Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Oravský Podzámok, okres Dolný KubínHľadať
 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA Vytlačiť
 

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVIESŤ MAJETOK OBCE

Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

 

Obec Oravský Podzámok, Obecný úrad Oravský Podzámok č. 61, PSČ: 027 41 týmto v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Oravský Podzámok zo dňa 24.02.2016

 

 

ZVEREJŇUJE

 

 

svoj zámer  previesť nehnuteľný majetok obce Oravský Podzámok na p. Róberta Kapitána nar. 05.05.1969 a MUDr. Annu Kapitánovú r. Haviarovú, nar.13.11.1969 obaja trvalým pobytom Oravský Podzámok 115, Oravský Podzámok, PSČ 027 41

Prevod majetku obce sa navrhuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je odôvodnený nasledovne.

 

Na základe Geometrického plánu č. 30216621-157/2015 zo dňa 22.01.2016 vypracovaného geodetom Ing. Tiborom Preťom, so sídlom Obrancov mieru 1774/12, Dolný Kubín, PSČ: 026 01, IČO: 30 216 621 bude predmetom prevodu novovytvorený pozemok KN-C parc. č. 671/276, ostatná plocha  o výmere 2 m2;

 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prevodom vyššie uvedeného pozemku bude zabezpečený lepší prístup pre vlastníkov pozemkov C KN 671/170 a C KN 671/214 v k.ú. Oravský Podzámok nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti. Toto bude mať za následok aj zníženie rizika akýchkoľvek prípadných budúcich susedských sporov, resp. zásahov do vlastníckych práv vlastníkov susedných  pozemkov nad mieru dovolenú zákonom.

 

Dátum zverejnenia     26.02.2016

 

                                                                                              Obec Oravský Podzámok

 

 

                                                                                              .................................                                                                                                                          Mgr. Jozef Záhora                                                                                                                starosta obce                                                                       

 


 
 

Úradné hodiny

Pondelok:7.30 - 15.00
Utorok7.30 - 15.00
Streda7.30 - 17.00
Štvrtok7.30 - 15.00
Piatok7.30 - 12.30

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka