Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka Obce Oravský Podzámok

OBEC ORAVSKÝ PODZÁMOK - VITAJTE!!

 

Prezidentské voľby v Oravskom Podzámku

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 430/2013 Z. z. zo dňa 19. decembra 2013 vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a deň konania voľby bol určený na sobotu 15. marca 2014.

Pre voľbu prezidenta obec vytvorila dva volebné okrsky.

 

V okrsku č.1 bola volebná miestnosť na Obecnom úrade v kancelárii starostu obce.  V tomto okrsku bolo do zoznamu zapísaných 591 voličov. Volieb sa zúčastnilo 342 voličov t.j. 57,86 %.

 

Počet odovzdaných platných hlasov pre jednotlivých kandidátov (štyri hlasy boli neplatné):       

1      PROCHÁDZKA Radoslav  JUDr.,PhD.               104 hlasov

2      KISKA Andrej, Ing.                                       94 hlasov

3      FICO Róbert, doc. JUDr.., CSc                        70 hlasov

4      KŇAŽKO Milan                                              38 hlasov

5      HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr.                               13 hlasov

6      FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc.,                     5 hlasov

7      MEZENSKÁ Helena, Mgr.                                   4 hlasy

8      BEHÝL Jozef Mgr.                                            4 hlasy

9      JURIŠTA Ján, PhDr.                                          3 hlasy

10   ŠIMKO Jozef, JUDr.                                            2 hlasy

11   ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr.                                   1 hlas

 

V okrsku č.2 bola volebná miestnosť v bývalej materskej škole v Dolnej Lehote. V tomto okrsku bolo do zoznamu zapísaných 455 voličov. Volieb sa zúčastnilo 227 voličov t.j. 49,89 %.

Počet odovzdaných platných hlasov pre jednotlivých kandidátov  (tri hlasy boli neplatné):       

      

1    PROCHÁDZKA  Radoslav   JUDr., PhD              81 hlasov                                                       

2    FICO Róbert, doc. JUDr.,CSc                         48 hlasov                                                       

3    KISKA Andrej, Ing.                                      45 hlasov                                                        

4    HRUŠOVSKÝ Pavol , JUDr.                            20 hlasov                                                        

5    KŇAŽKO Milan                                             18 hlasov                                                        

6    MEZENSKÁ Helena, Mgr.                                6 hlasov                                                      

7    FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc.,                    3 hlasy

8    ČARNOGURSKÝ Ján, JUDR.,                             3 hlasy

 

Ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky bol určený na sobotu 29. marca 2014.

V druhom kole bolo v okrsku č.1 zapísaných do zoznamu  587 voličov, počet odovzdaných obálok bol 352, počet platných hlasov  odovzdaných pre kandidátov bol 351, účasť voličov bola na úrovni 59,97 %. Róbert Fico získal 116 hlasov, čo je 33,05 % z platných odovzdaných hlasov pre kandidátov a Andrej Kiska získal 235 hlasov, čo je 66,95 % z platných odovzdaných hlasov pre kandidátov . Jeden hlas bol neplatný.

V okrsku č.2 bolo  zapísaných do zoznamu  457 voličov, počet odovzdaných obálok bol 241, počet platných hlasov  odovzdaných pre kandidátov bol 238, účasť voličov bola na úrovni 52,73 %. Róbert Fico získal 82 hlasov, čo je 34,45 % z platných odovzdaných hlasov pre kandidátov a Andrej Kiska získal 156 hlasov, čo je 65,55 % z platných odovzdaných hlasov pre kandidátov.  Tri hlasy boli neplatné.

Celkovým víťazom druhého kola prezidentských volieb sa stal Andrej Kiska, ktorý získal 1 307 065  hlasov voličov, čo bolo 59,38 %. Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Zloží hop pred Národnou radou SR do rúk predsedu Ústavného súdu SR napoludnie v nedeľu, 15. jún 2014, keď sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi. Parlament má na tento deň naplánovanú slávnostnú schôdzu venovanú inaugurácii nového prezidenta SR.

 

Vážení spoluobčania.

 

V nadväznosti na "Strategické hlukové mapy diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s.", o ktorých zverejnení sme Vás pred časom informovali boli vypracované "Akčné plány ochrany pred hlukom" pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s.
Akčné plány a strategické hlukové mapy sú v súlade s požiadavkou zákona NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a v zmysle nariadenia vlády SR č. 43/2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom dostupné na verejnú diskusiu na webovej adrese spracovateľa:


www.insl.sk/sk/AP.alej  a  www.insl.sk/sk/SHM.alej

 

Vaše pripomienky a pripomienky obyvateľov budú zapracované do finálneho textu "Akčných plánov ochrany pred hlukom''.

Termín vyhodnotenia pripomienok je plánovaný na obdobie po 24. marci 2014.
Pripomienky je možné posielať na e-mailové adresy: insl@insl.sk alebo  otazka@ndsas.sk

alebo poštou na adresu:

 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava
  


Mgr. Jozef Záhora
starosta obce

 

Návšteva prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča v Oravskom Podzámku 21.2.2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezident sa podpísal do pamätnej knihy obce
 
 
Prezident Ivan Gašparovič navštívil Turistické informačné centrum pod Oravským hradom.
 
 
 
 
Prezident Ivan Gašparovič prijal pozvanie Pivovaru KASTELÁN
 
 
 
 
 
Veľvyslanci v Oravskom Podzámku
 
Dňa 5. októbra 2013 navštívil našu obec  podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák.
Sprevádzal veľvyslancov akreditovaných na Slovensku z Bratislavy, z Viedne, z Prahy a z Budapešti. Na akcii sa zúčastnili vedúci diplomatických misií zo štyridsiatichšiestich krajín spolu so svojimi partnermi ako aj vedúci pracovníci ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí .
V rámci kultúrno-spoločenského programu  zavítali na Oravský hrad.
 
 
Návšteva Oravského hradu. Zľava: Mgr. Jozef Záhora, starosta obce OR. Podzámok, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, JUDr. Peter Lizák zamestnanec ministerstva zahraničných vecí
 
Návšteva Oravského hradu.Zľava: Mgr. Jozef Záhora, starosta obce Or. Podzámok, riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jozef Štrba, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák
Návšteva pivovaru v Oravskom Podzámku. Zľava: JUDr. Peter Lizák zamestnanec ministerstva zahraničných vecí, Theodore Sedgwick veľvyslanec USA na Slovensku, Mgr. Jozef Záhora, starosta obce Or. Podzámok, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, Andrej Kulina
 
Otvorenie minipivovaru pod Oravským hradom
 
 
Dňa 26. apríla 2013 sa konalo slávnostné otvorenie pivovaru Kastelán, v Hostinci Zámocká 4 v srdci Oravy priamo pod malebným Oravským hradom v Oravskom Podzámku. Prinášame Vám fotoreportáž.
 
 
 
 
 
 
 
 
Karolína Chomisteková (19) je nová Miss Slovensko!
 
 
 
 

Novu Miss Slovensko pre rok 2013 je Karolína Chomisteková. Rozhodlo sa o tom v nedeľu večer počas finále v bratislavskej Inchebe. Súťaž zorganizovala agentúra FORZA v spolupráci s Oklamčák Production. V priamom prenose ju odvysielala televízia JOJ.

 

Nová Miss pochádza z Oravského Podzámku. Táto 176 centimetrov vysoká kráska chcela byť v detstve zubárkou, potom sa dala na umeleckú školu a husle, no a dnes je študentkou Vysokej školy manažmentu v Bratislave.

Byť vo finále Miss Slovensko bolo jej snom už od šiestich rokov.

Dohovoríte sa s ňou po anglicky, rusky, ale aj francúzsky. K miestam, na ktoré Karolína nikdy nezabudne patrí francúzske pútnické mesto Lurdy.

Prvou vicemiss sa stala Nikoleta Duchoňová, druhou vicemiss Luciána Čviriková a miss sympatia Barbora Lučivjanská.

Finálový večer moderoval český moderátor Leoš Mareš, v priamom prenose ho odvysielala televízia JOJ.

      

 

 

 

 

Vážení občania a návštevníci Oravského Podzámku

 

 

 

 

HISTÓRIA OBCE

Otázka vzniku obcí je väčšinou problematická z hľadiska presnosti roku ich založenia. Všeobecne sa dá povedať, že doba založenia obce vychádza z času zmienky o obci v  dostupných historických dokumentoch, listinných dokladoch doteraz známych. V čase rozhodnutia panovníka, obec ako osada už často existovala, alebo v miestach kde si to strategické dôvody vyžiadali, vznikať začala.

Ako príklad možno uviesť Oravský Podzámok. Ako osada existoval už v časoch Krista. Dokazujú to vykopávky. V historických dokumentoch doteraz nájdených sa však spomína až v roku 1267, kedy už hradné bralo bolo dávno osídlené. Prvá zmienka o obci Oravský Podzámok pochádza z roku 1559. Bola to však obec? Bol to Thurzov majetok. Hospodárilo sa tu na Thurzovom majetku, ktorý nepodliehal uhorským správnym úradom ani po zavedení tzv. slúžnovských obvodov po roku 1777. Pozemky, budovy, zariadenia a peniaze na opravy, údržbu a výstavbu boli vtedy len v rukách Oravského komposesorátu /OK/. V tomto sa v podstate nič nezmenilo ani po roku l848.

Až zákon z roku 1886, ktorý novelizoval zákon z roku 1871, upravoval právne postavenie obce v plnom rozsahu. Obec však aj naďalej musela hradiť svoje výdavky z vlastného majetku. Ak ho nemala, ostala závislá na vlastníkovi majetku. V Oravskom Podzámku, ale aj v mnohých iných obciach Oravy, bol hlavným vlastníkom OK. Odkedy teda boli obce samostatné správne jednotky, je otázkou.

Zákon určil, že samosprávu obce tvoril richtár, dvaja prísažní - zriadenci obce viazaní voči obecnej správe prísahou - ako volené orgány a úradníci. Bol tu tiež notár, obvodný lekár a sirotský otec. Vo veľkých obciach boli až štyria prísažní ako aj podrichtár a pokladník.

Obec Oravský Podzámok bola zo začiatku samostatná. Podliehala len hradnej vrchnosti a len hrad zamestnával jej občanov. Aj po zriadení obcí v roku 1866 administratívnym nariadením mala obecný úrad ustanovený a platený Oravským komposesorátom /OK/. Ten uhrádzal aj obecné výdavky. Richtár nemal praktický žiadnu vonkajšiu právomoc a ani prácu v úrade, lebo administratívne a finančné záležitosti vybavovali príslušní zamestnanci OK.

Aby sa aspoň formálne vyhovelo zákonu, príslušný slúžnovský úrad v Tvrdošíne zriadil v obci obecný úrad nepodliehajúci priamo OK. Bol však umiestnený v budove č. 14 patriacej do majetku OK. Prvým richtárom v obci bol Ján Kováčik, miestny obuvník, ktorý túto funkciu zastával takmer tridsať rokov. Po ňom nastúpil Štefan Janák, miestny kováč, ktorý plnil svoju funkciu ešte za prvej ČSR. Ďalším starostom v poradí bol Jozef Smižár, miestny stolár. Keď zomrel, nastúpil na jeho miesto Alexander Šmeringai - kominársky majster, ktorý zostal vo funkcii až do konca jestvovania OK.

 

 
                                                                          

 


 


 

webygroup

dnes je: 24.4.2014

meniny má: Juraj

Zaregistrovaním sa, získate informácie o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

996216

Úvodná stránka