Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKAVytlačiť
 

OBEC Oravský Podzámok

Oravský Podzámok č. 61, 027 41 Oravský Podzámok

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Číslo spisu:  ÚPN-OP/ZaD č.2/2015                     V Oravskom Podzámku, dňa 20.10.2015

Zverejnené (vyvesené) dňa :             20.10.2015               

Ukončenie zverejnenia (zvesené) dňa: ........................                              

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby :  Mgr. Jozef Záhora starosta obce   v. r.

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce, uverejnené na internetovej stránke: www.oravskypodzamok.sk

Obec Oravský Podzámok

obstarávateľ' územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“)

oznamuje

dotknutým orgánom verejnej správy, dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom, fyzickým a právnickým osobám a verejnosti

verejnou vyhláškou začatie prerokovania

Návrhu Územný plán obce Oravský Podzámok Zmeny a doplnky č. 2

v súlade s §§ 22, 30 a 31 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Verejné prerokovanie „Územného plánu obce Oravský Podzámok Zmeny a doplnky č. 2“

sa zvoláva na deň 9.11.2015

  o 10,00 hodine s dotknutými obcami, orgánmi verejnej správy,

o 15,00 hodine dotknutými fyzickými a právnickými osobami,

ktoré sa uskutoční na Obecného úrade v Oravskom Podzámku, za účasti spracovateľa predmetnej územnoplánovacej dokumentácie.

     Oznámenie o prerokovaní Územného plánu obce Oravský Podzámok Zmeny a doplnky č. 2 sa zasiela dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom  a nadriadenému orgánu územného plánovania jednotlivo.

     V zmysle § 22 odseku 5, zákona č. 50 / 1976 Zb. v znení neskorších predpisov,  obce, samosprávne kraje a dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu Územného plánu obce Oravský Podzámok Zmeny a doplnky č. 2 do 30 dní odo dňa, keď o ňom boli upovedomené, doručením obstarávateľovi písomnou formou. Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

     Návrh „Územného plánu obce Oravský Podzámok Zmeny a doplnky č. 2“   je vystavený počas 30 dní odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli obce a zverejnený na internetovej stránke obce www.oravskypodzamok.sk, a na verejné nahliadnutie je prístupný na obecnom úrade, v úradných hodinách - pondelok, utorok, štvrtok, 7.30 – 11.30, 12.00 - 15.00 hod., v stredu 7.30 – 11.30, 12.00 – 17:00 hod, v piatok 7.30 – 12.00 hod.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k Návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia písomnou formou doručením na obecný úrad Oravský Podzámok. Na stanoviská doručené po tejto lehote sa neprihliada.

 

Mgr. Jozef Záhora, starosta obce

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka