Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Pozvánka

PozvánkaVytlačiť
 

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra  2016 t.j. v stredu  o 16 00 hod. v kancelárii starostu na obecnom úrade v Oravskom Podzámku  s navrhovaným programom:

 

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

3.   Schválenie programu rokovania

4.   Informácia o plnení uznesení  

5.   Správa nezávislého audítora

6.   Úprava rozpočtu  obce Oravský Podzámok na rok 2016

7.   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oravský Podzámok č.1/2017 o  určení výšky    

      finančných  prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na  dieťa materskej školy a dieťa

      školského zariadenia, zriadeného na území  Obce Oravský Podzámok

8.   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oravský podzámok  č. 2/2017 o  zbere, preprave               

      a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu

      a zneškodňovanie komunálneho odpadu

9.   Správa z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce

      Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Oravský Podzámok na rok 

      2017 a roky 2018,2019

10. Rozpočet obce Oravský Podzámok na rok 2017 a roky 2018,2019 schválenie

11. Správa z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce

12. Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017

13. Územný plán obce Oravský Podzámok, Zmeny a doplnky č.2

14. IBV Stodolisko III

15. Žiadosť o predaj pozemku

16. Záver

 

V Oravskom Podzámku  08.12.2016                                                                  

                                                                                               Mgr. Jozef Záhora v.r.

                                                                                                        starosta obce


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka