Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

 

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok, ktoré sa uskutoční dňa 16. novembra  2017 t.j. vo štvrtok  o 16 00 hod. v kancelárii starostu na obecnom úrade v Oravskom Podzámku  s navrhovaným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

3.   Schválenie programu rokovania

4.   Správa nezávislého audítora

5.   Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Oravský Podzámok 51 na rok 2018

6.   Návrh rozpočtu obce Oravský Podzámok na rok 2018

7.   Zmluva o nájme

8.   Zmluva o dielo na preložku splaškovej kanalizácie z bytového domu č. 136

9.   Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Oravský

      Podzámok 51  za rok 2016/2017

10. Plán kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s materskou školou Oravský Podzámok

      na školský rok 2017/2018

11. Koncepčný zámer rozvoja Základnej školy s materskou školou Oravský Podzámok na

      rok 2017/2018.

12. Úprava rozpočtu Základnej školy s materskou školou Oravský Podzámok 51

13. Úprava rozpočtu obce Oravský Podzámok

14. Rôzne

      - Informácie starostu obce

      - Interpelácie poslancov

15.  Záver

V Oravskom Podzámku  08.11.2017                                                                  

                                                                                                    Mgr. Jozef Záhora

                                                                                                        starosta obce

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka