obce – osobný automobil Škoda Felícia

6.   Zrušenie uznesenia č.4 zo dňa 28.10.2015

7.   Zverejnenie zámeru previesť majetok Obce Oravský Podzámok  pozemok C KN 671/276      

      ostatné plochy v k.ú. Oravský Podzámok  o výmere 2 m2

8.   Schválenie priameho predaja nehnuteľného majetku obce,  pozemky  zastavané garážami 

      pri  bytovom dome súp.č.136

9.   Zásady hospodárenia s majetkom obce Oravský Podzámok

10. Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej  

      školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je Obec

      Oravský Podzámok - návrh

11. Pozemkové úpravy v k.ú. Dolná Lehota

12. Financovanie záujmového vzdelávania na rok 2016

13. Spoločný program rozvoja obcí Oravského podhradia

14. Rôzne

      - správa z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce za rok 2015

15. Záver

 

V Oravskom Podzámku  16.02.2016                                                                  

                                                                                               Mgr. Jozef Záhora

                                                                                                        starosta obce

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka