Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Predĺženie prerokovania Verejnej vyhlášky Návrhu Územný plán obce Oravský Podzámok Zmeny a doplnky č.2

Predĺženie prerokovania Verejnej vyhlášky Návrhu Územný plán obce Oravský Podzámok Zmeny a doplnky č.2Vytlačiť
 

oznamenie_o_predlzeni

VEC:  Oznámenie o predĺžení Verejnej vyhlášky prerokovania „Návrhu Územný plán obce Oravský Podzámok Zmeny a doplnky č. 2“ č. spisu ÚPN-OP/ZaD č.2/20015.

 

Číslo spisu:  ÚPN-OP/ZaD č.2/                             V Oravskom Podzámku, dňa 18.11.2015

Zverejnené (vyvesené) dňa :  18.11.2015               

Ukončenie zverejnenia (zvesené) dňa: ........................                               

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby :  Mgr. Jozef Záhora starosta obce   v.r.

 

             Obec Oravský Podzámok obstarávateľ' územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) oznamuje dotknutým orgánom verejnej správy, dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom, fyzickým a právnickým osobám a verejnosti
predlženie prerokovania Verejnej vyhlášky Návrhu Územný plán obce Oravský Podzámok Zmeny a doplnky č. 2 č. spisu ÚPN-OP/ZaD č.2/20015
o 30 dní od vyvesenia tohto oznámenia, to je 30 dní od dňa 18.11.2015.

            Obce, samosprávne kraje a dotknuté orgány svoje stanoviská k návrhu Územného plánu obce Oravský Podzámok Zmeny a doplnky č. 2 môžu podať na základe tohto oznámenia do 30 dní odo dňa keď o ňom boli upovedomené, doručením obstarávateľovi písomnou formou. Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

            Predĺženie verejnej vyhlášky prerokovania vyplynulo s rokovania nadradeného orgánu územného plánovania a následne do podkladových máp boli doplnené javy s platného ÚPN O Zmeny a doplnkov č.1.

            Návrh „Územného plánu obce Oravský Podzámok Zmeny a doplnky č. 2“ je vystavený počas 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia  na úradnej tabuli obce a zverejnený na internetovej stránke obce www.oravskypodzamok.sk, a na verejné nahliadnutie je prístupný na obecnom úrade, v úradných hodinách - pondelok, utorok, štvrtok 7:30-11.30, 12:00-15:00.,  v stredu tok7:30-11:30, 12:00-17:00, v piatok 7:30-12:00 hod.


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka