Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Pozvánka

PozvánkaVytlačiť
 

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok, ktoré sa uskutoční dňa 19. augusta  2015 t.j. v stredu  o 16 00 hod. v sále Kultúrneho domu v Oravskom Podzámku  s navrhovaným programom:

1.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Schválenie programu rokovania

4.   Informácie o bytovej výstavbe 

5.   Zámena nehnuteľností vo vlastníctve Obec Oravský Podzámok  a Jozef 

      Brnkaľák a manž. Soňa

6.   Dodatok  č. 2 k VZN č. 5/2013 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej   

      škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského  

      klubu detí

7.   Čerpanie rozpočtu obce  k 30.6. 2015

8.   Úprava rozpočtu obce na rok 2015

9.   Rozpočtové opatrenie č. 3/2015

10. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku C KN 671/165 v k.ú. Oravský Podzámok

11. Rôzne

12. Záver

 

V Oravskom Podzámku  13.08.2015                                                                    

 

                                                                                                       Mgr. Jozef Záhora

                                                                                                        starosta obce


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka