Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

Vyhlásenie výberového konania

Vyhlásenie výberového konaniaVytlačiť
 

OBEC ORAVSKÝ PODZÁMOK

 Oravský Podzámok č. 61, 027 41  Oravský Podzámok

 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

 

Obec Oravský Podzámok v zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca Spoločného obecného úradu.

Miesto výkonu práce:          Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok, Námestie slobody 1, 

                                               Dolný Kubín

Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

- odborná spôsobilosť (osvedčenie o získaní kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti spoločného obecného úradu  pre prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku).

 

Iné kritériá a požiadavky:

- splnenie predpokladov pre výkon práce v verejnom záujme (§ 3 zákona č.

552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme)

- prax minimálne 5 rokov po ukončení štúdia; prax v riadiacej funkcii výhodou

- bezúhonnosť

- prax v oblasti územnej samosprávy výhodou

- znalosť právnych predpisov z danej problematiky a územnej samosprávy

- znalosť práce s PC

- samostatnosť, flexibilita

- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti

- vodičský preukaz sk. B

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,

- písomný projekt s vlastnou predstavou riadenia Spoločného obecného úradu , ktorý bude 

  obsahovať oblasť rozvoja Spoločného obecného úradu a koncepciu spolupráce s obcami pre 

  ktoré spoločný obecný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy,

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti

  a písomných prílohách,

- písomný súhlas s tým, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so

žiadosťou o zaradenie do výberového konania, môže Obec Oravský Podzámok

spracovávať v zmysle zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení

neskorších predpisov.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými

dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie, vedúci zamestnanec Spoločného obecného úradu – neotvárať!“ doručte najneskôr do 16.01.2017 (vrátane) na adresu:    

Obecný úrad, Oravský Podzámok č. 61, 027 41  Oravský Podzámok

 

V Oravskom Podzámku dňa 19.12.2016                                                    

                                                                                                          Mgr. Jozef Záhora v.r.

                                                                                                                    starosta obce

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka