Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Pozvánka

PozvánkaVytlačiť
 

Vážení vlastníci pozemkov v lokalite Pod Stráň a Horná Roveň v k. ú. Dolná Lehota pozývame Vás dňa 18.06.2017 o 15:00 hod. do sály kultúrneho domu v Oravskom Podzámku na verejné zhromaždenie (verejný hovor) k návrhu na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v týchto lokalitách.

Obecné zastupiteľstvo tento postup usporiadania vlastníctva schválilo Uznesením č. 4 zo dňa 26.04.2017 s ohľadom na nedostatok stavebných pozemkov v obci a opakujúce sa požiadavky občanov na riešenie tejto situácie.

Je to návrh na prerozdelenie a majetkoprávne usporiadanie pozemkov a vlastníctva k nim tak, aby v tejto lokalite vznikli pravidelné pozemky použiteľné v budúcnosti aj ako stavebné pozemky. Zároveň sa v lokalite vytvoria pozemky pre nové miestne komunikácie vo vlastníctve obce sprístupňujúce všetky novovzniknuté pozemky vo vlastníctve Vás – doterajších vlastníkov.  Teraz v lokalite Pod Stráň a Horná Roveň vlastníte (často v spoluvlastníctve s ďalšími vlastníkmi) pôvodné, úzke a dlhé poľnohospodárske pozemky.   Po zmene usporiadania budete vlastniť v podiele 1/1 tvarovo pravidelné pozemky, ktoré samostatne,alebo neskorším zlúčením viacerých menších pozemkov umiestnených vedľa seba môžu byť použité ako stavebné. Každý pozemok bude mať prístup.                              V prípade menších výmer, ktoré vlastnia niektorí z Vás, možno podľa Vašich návrhov a vzájomných dohôd vytvoriť dostatočne veľké pozemky v podielovom spoluvlastníctve, alebo je možné Vaše nové menšie pozemky umiestniť viaceré vedľa seba, čím spolu môžu byť použité ako stavebný pozemok. Takéto prerozdelenie a usporiadanie pozemkov v lokalite Pod Stráň a Horná Roveň je možné vykonaním „jednoduchých pozemkových úprav“ podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Iná forma prerozdelenia a usporiadania pozemkov, a to prostredníctvom geometrických plánov a zmlúv medzi vlastníkmi je s ohľadom na tvar doterajších pozemkov a rozdrobenosť vlastníctva k nim veľmi zdĺhavá, finančne náročná a často aj nemožná pre nevyriešenie prístupu k pozemkom.  Jednoduché pozemkové úpravy procesne koordinuje Okresný úrad Dolný Kubín – pozemkový a lesný odbor v úzkej spolupráci s obcou a najmä s Vami – vlastníkmi doterajších pozemkov v lokalite.  Konanie trvá podľa skúseností z iných obcí asi dva roky.  V priebehu konania bude osobne každý z Vás (alebo osoba, ktorú splnomocníte) pozvaný na prerokovanie  Vašich požiadaviek na nové pozemky a na odsúhlasenie vytvorenia a umiestnenia Vašich nových pozemkov.

Jednoduché pozemkové úpravy správny orgán povolí ak o ne prejaví záujem dostatočný počet vlastníkov, ktorí spolu vlastnia nadpolovičnú väčšinu výmery pozemkov v lokalite. Výhody, ktoré získate sú jednoznačné – vytvorenie jedného, alebo viacerých pravidelných nových pozemkov v podiele 1/1 pre jednotlivého vlastníka, alebo v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, ktorí vlastnia menšie výmery, to všetko podľa prerokovania s Vami a podľa Vašich návrhov.

Výsledkom budú Vaše nové pozemky zapísané v katastri nehnuteľností na Vašich listoch vlastníctva a pozemky pre prístupové komunikácie zapísané vo vlastníctve obce.

Obec Oravský Podzámok ako iniciátor, investor a spolu so štátom garant celého prípravného konania uskutočňovaného s cieľom povoliť a úspešne ukončiť jednoduché pozemkové úpravy v lokalite Pod Stráň a Horná Roveň, Vás týmto žiada o zodpovedné zváženie navrhnutého postupu vyriešenia problémov s doterajším nevhodným usporiadaním Vášho vlastníctva v týchto lokalitách.

Obec zaslala všetkým vlastníkom informácie a prehlásenie.

Vyplnené a podpísané PREHLÁSENIE odovzdajte osobne na verejnom hovore, alebo do 23.06.2017 doručte poštou, alebo osobne na adresu :                                                   Obecný úrad v Oravskom Podzámku, 027 41 Oravský Podzámok 61.

                                                                                         Mgr. Jozef Záhora, starosta obce

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka