Obec Oravský Podzámok
Oravský Podzámok

Školské stravovanie

Finančné pásma pre školské stravovanie

Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno - spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. Uvedené zmocnenie vyplýva pre MŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania pripravuje, MŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni.

http://www.minedu.sk/data/files/5055_metodika_k_msn_2015.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/3923_metodika-k-msn_18062014_final_3.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/4052_fp_navrh_nepretrzita_prevadzka_2014.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/231_financne-pasma_26102012_aktualizacia.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/230_%E2%80%8Cfinancne-pasma_26102012_dietne_aktualizacia.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/209_03_20101206-financne_pasma_sportoveskoly_od-01012011.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/208_04_2011_01_12-materialno-spotrebne-normy.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/207_05_2011_01_12-register-materialno-spotrebnych-noriem.pdf

http://www.minedu.sk/data/files/206_06_metodikamsn_aktualizacia_2011.pdf

 

Národný projekt e-model HACCP a metrologický program pre zariadenia školského stravovania

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 16.decembra 1997 číslo 557/1998-100 Potravinový kódex Slovenskej republiky, ôsma hlava, § 256 písm. b, § 257 a 258 definuje princípy podmienok správnej výrobnej praxe s tým, že výrobca potravín a primerane aj osoby oprávnené na podnikanie, ktoré manipulujú s potravinami alebo uvádzajú potraviny do obehu, sú povinní rešpektovať tieto podmienky. Podľa § 26,ods.4, písm. c) zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania (vrátane prevádzkovateľov zariadení školského stravovania) povinní postupovať podľa Zásad správnej výrobnej praxe. Podobne sú povinní dodržiavať Zásady správnej výrobnej praxe v zmysle ustanovení vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a vyhlášky MŠVV a Š SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania. Tieto povinnosti sú tiež uvedené v čl.5 a 8 ods.1 Nariadenia (ES) číslo 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín.

V zariadeniach školského stravovania boli od roku 1991 postupne zavádzané a uplatňované Zásady správnej výrobnej praxe vrátane HACCP. Väčšina doteraz publikovaných materiálov k tejto problematike bola spracovaná síce na vysokej odbornej teoretickej úrovni, často však pre prevádzkovateľov zariadení veľmi nezrozumiteľne. Všetky dostupné príručky a publikácie boli vypracovávané všeobecne pre rôzne typy zariadení spoločného stravovania a nezohľadňovali špecifiká výroby pokrmov v školskom stravovaní. V praxi dochádzalo k nejednotnej a často subjektívnej interpretácii hlavných zásad HACCP, čo v konečnom dôsledku svedčí o ich nepochopení a následne ich nesprávnom uplatňovaní.

MŠVVaŠ SR podľa §14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva metodickú príručku e-model HACCP a metrologický program pre zariadenia školského stravovania ako záväznú dokumentáciu podľa vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

http://www.minedu.sk/data/att/5219.pdf

Aktualizácia MSN a receptov

5136.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 1,29 MB
Vložené: 6. 7. 2022

Financne pasma_01092011

Financne pasma_01092011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,98 kB
Vložené: 6. 7. 2022

Nariadenie vlády 520/2010

2010-520.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,82 kB
Vložené: 6. 7. 2022

Nariadenie vlády k zmene 339/2008

2010-348.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,76 kB
Vložené: 6. 7. 2022

Národný projekt

Národný projekt e.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 43,87 kB
Vložené: 6. 7. 2022

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Novela zákona o verejnom obstarávaní.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,6 kB
Vložené: 6. 7. 2022

o verejnom obstarávaní

o verejnom obstarávaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,86 kB
Vložené: 6. 7. 2022

Školský mliečny program 339/2008

2008-339.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,84 kB
Vložené: 6. 7. 2022

Usmernenie_veduce_skolskych_jedalni (1).pdf

Usmernenie_veduce_skolskych_jedalni (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,14 kB
Vložené: 6. 7. 2022

Vyhláška o zriadení škol. stravovania 330-09

Vyhláška o zriadení škol. stravovania 330-09.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,12 kB
Vložené: 6. 7. 2022

Zákon o verejnom obstarávaní

Zákon o verejnom obstarávaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,59 kB
Vložené: 6. 7. 2022

Zásady správnej výrobnej praxe (e-model HACCP a prevádzkový poriadok – revízia 2013)

5238.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 20,67 MB
Vložené: 6. 7. 2022

Chcem vybaviť

obrázok

Voľby prezidenta 2024

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 14. 4. 2024
slabý dážď 21 °C 11 °C
pondelok 15. 4. mierny dážď 16/11 °C
utorok 16. 4. dážď so snehom 10/3 °C
streda 17. 4. dážď so snehom 8/2 °C

Sviatok a výročie

Meniny má Justína, Hrdoslav, Hrdoš, Justín, Davorína, Hrdoslava, Justa

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Vietor, ktorý panuje od Veľkej noci do Ducha, nestratí sa počas celého leta.

hore