Obec Oravský Podzámok
Oravský Podzámok

VZN

2022 > 2022

5/2022 O určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Oravský Podzámok

Dátum zverejnenia návrhu: 28.11.2021 Schválené: 15.12.2021 Vyhlásené: 15.12.2021 Účinnosť: 1.1.2022
5_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,76 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 1. 2. 2022

6/2022 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Dátum zverejnenia návrhu: 28.11.2021 Schválené: 15.12.2021 Vyhlásené: 15.12.2021 Účinnosť: 1.1.2022
6_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,62 kB
Stiahnuté: 92×
Vložené: 1. 2. 2022

2022 > 2021

1/2022 VZN o ustanovení poplatku za rozvoj

Dátum zverejnenia návrhu: 1.7.2021 Schválené: 22.10.2021 Vyhlásené: 22.10.2021 Účinnosť: 1.1.2022
VZN o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,34 kB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 27. 10. 2021

2021 > 2021

6/2021 VZN o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Oravský Podzámok

Dátum zverejnenia návrhu: 7.10.2021 Schválené: 22.10.2021 Vyhlásené: 22.10.2021 Účinnosť: 22.10.2021
VZN o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Oravský Podzámok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,8 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 27. 10. 2021

5/2021 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni

Dátum zverejnenia návrhu: 9.6.2021 Schválené: 28.6.2021 Vyhlásené: 28.6.2021 Účinnosť: 1.7.2021
VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,29 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 25. 8. 2021

4/2021 VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Oravský Podzámok

Dátum zverejnenia návrhu: 30.11.2020 Schválené: 16.12.2020 Vyhlásené: 16.12.2020 Účinnosť: 1.1.2021
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Oravský Podzámok 4 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,09 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 27. 1. 2021

3/2021 VZN o dani z nehnuteľností

Dátum zverejnenia návrhu: 26.11.2020 Schválené: 16.12.2020 Vyhlásené: 16.12.2020 Účinnosť: 1.1.2021
VZN DZN 3_2021 Final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 702,68 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 7. 1. 2021

1/2021 VZN o odpadoch

Dátum zverejnenia návrhu: 1.10.2020 Schválené: 17.12.2020 Vyhlásené: 17.12.2020 Účinnosť: 1.1.2021
VZN o odpadoch 2021 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 675,94 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 27. 1. 2021

2/2021 VZN o psoch

Dátum zverejnenia návrhu: 26.11.2020 Schválené: 16.12.2020 Vyhlásené: 16.12.2020 Účinnosť: 1.1.2021
VZN o psoch _2_2021 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 471,4 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 27. 1. 2021

2020 > 2020

4/2020 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni

Schválené: 29.1.2020 Vyhlásené: 29.1.2020 Účinnosť: 1.3.2020
VZN 42020-o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 413,3 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 4. 2. 2020

5/2020 O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNÉJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU ORAVSKÝ PODZÁMOK 51, KTOREJ ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC ORAVSKÝ PODZÁMOK

Schválené: 29.1.2020 Vyhlásené: 29.1.2020 Účinnosť: 1.2.2020
VZN č.5 2020O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNÉJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU ORAVSKÝ PODZÁMOK 51, KTOREJ ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC ORAVSKÝ PODZÁMOK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,65 kB
Stiahnuté: 71×
Vložené: 4. 2. 2020

2020 > 2019

1/2020 VZN o odpadoch

Dátum zverejnenia návrhu: 28.11.2019 Schválené: 16.12.2019 Vyhlásené: 16.12.2019 Účinnosť: 1.1.2020 Nahradené: 2/2019
VZN o odpadoch 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 608,42 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 17. 12. 2019

2/2020 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Dátum zverejnenia návrhu: 28.11.2019 Schválené: 16.12.2019 Vyhlásené: 16.12.2019 Účinnosť: 1.1.2020 Nahradené: 14/2011
VZN o sociálnych službách 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 507,43 kB
Stiahnuté: 78×
Vložené: 17. 12. 2019

3/2020 VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Oravský Podzámok

Dátum zverejnenia návrhu: 29.11.2019 Schválené: 16.12.2019 Vyhlásené: 16.12.2019 Účinnosť: 1.1.2020 Nahradené: 1/2019
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Oravský Podzámok (003).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,13 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 17. 12. 2019

2019 > 2019

8/2019 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni

Dátum zverejnenia návrhu: 19.7.2019 Schválené: 26.8.2019 Vyhlásené: 26.8.2019 Účinnosť: 1.9.2019
VZN 82019-o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ (002).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,41 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 27. 8. 2019

6/2019 VZN o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok

Dátum zverejnenia návrhu: 30.4.2019 Schválené: 29.5.2019 Vyhlásené: 29.5.2019 Účinnosť: 1.6.2019 Nahradené: 4/2019
VZN 62019 o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok (003).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 527,83 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 4. 6. 2019

3/2019 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni.

Dátum zverejnenia návrhu: 28.2.2019 Schválené: 20.3.2019 Účinnosť: 1.4.2019
VZN 3 2019-o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,95 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 27. 3. 2019

4/2019 VZN o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok

Dátum zverejnenia návrhu: 28.2.2019 Schválené: 20.3.2019 Účinnosť: 1.4.2019
VZN 4 2019 o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 528,55 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 27. 3. 2019

5/2019 VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Dátum zverejnenia návrhu: 28.2.2019 Schválené: 20.3.2019 Účinnosť: 1.4.2019
VZN 5 2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie vole.._.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 593,75 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 28. 3. 2019

1/2019 VZN O určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadeného na území obce Oravský Podzámok

Dátum zverejnenia návrhu: 26.11.2018 Schválené: 13.12.2018 Vyhlásené: 13.12.2018 Účinnosť: 1.1.2019
VZN 1 2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Oravský Podzámok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,75 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 2. 1. 2019
Zobrazené 21-40 z 69

Obecný úrad

obrázok

Voľby prezidenta 2024

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 11 °C
štvrtok 23. 5. slabý dážď 21/9 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 19/11 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 21/10 °C

Sviatok a výročie

Meniny má Júlia, Juliána, Liana, Rita

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý, bude mnoho sena bez chyby v obilí.

hore