Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA Vytlačiť
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Obec Oravský Podzámok, Obecný úrad Oravský Podzámok č. 61, PSČ: 027 41 týmto v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok zo dňa 19.08.2015

ZVEREJŇUJE

svoj zámer  previesť nehnuteľný majetok obce Oravský Podzámok na p. Róberta Kapitána nar. 05.05.1969 a MUDr. Annu Kapitánovú r. Haviarovú, nar.13.11.1969 obaja trvalým pobytom Oravský Podzámok 115, Oravský Podzámok, PSČ 027 41

Prevod majetku obce sa navrhuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je odôvodnený nasledovne.

Na základe elaborátu č. 30216621-130/2015 zo dňa 29.09.2015 vypracovaného geodetom Ing. Tiborom Preťom, so sídlom Obrancov mieru 1774/12, Dolný Kubín, PSČ: 026 01, IČO: 30 216 621 bude predmetom prevodu nasledujúci pozemok:

1.         pozemok vo vlastníctve Obce Oravský Podzámok, nachádzajúce sa v k. ú. a obci Oravský Podzámok, zapísané na LV č. 769, a to menovite:

a)         časť pozemku KN-C parc. č. 671/165, ostatná plocha  o výmere 3 m2; na elaboráte označená ako diel č. 1  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prevodom vyššie uvedenej časti nehnuteľnosti bude zabezpečený lepší prístup pre vlastníkov pozemkov C KN 671/170 a C KN 671/214 v k.ú. Oravský Podzámok nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti. Toto bude mať za následok aj zníženie rizika akýchkoľvek prípadných budúcich susedských sporov, resp. zásahov do vlastníckych práv vlastníkov susedných  pozemkov nad mieru dovolenú zákonom.

 

Dátum zverejnenia  12.10.2015

                                                                                                          Obec Oravský Podzámok

                Mgr. Jozef Záhora   starosta obce   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                

Prílohy:           elaborát č. 30216621-130/2015 zo dňa 29.09.2015


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka