Obec Oravský Podzámok
Oravský Podzámok

„Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Oravský Podzámok“

Pohľad na školu

Vážení spoluobčania, viackrát sme Vás informovali, že obec bola úspešná pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu. Projekt s názvom „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Oravský Podzámok“ je zameraný na rekonštrukciu areálu, ktorý obec kúpila v roku 2005/PTŠ-ka/.

Dňa 19.03.2010 obec podpísala zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 557.838,67 EUR. To je maximálna čiastka ktorú obec mohla získať, je limitovaná počtom žiakov v ZŠ a detí v MŠ. Ostatné financie spoluúčasť vo výške 5% t.j. 29 359,94 € a dofinancovanie projektu 803 435,48 € bude musieť obec riešiť z vlastných zdrojov. Prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Po overení správnosti postupu na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR bola dňa 26.05.2010 podpísaná zmluva s vybraným uchádzačom firmou REKON s.r.o. Žilina. Následne bola jedna kópia zmluvy s dodávateľom stavebných prác zaslaná na MVaRR SR. S ministerstvom bude ešte podpísaný dodatok k zmluve. V súčasnosti očakávame ponuky bánk na poskytnutie úveru.
Vizualizáciu nového stavu nemáme k dispozícii.
Rekonštrukcia bude prebiehať tak vo vnútri ako aj z vonka. Zateplený bude obvodový plášť, vymenené budú okná na budove terajších dielní, prebehne rekonštrukcia kúrenia, elektroinštalácie, rozvodov pitnej vody, nové budú podlahy a omietky atď. Celá rekonštrukcia by mala trvať 16 mesiacov, plánované ukončenie je 31.12.2011.
Treba ešte dodať, že obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie a podanie projektu s názvom „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Oravský Podzámok“ s ohľadom na skutočnosť, že obec už investovala do kúpy tohto areálu 497908,78 € /15 000 000,- Sk/. V roku 2005 165969,59 €/5 000 000,-Sk, v roku 2006 66387,84€ /2 000 000,-Sk/, v roku 2007 66387,84€ /2 000 000,-Sk/, v roku 2008 66387,84€ /2 000 000,-Sk/, v roku 2009 66387,84€ /2 000 000,-Sk/, v roku 2010 66387,84€ /2 000 000,-Sk/. A tiež od roku 2005 už na údržbu a prevádzku areálu vynaložila cca 179 000,-€/ 5 392 554,-Sk/.

 

Oravský Podzámok 12.07.2010

Jozef Záhora
Starosta obce

Dátum vloženia: 5. 7. 2022 10:08
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 7. 2022 10:10
Autor:
hore