Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Predprimárne vzdelávanie v materských školách

                               

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka ale aj v priebehu školského roka.

http://www.minedu.sk/aktualne-%E2%80%93-metodicko-pedagogicke-centrum-v-spolupraci-s-dalsimi-partnermi-organizuje-9-rocnik-celoslovenskej-sutaznej-prehliadky-vytvarnej-tvorivosti-deti-predskolskeho-veku-duhovy-kolotoc/

http://www.minedu.sk/den-materskych-skol-na-slovensku/

http://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/

http://www.minedu.sk/starting-strong-iii-%E2%80%93-subor-nastrojov-kvality-pre-vzdelavanie-a-starostlivost-v-ranom-detstve/

http://www.minedu.sk/kvalita-raneho-vzdelavania-a-starostlivosti-o-deti-slovenska-republika-2012/

http://www.minedu.sk/inovovany-statny-vzdelavaci-program-pre-predprimarne-vzdelavanie-v-materskych-skolach/

https://www.minedu.sk/predprimarne-vzdelavanie-v-materskych-skolach/


 

Prijímanie detí do MŠ


Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.


 Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.


 Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


 Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.


Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.


Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.


 Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.


 

 

Prestup na inú školu

 

 

Rodič alebo iný zákonný zástupca má právo zmeniť materskú školu v priebehu celého školského roku, najlepšie je ale počkať do polroku alebo do konca školského roku. Rodič má právo vybrať si ktorúkoľvek materskú školu, tá však musí mať voľné miesto.


 Rodič alebo iný zákonný zástupca by sa mal skontaktovať s novou materskou školou, oznámiť jej dôvody prestupu dieťaťa a po dohode s riaditeľom novej materskej školy môže dieťa riadne zapísať. Pri tejto zmene musí rodič alebo iný zákonný zástupca do novej materskej školy doniesť nové potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a všetky doklady a tlačivá vypísať znovu, tak ako pri riadnom nástupe dieťaťa do materskej školy.

 

Vzory žiadostí a rozhodnutí pre materské školy, legislatíva


 
306_2008-novela.pdf(60.3 kB)Z.z 306/2008-novela

Rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania

neprijima_na_predpirmarne_vzdelavanie.pdf(17.3 kB)Rozhodnutie o neprijatí
zaraduje_na_adaptacny_pobyt.pdf(24.6 kB)Rozhodnutie o adaptačnom pobyte

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka