Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Pozvánka

PozvánkaVytlačiť
 

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok, ktoré sa uskutoční dňa 15. februára  2017 t.j. v stredu  o 16 00 hod. v kancelárii starostu na obecnom úrade v Oravskom Podzámku  s navrhovaným programom:

 

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

3.   Schválenie programu rokovania

4.   Plnenie uznesení

5.   Schválenie zmluvy na kúpu traktora s príslušenstvom

6.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu úveru na financovanie kúpy traktora s

      príslušenstvom

7.   Schválenie prijatia úveru na financovanie kúpy traktora s príslušenstvom

8.   Úprava rozpočtu obce Oravský Podzámok na rok 2017

9.   Čerpanie rozpočtu obce Oravský Podzámok k 31.12.2016

10. Rozpočtové opatrenie starostu obce k 31.12.2016

11. Schválenie zmluvy na výstavbu kanalizácie pri pošte

12. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

13. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

14. VZN č. 3/2017  Štatút obce Oravský Podzámok

15. Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva

16. Dodatok č.1 k VZN č.2/2017 o odpadoch

17. Financovanie záujmovej činnosti na rok 2017

18. Správa z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce za rok 2016

19. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

20. Žiadosť o zriadenie vecného bremena

21. Žiadosť o prenájom stánku a plochy na parkovisku

22. Interpelácie poslancov

23. Záver

 

V Oravskom Podzámku  06.02.2017                                                                  

                                                                                                    Mgr. Jozef Záhora v.r.

                                                                                                        starosta obce


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka