Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

4/2017


 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017
o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok
VZN 4 2017 o úhradách za služby.pdf VZN 4 2017 o úhradách za služby.pdf (524.5 kB)

 

2/2017


 
O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu VZN č. 2 2017 o odpadoch.pdf VZN č. 2 2017 o odpadoch.pdf (475.3 kB)

 
Účinnosť od: 11.2.2015

6/2015


 
Štatút Obce Oravský Podzámok statut_obce6_2015.pdf statut_obce6_2015.pdf (234.3 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2015

5/2015


 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2015 obce Oravský Podzámok o určení školských obvodov VZN 5-2015Oravský Podzámok.pdf VZN 5-2015Oravský Podzámok.pdf (198.6 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2015

4/2015


 
 
Účinnosť od: 1.1.2015

3/2015


 
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Oravský Podzámok. VZN    2015_3o fin  príspevku MŠ (2).pdf VZN 2015_3o fin príspevku MŠ (2).pdf (238.7 kB)

 

2/2015


 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Oravský Podzámok navrh_VZN_2-2015 voda.pdf navrh_VZN_2-2015 voda.pdf (356.5 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2015

1/2015


 
VZN č. 1/2015 o Dani z nehnuteľností Návrh VZN- (o DzN)1-2015.pdf Návrh VZN- (o DzN)1-2015.pdf (265.5 kB)

 

3/2014


 
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok zasady odmenovania poslancov OZ.pdf zasady odmenovania poslancov OZ.pdf (96 kB)

 

2/2014


 
O určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Oravský Podzámok. VZN    20124o fin  príspevku MŠ (2).pdf VZN 20124o fin príspevku MŠ (2).pdf (234 kB)

 

1/2014


 
VZN č. 1/2014 O dani z nehnuteľností VZN- (o DzN).pdf VZN- (o DzN).pdf (257.7 kB)

 

6/2013


 
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia na území Obce Oravský Podzámok.
VZN_6_2013 o fin  príspevku.pdf VZN_6_2013 o fin príspevku.pdf (217.1 kB)

 

5/2013


 
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni VZN5_2013 o výške príspevku.pdf VZN5_2013 o výške príspevku.pdf (261.5 kB)

 

2/2013


 
VZN o dani z nehnuteľností VZN č.2_2013- (o DzN).pdf VZN č.2_2013- (o DzN).pdf (253.5 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2012

11/2011


 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Oravský Podzámok. VZN 7-2011.pdf VZN 7-2011.pdf (147.6 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2012

9/2011


 
 
Účinnosť od: 1.1.2012

8/2011


 
 
Účinnosť od: 1.1.2011

1/2011


 
VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Oravský Podzámok VZN 1-2011.pdf VZN 1-2011.pdf (107.1 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2011

1/2011


 
VZN č. 3/2011 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Oravský Podzámok č. 36 ktorej zriaďovateľom je obec Oravský Podzámok VZN3-2011.pdf VZN3-2011.pdf (252.1 kB)

 

0/2010


 
Územný plán obce VZN 3-2007-ÚPN.doc VZN 3-2007-ÚPN.doc (88 kB)

 

3/2009


 
 

3/2009


 
 

1/2009


 
O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území obce Oravský Podzámok
č. 1/2009
vzn reklamyfinal1-2009.doc vzn reklamyfinal1-2009.doc (112.5 kB)

 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utoroknestránkový deň
Streda7.30 - 17.00
Štvrtoknestránkový deň
Piatoknestránkový deň

obedňajšia prestávka:
12.00 - 13.00

dnes je: 17.8.2017

meniny má: Milica

webygroup
ÚvodÚvodná stránka