Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Pozvánka

PozvánkaVytlačiť
 

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok, ktoré sa uskutoční dňa 06. júna  2018 t.j. v stredu o 16 00 hod. v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade v Oravskom Podzámku s navrhovaným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

3.   Schválenie programu rokovania

4.   Záverečný účet obce Oravský Podzámok za rok 2017

5.   Použitie rezervného fondu

6.   Úprava rozpočtu obce Oravský Podzámok na rok 2018

7.   Rozpočtové opatrenie starostu obce

8.   Schválenie predloženia projektového zámeru za účelom realizácie projektu Centrum

      sociálnych služieb

9.   Komunitný plán sociálnych služieb

10. Ocenenie nadobudnutého majetku

11. Plán práce hlavného kontrolóra obce Oravský Podzámok na II. polrok 2018

12. Správa z kontroly hlavného kontrolóra obce

13. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k stavu a vývoju dlhu obce k 31.03.2018

14. Súhrnná správa o hospodárení ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51 za rok 2017

15. Dodatok č.1 k zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

16. Interpelácie poslancov

17. Informácie starostu obce

18. Záver

V Oravskom Podzámku  31.05.2018                                                                  

                                                                                                    Mgr. Jozef Záhora

                                                                                                        starosta obce


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka