Obec Oravský Podzámok
Oravský Podzámok

Partnerstvo obcí v oblasti cestovného ruchu na Orave

Realizácia projektu sa vzťahuje na územie časti Oravy, žiadateľom je obec Oravský Podzámok, partnermi projektu je ďalších 28 obcí. Súčasný stav je charakterizovaný nízkou mierou spolupráce medzi jednotlivými subjektmi v cestovnom ruchu a verejným sektorom.

Absentujú koncepčné materiály v oblasti cestovného ruchu, chýbajú informačné portály informujúce o ponuke cestovného ruchu, o aktuálnom dianí v regióne a atraktivitách cestovného ruchu.

Cieľom projektu je vytvorenie strategického dokumentu, web stránka s kompletnou ponukou atraktivít CR v danej oblasti, propagačné materiály s distribúciou pre širokú verejnosť, konferencie. Turisti nájdu všetky aktuálne informácie o výstupoch a dianí v regióne na internete, na verejne prístupných miestach (obce, TIC a pod.), voľne prístupné v miestach turistických atraktivít, v infostánkoch, na všetkých významných podujatiach v regióne.
Projekt bol podaný 24.05.2010 na základe výzvy ROP-3.2b-2010/01 zo dňa 26.02.2010 opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu.
Celkové výdavky projektu sú 197 467,20 EUR. Požadovaná čiastka nenávratného finančného príspevku je 187 593,84 EUR , spoluúčasť obce je 5% t.j. 9873,36 EUR.

 

Oravský Podzámok 12.07.2010

Jozef Záhora
Starosta obce

Dátum vloženia: 5. 7. 2022 10:14
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 7. 2022 10:15
Autor:
hore