Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Pozvánka

PozvánkaVytlačiť
 

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok, ktoré sa uskutoční dňa 24. augusta  2016 t.j. v stredu  o 16 00 hod. v kancelárii starostu na obecnom úrade v Oravskom Podzámku  s navrhovaným programom:

 

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

3.   Schválenie programu rokovania

4.   Čerpanie rozpočtu obce k 30.06.2016

5.   Úprava rozpočtu  obce Oravský Podzámok na rok 2016

6.   Obstaranie traktora s príslušenstvom

7.   Prijatie úveru na financovanie kúpy traktora s príslušenstvom

8.   Spoločný obecný úrad

9.   Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2016/OE – spoločný obecný úrad

10. Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/2016/OE – spoločný školský úrad

11. Poverenie na vymáhanie pohľadávok

12. Poverenie na konanie vo veci nepovolených stavieb

13. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme Káblového distribučného systému

14. UPN Obce Oravský Podzámok, zmeny a doplnky č.2 - informácia

15. Príprava IBV Stodolisko III – informácia

16. Správy z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce

17. Schválenie zámeru zámeny nehnuteľností

18. Výročná správa Obce Oravský Podzámok za rok 2015

19. Zmluva o nájme pozemku

20. Záver

 

V Oravskom Podzámku  17.08.2016

                                                                                               Mgr. Jozef Záhora  v.r.

                                                                                                starosta obce

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka