Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE Vytlačiť
 

OBEC Oravský Podzámok

Číslo: 1/2019

 

VYHLÁSENIE

MIMORIADNEJ SITUÁCIE

    V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce Oravský Podzámok a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

dňa 16.01.2019 o 8:30 hod.  na území Obce Oravský Podzámok mimoriadnu situáciu.

 

       Počas obdobia ohrozenia a  pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku -  vykonávaním záchranných prác.

 

Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:

 

    Obyvatelia obce sa budú aktívne zapájať pri vykonávaní záchranných prác a to pri odstraňovaní snehu hlavne z chodníkov pri vlastných nehnuteľnostiach a v rámci vlastných nehnuteľností, obmedzia používanie vlastných motorových vozidiel a ich výjazd do času sprejazdnenia miestnych komunikácií, budú sa riadiť pokynmi obce pri využívaní školských a predškolských zariadení v súvislosti s ich stanovenou prevádzkou počas snehovej kalamity, budú rešpektovať príkazy obce na vecné plnenie a osobné výkony, budú vyžadovať od obce spoluprácu pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti (okamžité umožnenie vjazdu rýchlej zdravotnej služby k nemocným alebo pre prípad úrazu), budú vyžadovať pomoc pri možnosti vzniku škôd na majetku veľkého rozsahu, zachovajú pokoj pri zásobovaní obyvateľstva potravinami a nebudú obmedzovať sily a prostriedky, ktoré vykonávajú záchranné práce na území katastra Obce Oravský Podzámok.

 

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

V Oravskom Podzámku, dňa 16.01. 2019

                                                                                               

                                                                        okrúhla

                                                                       pečiatka obce

 

 

 

                                                                                                                                               ....................................

                                                                                                               Mgr. Jozef Záhora

      starosta 

 

Vyhlásenie je vyhotovené v 3 výtlačkoch. Jeden výtlačok je uložený na obecnom

 

 úrade, druhý výtlačok je zverejnený na úradnej tabuli obce a tretí pre OÚ Dolný Kubín


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka