Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Pozvánka

PozvánkaVytlačiť
 

 

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok, ktoré sa uskutoční dňa  26.  júna    2019 t. j. v stredu   o 16 00 hod. v budove obecného úradu  v kancelárii  starostu obce s navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oravský Podzámok na II. polrok 2019
 5. VZN č. 7/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni
 6. Program odpadového hospodárstva  obce Oravský Podzámok na roky 2016-2020
 7. Žiadosť o dotáciu OZ Podzámčok
 8. Úprava rozpočtu Základnej školy s materskou školou  Oravský Podzámok 51
 9. Úprava rozpočtu obce Oravský Podzámok  na rok 2019
 10. Rôzne
 11. Interpelácie poslancov
 12. Záver

 

 

V Oravskom Podzámku  17.06.2019                                                                    

 

                                                                                                       Mgr. Jozef Záhora

                                                                                       starosta obce

 

 

 

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka