Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZVytlačiť
 

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna  2016t.j. v stredu  o 16 00 hod. v kancelárii starostu na obecnom úrade v Oravskom Podzámku  s navrhovaným programom:

 

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

3.   Schválenie programu rokovania

4.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015

5.   Záverečný účet obce Oravský Podzámok za rok 2015

6.   Použitie rezervného fondu

7.   Úprava rozpočtu  obce Oravský Podzámok na rok 2016

8.   Audítorská správa za rok 2015

9.   Informácia hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oravský Podzámok na II. polrok 2016

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravský Podzámok č. 4/2016 o nakladaní s

       komunálnym odpadom

12. Žiadosť o odpredaj časti pozemku C KN 452 v k.ú. Oravský Podzámok – MUDr. 

      Miroslav Pribylinec, Dolná Lehota 457 Oravský Podzámok

13. Informácia o výsledku kontroly účtovníctva a rozpočtovníctva samosprávy

14. Kúpa pozemkov a komunikácie od OVS, a.s. Dolný Kubín

15. Záver

 

 

 

V Oravskom Podzámku  09.06.2016

                                                                                               Mgr. Jozef Záhora 

                                                                                                starosta obce

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka