Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra  2017 t.j. v utorok  o 16 00 hod. v kancelárii starostu na obecnom úrade v Oravskom Podzámku  s navrhovaným programom:

 

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

3.   Schválenie programu rokovania

4.   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oravský Podzámok o zavedení a poskytovaní    

      elektronických služieb

5.   Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení 

      dieťaťa a pri úmrtí občana

6.  Všeobecne záväzné nariadenie  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

7.  Všeobecne záväzné nariadenie  o určení výšky finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Oravský Podzámok

8.   Dodatok č.6 k zmluve o dielo o nakladaní s komunálnym odpadom

9.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oravský Podzámok na I. polrok 2018

10. Rozpočet Základnej školy s materskou školou Oravský Podzámok 51 na rok 2018

11. Rozpočet obce Oravský Podzámok na rok 2018 a na roky 2019-2020

12. Úprava rozpočtu Základnej školy s materskou školou Oravský Podzámok 51 na rok 2017

13. Úprava rozpočtu obce Oravský Podzámok na rok 2017

14. Schválenie prebytočnosti hnuteľného majetku obce

15. Rôzne

      - Informácie starostu obce

      - Interpelácie poslancov

16.  Záver

V Oravskom Podzámku  05.12.2017                                                                  

                                                                                                    Mgr. Jozef Záhora

                                                                                                        starosta obce

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka