Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Verejná vyhláška

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

primerane v súlade s §42 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon)

Vec

Odvolanie  proti  rozhodnutiu Obce Oravský Podzámok č. 8/2016/204  z 08.06.2016- oznámenie

            V súlade s §56 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správnyporiadok) v znenínesk. predpisov,  Vám oznamujeme, že protiúzemnémurozhodnutiu o umiestnení stavby č.8/2016/204zodňa08.06.2016, ktoré bolo vydané na umiestneniestavby„Oravský Podzámok – směr Dolná Lehota – rekonštrukcia VNV od 214/uv/4 po 214/uv/51 – SO-02-VNV od PB 20 po odbočku pre 214/ts/Dolná Lehota Obec 2“na  pozemku parc.: liniová stavbav kat. územíDolná Lehota, obec Oravský Podzámok a Horná Lehota,pre stavebníkaSSE-D a.s., Při Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vzastúpeníIng. Ľubomír Kollárik, Vápenická 310/18, 971 01 Prievidza a ten v zast. Ing. Zdenka Ilavská, Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš,bolo v zákonnejlehote doručené odvolanie.

Odvolanie (príloha) podal   účastník  konania:

- Daniel Chomistek, Dolná Lehota č.449, 027 41 Oravský Podzámok

Odvolanie bolo doručené do podateľne ObceOravský Podzámokdňa 08.07.2016.

Účastníci konania sa môžu k uvedeným dôvodom odvolania písomne vyjadriť v lehote do 7 dní  odo dňa doručenia oznámenia a vyjadrenie doručiť osobnena Obec Oravský Podzámok, prípadne zaslaním  poštou na adresuObec Oravský Podzámok, č.61, 027 41 Oravský Podzámok, alebo doručením  osobne  na Spoločný obecný úrad stavebný so sídlom v budove Mestského úradu v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, 2. posch., č. dv.304.  Po uplynutí lehoty na prípadné vyjadrenia účastníkov konania, bude celý spisový materiál postúpený na Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý je príslušným odvolacím orgánom.

 

Prílohy:verejná vyhláška

               kópia odvolania.     

 

                                                                      Mgr. Jozef Záhora

               starosta obce

 

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka