Obec Oravský Podzámok
Oravský Podzámok

VZN

2024 > 2023

VZN 6/2024 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN 6/2024 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
VZN 6_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,1 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 12. 12. 2023

VZN 5/2024 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni

VZN 5/2024 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni
VZN 5_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 325,65 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 12. 12. 2023

VZN 4/2024 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Oravský Podzámok

VZN 4/2024 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Oravský Podzámok
VZN 4_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,39 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 12. 12. 2023

VZN 3/2024 o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok

VZN 3/2024 o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok
VZN 3_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,11 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 12. 12. 2023

VZN 2/2024 o dani z nehnuteľnosti

VZN 2/2024 o dani z nehnuteľnosti
VZN 2_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,83 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 12. 12. 2023

VZN 1/2024 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

VZN 1/2024 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu
VZN 1_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 992,31 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 12. 12. 2023

2023 > 2024

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oravský Podzámok

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oravský Podzámok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 711,39 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 13. 3. 2024

2023 > 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravský Podzámok č. 7/2023 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v Centre sociálnych služieb sv. Jozefa Oravský Podzámok, Zariadenie podporovaného bývania

Poskytovanie sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v Centre sociálnych služieb sv. Jozefa Oravský Podzámok, Zariadenie podporovaného bývania
VZN 7_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,55 kB
Stiahnuté: 69×
Vložené: 30. 8. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravský Podzámok č. 6/2023 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v Centre sociálnych služieb sv. Jozefa Oravský Podzámok, Denný stacionár

Poskytovanie sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v Centre sociálnych služieb sv. Jozefa Oravský Podzámok, Denný stacionár
VZN6_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,43 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 30. 8. 2023

VZN č.5/2023 o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok

VZN č. 5-2023 o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,74 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 30. 3. 2023

VZN 3/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Oravský Podzámok

VZN 3 2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Oravský Podzámok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,87 kB
Stiahnuté: 92×
Vložené: 5. 1. 2023

VZN č. 2/2023 o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok

VZN 2 2023 o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 416,37 kB
Stiahnuté: 116×
Vložené: 27. 2. 2023

VZN 1/2023 o odpadoch

VZN 1 2023 o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 685,34 kB
Stiahnuté: 170×
Vložené: 5. 1. 2023

2022 > 2022

8/2022 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni

Schválené: 27.5.2022 Vyhlásené: 27.5.2022 Účinnosť: 1.6.2022 Dátum zverejnenia návrhu: 4.5.2022
VZN č. 8 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,06 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 3. 6. 2022

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÝ PODZÁMOK č. 7/2022, ktorým sa v súlade s Územným plánom obce Oravský Podzámok zmenami a doplnkami č. 3 mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce Oravský Podzámok schváleného uznesením č. 3/2007 zo dňa 21. 02.

Dátum zverejnenia návrhu: 25.1.2022 Vyhlásené: 11.2.2022 Účinnosť: 1.3.2022
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oravský Podzámok č.7 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 702,2 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 16. 5. 2022

2/2022 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Dátum zverejnenia návrhu: 28.10.2021 Účinnosť: 1.1.2022
VZN o odpadoch 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 675,39 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 19. 4. 2022

3/2022 VZN o miestnych daniach

Dátum zverejnenia návrhu: 28.10.2021 Účinnosť: 1.1.2022
VZN o miestnych daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 493,38 kB
Stiahnuté: 110×
Vložené: 19. 4. 2022

4/2022 VZN o dani z nehnuteľností

Dátum zverejnenia návrhu: 28.10.2021 Účinnosť: 1.1.2022
VZN o DzN2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 677,08 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 19. 4. 2022

5/2022 O určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Oravský Podzámok

Dátum zverejnenia návrhu: 28.11.2021 Schválené: 15.12.2021 Vyhlásené: 15.12.2021 Účinnosť: 1.1.2022
5_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,76 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 1. 2. 2022

6/2022 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Dátum zverejnenia návrhu: 28.11.2021 Schválené: 15.12.2021 Vyhlásené: 15.12.2021 Účinnosť: 1.1.2022
6_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,62 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 1. 2. 2022

2022 > 2021

1/2022 VZN o ustanovení poplatku za rozvoj

Dátum zverejnenia návrhu: 1.7.2021 Schválené: 22.10.2021 Vyhlásené: 22.10.2021 Účinnosť: 1.1.2022
VZN o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,34 kB
Stiahnuté: 102×
Vložené: 27. 10. 2021

2021 > 2021

6/2021 VZN o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Oravský Podzámok

Dátum zverejnenia návrhu: 7.10.2021 Schválené: 22.10.2021 Vyhlásené: 22.10.2021 Účinnosť: 22.10.2021
VZN o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Oravský Podzámok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,8 kB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 27. 10. 2021

5/2021 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni

Dátum zverejnenia návrhu: 9.6.2021 Schválené: 28.6.2021 Vyhlásené: 28.6.2021 Účinnosť: 1.7.2021
VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,29 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 25. 8. 2021

4/2021 VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Oravský Podzámok

Dátum zverejnenia návrhu: 30.11.2020 Schválené: 16.12.2020 Vyhlásené: 16.12.2020 Účinnosť: 1.1.2021
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Oravský Podzámok 4 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,09 kB
Stiahnuté: 78×
Vložené: 27. 1. 2021

3/2021 VZN o dani z nehnuteľností

Dátum zverejnenia návrhu: 26.11.2020 Schválené: 16.12.2020 Vyhlásené: 16.12.2020 Účinnosť: 1.1.2021
VZN DZN 3_2021 Final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 702,68 kB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 7. 1. 2021

1/2021 VZN o odpadoch

Dátum zverejnenia návrhu: 1.10.2020 Schválené: 17.12.2020 Vyhlásené: 17.12.2020 Účinnosť: 1.1.2021
VZN o odpadoch 2021 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 675,94 kB
Stiahnuté: 78×
Vložené: 27. 1. 2021

2/2021 VZN o psoch

Dátum zverejnenia návrhu: 26.11.2020 Schválené: 16.12.2020 Vyhlásené: 16.12.2020 Účinnosť: 1.1.2021
VZN o psoch _2_2021 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 471,4 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 27. 1. 2021

2020 > 2020

4/2020 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni

Schválené: 29.1.2020 Vyhlásené: 29.1.2020 Účinnosť: 1.3.2020
VZN 42020-o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 413,3 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 4. 2. 2020

5/2020 O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNÉJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU ORAVSKÝ PODZÁMOK 51, KTOREJ ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC ORAVSKÝ PODZÁMOK

Schválené: 29.1.2020 Vyhlásené: 29.1.2020 Účinnosť: 1.2.2020
VZN č.5 2020O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNÉJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU ORAVSKÝ PODZÁMOK 51, KTOREJ ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC ORAVSKÝ PODZÁMOK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,65 kB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 4. 2. 2020

2020 > 2019

1/2020 VZN o odpadoch

Dátum zverejnenia návrhu: 28.11.2019 Schválené: 16.12.2019 Vyhlásené: 16.12.2019 Účinnosť: 1.1.2020 Nahradené: 2/2019
VZN o odpadoch 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 608,42 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 17. 12. 2019

2/2020 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Dátum zverejnenia návrhu: 28.11.2019 Schválené: 16.12.2019 Vyhlásené: 16.12.2019 Účinnosť: 1.1.2020 Nahradené: 14/2011
VZN o sociálnych službách 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 507,43 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 17. 12. 2019

3/2020 VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Oravský Podzámok

Dátum zverejnenia návrhu: 29.11.2019 Schválené: 16.12.2019 Vyhlásené: 16.12.2019 Účinnosť: 1.1.2020 Nahradené: 1/2019
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Oravský Podzámok (003).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,13 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 17. 12. 2019

2019 > 2019

8/2019 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni

Dátum zverejnenia návrhu: 19.7.2019 Schválené: 26.8.2019 Vyhlásené: 26.8.2019 Účinnosť: 1.9.2019
VZN 82019-o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ (002).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,41 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 27. 8. 2019

6/2019 VZN o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok

Dátum zverejnenia návrhu: 30.4.2019 Schválené: 29.5.2019 Vyhlásené: 29.5.2019 Účinnosť: 1.6.2019 Nahradené: 4/2019
VZN 62019 o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok (003).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 527,83 kB
Stiahnuté: 66×
Vložené: 4. 6. 2019

3/2019 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni.

Dátum zverejnenia návrhu: 28.2.2019 Schválené: 20.3.2019 Účinnosť: 1.4.2019
VZN 3 2019-o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,95 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 27. 3. 2019

4/2019 VZN o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok

Dátum zverejnenia návrhu: 28.2.2019 Schválené: 20.3.2019 Účinnosť: 1.4.2019
VZN 4 2019 o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 528,55 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 27. 3. 2019

5/2019 VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Dátum zverejnenia návrhu: 28.2.2019 Schválené: 20.3.2019 Účinnosť: 1.4.2019
VZN 5 2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie vole.._.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 593,75 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 28. 3. 2019

1/2019 VZN O určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Oravský Podzámok

Dátum zverejnenia návrhu: 26.11.2018 Schválené: 13.12.2018 Vyhlásené: 13.12.2018 Účinnosť: 1.1.2019
VZN 1 2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Oravský Podzámok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,75 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 2. 1. 2019

2/2019 VZN O odpadoch

Dátum zverejnenia návrhu: 26.11.2018 Schválené: 16.12.2018 Vyhlásené: 16.12.2018 Účinnosť: 1.1.2019
VZN o odpadoch 2_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,26 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 2. 1. 2019

2018 > 2017

4/2018 VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Oravský Podzámok

Schválené: 12.12.2017 Vyhlásené: 15.12.2017 Účinnosť: 1.1.2018
VZN 4_2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Oravský Podzámok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 407,9 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 15. 12. 2017

2/2018 VZN o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a pri úmrtí občana

Schválené: 12.12.2017 Vyhlásené: 15.12.2017 Účinnosť: 1.1.2018
VZN 2_2018 o poskytovaní jednorázového príspevku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,01 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 15. 12. 2017

3/2018 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Schválené: 12.12.2017 Vyhlásené: 15.12.2017 Účinnosť: 1.1.2018
VZN 3_2018 o poskytovaní dotácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,98 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 15. 12. 2017

1/2018 VVZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Schválené: 12.12.2017 Vyhlásené: 15.12.2017 Účinnosť: 1.1.2018
VZN 1_2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 500 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 15. 12. 2017

2017 > 2017

4/2017 VZN O úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok

Schválené: 26.4.2017 Účinnosť: 15.5.2017
VZN 4 2017 o úhradách za služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,47 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 19. 11. 2017

3/2017 Štatút Obce Oravský Podzámok

Schválené: 15.2.2017 Účinnosť: 3.3.2017
Štatút obce Oravský Podzámok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,99 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 19. 11. 2017

1/2017 VZN O určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Oravský Podzámok

Schválené: 14.12.2016 Účinnosť: 1.1.2017
VZN č.1 2017 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce O. Podzámok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 343,97 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 19. 11. 2017

2/2017 VZN O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Schválené: 14.12.2016 Účinnosť: 1.1.2017
VZN č. 2 2017 o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 475,33 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 19. 11. 2017

2016 > 2017

4/2016 VZN O nakladaní s komunálnym odpadom

Schválené: 15.6.2016 Účinnosť: 1.7.2016
vzn_obce_o_nakladani_s_ko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,04 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 19. 11. 2017

3/2016 VZN O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Oravský Podzámok

Schválené: 16.3.2016 Účinnosť: 1.4.2016
vzn__obce_oravsky_podzamok_3_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,45 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 19. 11. 2017

2015 > 2017

5/2015 VZN o určení školských obvodov

Schválené: 16.3.2016 Účinnosť: 1.4.2016
VZN 5-2015Oravský Podzámok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,61 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 19. 11. 2017

2015 > 2015

1/2015 VZN o dani z nehnuteľností

Schválené: 26.11.2014 Účinnosť: 1.1.2015
Návrh VZN- (o DzN)1-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,51 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 17. 2. 2015

2014 > 2014

4/2014 Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2013 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

Schválené: 5.6.2014 Vyhlásené: 6.6.2014 Účinnosť: 21.6.2014
Dodatok č.1 k VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 652,18 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 11. 6. 2014

2012 > 2012

1/2012 VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Oravský Podzámok.

Schválené: 18.4.2012 Vyhlásené: 18.4.2012 Účinnosť: 15.5.2012
VZN-hazard-nové.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,23 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 2. 5. 2012

2011 > 2013

14/2011 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby - VZN č.14-2011 o poskytovaní sociálnych služieb

Schválené: 14.12.2011 Vyhlásené: 14.12.2011 Účinnosť: 1.1.2012
VZN č.14-2011 o poskytovaní sociálnych služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 435,79 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 9. 7. 2013

14/2011 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby - Tlačivo - Čestné prehlásenie

Schválené: 14.12.2011 Vyhlásené: 14.12.2011 Účinnosť: 1.1.2012
Čestné prehlásenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 9. 7. 2013

14/2011 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby - Tlačivo - vyhlásenie o majetku

Schválené: 14.12.2011 Vyhlásené: 14.12.2011 Účinnosť: 1.1.2012
Vyhlásenie o majetku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30,5 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 19. 7. 2013

14/2011 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby - Tlačivo - Zmluva

Schválené: 14.12.2011 Vyhlásené: 14.12.2011 Účinnosť: 1.1.2012
Zmluva o poskytnutí sociálnej služby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 67,5 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 9. 7. 2013

14/2011 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby - Tlačivo - Žiadosť o posúdenie odkázanosti

Schválené: 14.12.2011 Vyhlásené: 14.12.2011 Účinnosť: 1.1.2012
Žiadost o posudenie odkazanosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 9. 7. 2013

14/2011 VZN o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby - Dodatok č. 1 k VZN

Schválené: 14.12.2011 Vyhlásené: 14.12.2011 Účinnosť: 1.1.2012
Dodatok č. 1 k VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,99 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 9. 7. 2013

14/2011 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Tlačivo - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy

Schválené: 14.12.2011 Vyhlásené: 14.12.2011 Účinnosť: 1.1.2012
Žiadost o uzatvorenie zmluvy.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 9. 7. 2013

7/2011 VZN o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov

Schválené: 14.12.2011 Vyhlásené: 15.12.2011 Účinnosť: 1.1.2012
VZN dotácie7-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,63 kB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 12. 6. 2013

2011 > 2011

11/2011 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Oravský Podzámok.

Schválené: 14.12.2011 Vyhlásené: 15.12.2011 Účinnosť: 1.1.2012
VZN 7-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,61 kB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 19. 12. 2011

9/2011 VZN o miestnych daniach

Schválené: 14.12.2011 Vyhlásené: 15.12.2011 Účinnosť: 1.1.2012
VZN č.9-2011- (o miestnych daniach).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,7 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 19. 12. 2011

8/2011 VZN o Sadzobník cien

Schválené: 14.12.2011 Vyhlásené: 15.12.2011 Účinnosť: 1.1.2012
sadzobnik-cien-8-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,48 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 19. 12. 2011

1/2011 VZN O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Oravský Podzámok č. 36 ktorej zriaďovateľom je obec Oravský Podzámok

Schválené: 15.12.2010 Vyhlásené: 15.12.2010 Účinnosť: 1.1.2011
VZN3-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,13 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 6. 6. 2011

2011 > 2010

1/2011 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Oravský Podzámok

Schválené: 15.12.2010 Vyhlásené: 15.12.2010 Účinnosť: 1.1.2011
VZN 1-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,07 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 21. 12. 2010

2007 > 2007

5/2007 VZN o rozsahu poskytovania sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oravský Podzámok

Schválené: 27.6.2007 Vyhlásené: 27.6.2007 Účinnosť: 1.7.2007
VZN-soc.výpomoc.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 90,5 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 2. 7. 2007

Obecný úrad

obrázok

Voľby prezidenta 2024

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 14. 4. 2024
slabý dážď 21 °C 11 °C
pondelok 15. 4. mierny dážď 16/11 °C
utorok 16. 4. dážď so snehom 10/3 °C
streda 17. 4. dážď so snehom 8/2 °C

Sviatok a výročie

Meniny má Justína, Hrdoslav, Hrdoš, Justín, Davorína, Hrdoslava, Justa

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak je apríl jasný, šumný, vtedy bude máj pošmúrny.

hore