Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Schválené projekty

„Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Oravský Podzámok“


Vážení spoluobčania, viackrát sme Vás informovali, že obec bola úspešná pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu. Projekt s názvom „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Oravský Podzámok“ je zameraný na rekonštrukciu areálu, ktorý obec kúpila v roku 2005/PTŠ-ka/. Dňa 19.03.2010 obec podpísala zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 557.838,67 EUR. To je maximálna čiastka ktorú obec mohla získať, je limitovaná počtom žiakov v ZŠ a detí v MŠ. Ostatné financie spoluúčasť vo výške 5% t.j. 29 359,94 € a dofinancovanie projektu 803 435,48 € bude musieť obec riešiť z vlastných zdrojov. Prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Po overení správnosti postupu na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR bola dňa 26.05.2010 podpísaná zmluva s vybraným uchádzačom firmou REKON s.r.o. Žilina. Následne bola jedna kópia zmluvy s dodávateľom stavebných prác zaslaná na MVaRR SR. S ministerstvom bude ešte podpísaný dodatok k zmluve. V súčasnosti očakávame ponuky bánk na poskytnutie úveru.
Vizualizáciu nového stavu nemáme k dispozícii.
Rekonštrukcia bude prebiehať tak vo vnútri ako aj z vonka. Zateplený bude obvodový plášť, vymenené budú okná na budove terajších dielní, prebehne rekonštrukcia kúrenia, elektroinštalácie, rozvodov pitnej vody, nové budú podlahy a omietky atď. Celá rekonštrukcia by mala trvať 16 mesiacov, plánované ukončenie je 31.12.2011.
Treba ešte dodať, že obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie a podanie projektu s názvom „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Oravský Podzámok“ s ohľadom na skutočnosť, že obec už investovala do kúpy tohto areálu 497908,78 € /15 000 000,- Sk/. V roku 2005 165969,59 €/5 000 000,-Sk, v roku 2006 66387,84€ /2 000 000,-Sk/, v roku 2007 66387,84€ /2 000 000,-Sk/, v roku 2008 66387,84€ /2 000 000,-Sk/, v roku 2009 66387,84€ /2 000 000,-Sk/, v roku 2010 66387,84€ /2 000 000,-Sk/. A tiež od roku 2005 už na údržbu a prevádzku areálu vynaložila cca 179 000,-€/ 5 392 554,-Sk/.

Pohľad na areál

 Pohľad na celý areál

 Pohľad na školu

Objekt - dielne

Pohľad na školu

 

 

Oravský Podzámok 12.07.2010

Jozef Záhora
Starosta obce

 

 

„Revitalizácia verejného priestranstva pod NKP Oravský hrad v Oravskom Podzámku“

 

V poradí druhý projekt, ktorý nám bol schválený má názov „Revitalizácia verejného priestranstva pod NKP Oravský hrad v Oravskom Podzámku“ je zameraný na centrum obce.
Výzva z ROP s názvom 4.1a Regenerácia sídiel bola vyhlásená pre mestá a obce a podávané projekty museli riešiť centrálne časti. Výška finančných prostriedkov, ktoré obec mohla získať bola závislá od počtu obyvateľov a významu z pohľadu cestovného ruchu.
Obec Oravský Podzámok vypracovala a podala projekt v hodnote 923 539,29 € /27 822 544,65 Sk/, ktorý bol aj schválený riadiacim orgánom. Naša spoluúčasť je 5% t.j. 46 176,97 €/1 391 127,40 Sk/ a nenávratný finančný príspevok je 877 362,32 €/ 26 431 417,25 Sk/.
V rámci tohto projektu prebehne rekonštrukcia priestoru od cesty III/05922 smerom ku kostolu, okolo kostola z oboch strán a tiež poza kostol k parkovisku. V tejto časti bude preložené vzdušné vedenie elektrickej distribučnej siete do zeme, vybudované odvedenie povrchových vôd, položenie zámkovej dlažby, osadenie prvkov drobnej architektúry/lavičky, smetné koše, informačné tabule/, nové verejné osvetlenie.
Ďalšou časťou obce, ktorú rieši schválený projekt je park pri Račovskom potoku. V tejto časti budú vybudované verejné WC. Tieto budú napojené na ČOV, ktorú obec kúpila v roku 2010. Ďalej budú vybudované chodníky/ zámková dlažba/, verejné osvetlenie, osadené prvky drobnej architektúry/lavičky, smetné koše, informačné tabule/, urobia sa terénne úpravy tak, aby bol zabezpečený bezbariérový prístup.
Pri príprave tohto projektu prebehli rokovania s vlastníkmi pozemkov, ktoré obec nevlastnila, ale pre nadväznosť projektu bolo potrebné, aby aj oni boli súčasťou projektu. Pri podaní projektu obec musela mať pozemky vo vlastníctve alebo dlhodobom nájme/min. 5 rokov/.
Obec nevlastnila celú plochu parku, ale uzatvorili sme dlhodobý prenájom pozemkov. Ostatné pozemky, ktoré nevlastní obec alebo nemá v prenájme projekt nerieši. Ďalej sme museli zapracovať do projektu aj pripomienky pamiatkového úradu, pretože celý projekt je situovaný do pamiatkovej zóny.
Chcem sa aj touto cestou poďakovať obecnému zastupiteľstvu a všetkým čo sa podieľali na príprave tohto projektu. Treba pripomenúť, že takáto investícia do obecného majetku tu nebola v minulosti a ani sa neočakáva v budúcnosti po skončení Programového obdobia 2007-2013.Verím, že sa po realizácii budeme môcť hrdiť pekným centrom našej obce.

 

Vizualizáciu námestia si pozriete kliknutím na tento odkaz.

 

 Ulica pri kostole

 Ulica pri kostole

 Altánok v parku

 Park

 Schody v parku

 Schody v parku

 

Oravský Podzámok 12.07.2010

Jozef Záhora
Starosta obce
 

 


 


 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka