Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Pozvánka

PozvánkaVytlačiť
 

 

 

 

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla  2017 t.j. v stredu  o 16 00 hod. v kancelárii starostu na obecnom úrade v Oravskom Podzámku  s navrhovaným programom:

1.  Otvorenie zasadnutia

2.  Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

3.  Schválenie programu rokovania

4.  Voľby hlavného kontrolóra obce

5.  Návrh na začatie JPÚ v k.ú. Dolná Lehota a návrh na vysporiadanie pozemkov pod 

      budúcou   miestnou komunikáciou

6.  Žiadosť o nájom časti pozemku C KN 14/1 v k.ú. Oravský Podzámok

7.  Zrušenie uznesenia   B. 5. z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.9.1996

8.  Schválenie kúpy pozemkov pod miestnou komunikáciou Markovo

9.   Žiadosť  spoločnosti LAMAND  s.r.o., Dolná Lehota o kúpu časti pozemku C KN 452 v 

      k.ú. Oravský Podzámok

10. Schválenie zmluvy na výstavbu splaškovej kanalizácie

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravský Podzámok o úhradách za služby 

      poskytované obcou  

12. Rozpočtové opatrenie starostu obce 1/2017

13. Záver

 

V Oravskom Podzámku  20.04.2017                                                                  

                                                                                                    Mgr. Jozef Záhora

                                                                                                        starosta obce

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka